Category

Nyhet

Visma.net november

Visma.net växer som systemområde och nu nyanställer vi för att kunna täcka de behov som finns. En ny Visma Project Management-kund ger oss även möjlighet att bredda vårt utbud. Projektet med Vasaparken fortgår, nu i november sätts 37 bolag upp i Visma.net, samt i oktober skedde ytterligare ett utbildningstillfälle. Ytterligare automatiserade inställningar är klara och nu när vi skapar ett nytt bolag för Vasaparken utgår vi från en så kallad företagsmall. En företagsmall är ett bolag som är konfigurerat med de inställningar vi vill ha, och denna utgår vi från när vi sätter upp alla nya bolag i Visma.net, vilket sparar mycket tid. Med denna företagsmall får vi över inställningar på olika kundklasser, specialanpassade kontoplaner och rapporter med mycket mer i alla nya Visma.net bolag direkt. Detta är ett av flera verktyg som gör Visma.net flexibelt. För företag som växt ut ur Visma Administration känns Visma.net som ett säkert val.

Skräddarsydda rapporter och nyckeltal

One Reporting

Känner du att de standardrapporter som finns inte är helt klockrena för kunden du jobbar med? Eller att befintliga nyckeltal inte räcker till? Här finns möjlighet att erbjuda mervärde till kund genom skräddarsydda rapporter och nyckeltal anpassade för er kunds verksamhet.

De unika nyckeltalen kan användas i rapporter och appliceras på översiktssidan. One Reporting erbjuder möjlighet att skapa nyckeltal med manuella värden, som exempelvis antal anställda, kvadratmeter, medlemmar eller vad som än kan behövas!

Ta gärna kontakt med oss i Oxceed-gruppen (Josefine Strömgren/Sandra Khalaf) så kan vi tillsammans se vad vi kan erbjuda kunder för en ännu bättre rapportering.

Kunder + bankkoppling i Fortnox = Sant

Fortnoxgruppen tipsar:

Passa på att påminna era kunder om att koppla ihop Fortnox med banken. Det kommer automatisera mycket av ert arbete och efter nyår kommer det effektivisera ytterligare när Fortnox tar det ett steg längre.

Flera banker har dessutom gratis koppling ett halvår, men det kräver att beställning har skett innan 31 december.

Har du frågor om bankkopplingar eller vill ha stöd med inställningar, kontakta William som är ansvarig för bankkopplingarna.

Den vanligaste missuppfattningen om inkomstskatt

Den vanligaste missuppfattningen om inkomstskatt

En vanlig uppfattning bland arbetstagare är att preliminärskatt är en fast procentsats på ca 30% som dras av på all lön man tjänar. Det här är nog den vanligaste missuppfattningen om inkomstskatt och gör att många blir oroliga för att arbetsgivaren har dragit för lite skatt.

I Sverige har vi dock ett system där inkomstskatten beräknas utifrån en tabell. Tabellskatten styrs av var den anställde varit folkbokförd den 1 november varje år. Det som kan skapa förvirring är att skattetabellen inte är det samma som procentsatsen den anställde betalar i slutändan. Skattesystemet är progressivt på så sätt att grundavdrag och jobbskattavdrag är stora vid låga inkomster, för att sedan avta vid högre inkomster. Sin skattetabell (A-skattsedel) kan man som arbetstagare enkelt hämta via Skatteverkets webbtjänst.

Vid nyanställning ska A-skattsedel lämnas till arbetsgivaren alternativt så gör arbetsgivaren en FOS-förfrågan direkt till Skatteverket.  Med hjälp av en FOS-förfrågan (tidigare CSR-förfrågan) till Centrala skatteregistret kan arbetsgivaren på ett enkelt sätt få uppgifter om vilka skatteavdrag som ska göras för de anställda. I FOS-förfrågan får man även med uppgifter om beslutad jämkning. En FOS-förfrågan ska göras av arbetsgivaren varje år i samband med årsskiftet.

Tänk på att det bara är för anställda för vilka företaget är huvudarbetsgivare som förfrågan behöver göras. För inkomster som inte är huvudinkomst ska arbetsgivaren alltid dra av 30 % skatt.

Vid eventuella engångsbetalningar så som exempelvis retroaktiv lön eller bonus hanteras dessa separat och beskattas enligt engångsskattetabell.

Viktigt att tänka på är att om en anställd har fler än en arbetsgivare och ingen eller båda tror sig vara huvudarbetsgivare så finns det en risk att skatteavdragen blir för låga och den anställde får kvarskatt. För att undvika detta kan den anställde be sin arbetsgivare att dra av mer frivillig skatt.

 

Behöver du hjälp? Välkommen att kontakta oss

 

Julbord för kunder och samarbetspartners 2020

Julbord för kunder och samarbetspartners – detta gäller:

Representationsavdraget för måltider är borttaget, bortsett från enklare förtäring (som exemeplvis kaffebröd) vilket får kosta max 60 kr per person ex moms. Om kostnaden överstiger detta blir hela beloppet ej avdragsgillt.

Alkohol ses ej som enklare förtäring. Momsavdrag får göras, men som tidigare gäller att representationen ska ha ett omedelbart samband med verksamheten.

 

Behöver du hjälp med redovisning eller lönehantering? Kanske önskar du rådgivning eller är intresserad av utbildning inom lön/ekonomi? Spana in UCS One Economy och vårt utbud här

Julbord för anställda

Julbord för anställda

Utgifter för julbord för personalen är skattefria för de anställda enligt reglerna om personalfester.

Enligt detta regelverk får företaget avdrag för två personalfester per år. Företaget får vid dessa personalfester bjuda in anställda med respektive och pensionerade anställda. Avdrag medges inte för måltider men momsavdrag på måltiden medges på ett underlag som uppgår till max 300 kr och för eventuella kringkostnader (t.ex. julshow, musikunderhållning, teater) med 180 kr exkl. moms per person. Det är fullt möjligt att förlägga julfesten på annan ort. Företaget får avdrag för en (1) övernattning samt resekostnader om det inte är en ren rekreationsresa.

Behöver du hjälp med redovisningen? Välkommen att kontakta oss.
Läs mer om UCS One Economys utbud här

Julgåva till kund eller leverantör 2020

Julgava-kund

Julgåvor till kunder och leverantörer 2020

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Det finns dock två undantag:

-Om julgåvan är en reklamgåva med ett mindre värde (högst 300 kr ex moms) kan denna med avdrag lämnas till kunder och leverantörer.

-Om en affärsförhandling äger rum i anslutning till julhelgen finns det inget som hindrar att man överlämnar en representationsgåva i samband med förhandlingen. Avdrag medges med högst 300 kr exkl. moms per person.

Behöver du hjälp med bokföringen?
Läs mer om UCS One Economy och vårt utbud här

 

Skattefri julgåva till anställda 2020

Regler kring skattefri julgåva till anställda

Julgåvor som lämnas till hela personalen är i år (2020) skattefria om gåvornas marknadsvärde uppgår till högst 450 kr inklusive moms per person. Även uppdragstagare, som exempelvis styrelseledamöter omfattas. Arbetsgivaren får avdrag för utgiften, arbetsgivaravgifter utgår inte och den ingående momsen är avdragsgill.

I princip kan julgåvan bestå av vad som helst utom gåvor i form av pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar är också ok. Men tänk på att det inte går att lyfta moms vid inköp av presentkort.

OBS! Om gåvan överstiger 450 kr inkl moms blir hela gåvan skattepliktig. Hela gåvans värde ska då förmånsbeskattas och något avdrag för moms medges inte.

Ifall arbetsgivaren på begäran av den anställde istället för julklapp skänker pengar till ideell organisation ska den anställde beskattas för gåvans värde som lön. Om arbetsgivaren för egen del bestämmer att istället för julklappar till sina anställda skänker pengar till en ideell organisation uppkommer ingen skattepliktig gåva för de anställda. Dock är inte denna gåva inte avdragsgill för arbetsgivaren.

 

Låter det krångligt? Vi hjälper dig. Läs mer om UCS One Economy och vårt utbud här

Viktigare nu än någonsin att digitalisera kunders löneprocess!

I dessa Covid-19 tider blir det allt mer aktuellt att arbeta hemifrån. För många av oss som arbetar ifrån hemmet kan det bli en omställning att få med oss eller att få tillgång till allt material som behövs inför en lönekörning.

Det kan bli körigt och innebära flertalet vändor mellan kontoret och hemmet i hopp om att få med sig alla underlag. I dessa tider blir det därför ännu viktigare att digitalisera våra kunders löneprocess och ta hjälp av de digitala tjänster som Visma SPCS erbjuder. Både för vår skull och för att vi ska kunna upprätthålla våra tjänster som tidigare.

 

– Har du kunder som fortfarande envisas med fysiska tidrapporter och reseräkningar?

Introducera dem för Vismas alla digitala tjänster. Visma SPCS erbjuder en mängd digitala funktioner inom löneområdet.


– Behöver din kund en funktion för att signera något digitalt?

Använd Visma Sign. Visma Sign är signeringsverktyget som öppnar upp för möjligheten att signera pdf-filer digitalt. Via funktionen Digital Signering inne i Visma Lön kan kunden enkelt spara ner lönebesked/kontrollista eller dylikt till en pdf-fil som enkelt laddas upp i Visma Sign. Inbjudningarna till behöriga personer skickas sedan via Visma Sign och bjuder in dem till en digital signering. Attest sker digitalt via BankID.


– Behöver din kund möjlighet till en digital tidrapportering?

Introducera dem för Visma Lön Anställd: den digitala stämpelklockan för tidsregistrering. Kundens anställda kan enkelt stämpla och registrera avvikelser via mobilen eller online. När tidrapporterna är klarmarkerade och attesterade av chef sker importen per automatik vid öppnandet av lönekörningen. Dessutom kan din kund ha full koll på både närvaron och frånvaron i realtid. Appen finns tillgänglig för både iPhone och Android.


– Vet du med dig att kunden har mycket utlägg och/eller traktamenten och gärna lämnar dessa personligen till dig på kontoret?

Sälj in Visma Companyexpense: den digitala hanteringen av reseräkningar. Genom Visma Companyexpense sparar både du och din kund men också de anställda tid genom att slopa den manuella hanteringen. Både kunden och vi som konsulter slipper dessutom att vara uppdaterade kring Skatteverkets regler eftersom programmet sköter det åt oss. Registrering och attest kan göras både via mobil och webb och underlagen importeras via fil till lönesystemet.

– Envisas du med att behöva skriva ut, vika, kuvertera och sätta på porto på din kunds lönespecifikationer?

Sist men inte minst introducerar vi er för tjänsten som erbjuder en digital leverans av kundens lönespecifikationer: Mitt Lönebesked. I mobil eller på webb kan kunden och medarbetaren enkelt få en överblick över bland annat semesterdagar, övertid och komptid. Mitt Lönebesked går även att integrera med Kivra, vilket gör att lönebeskeden automatiskt kan skickas vidare till medarbetarens digitala brevlåda. Mitt Lönebesked sparar tid, är miljövänligt och medarbetaren får alla sina lönespecifikationer sparade på ett och samma ställe.

Samtliga funktioner finns tillgängliga för våra kunder som i dagsläget använder sig av Visma Lön 300/600.

 

Hur ombildar jag enskild firma till aktiebolag?

Information från One Economys rådgivningsgrupp – Ombildning av enskild firma till aktiebolag

För dig som i dagsläget bedriver din verksamhet i en enskild firma går det att överlåta och ombilda denna till ett AB på ett bra sätt.

Ett överlåtelseavtal (inkråmsavtal) ska upprättas som dokumenterar överlåtelsen.

Överlåtelsen kan ske till skattemässiga värden i redovisningen och behöver inte vara marknadsvärdet. Viktigt är att det är hela verksamheten som går över. Om det bara är delar av den så måste det ske till marknadsvärde.

Viktigt är också att om AB:t förutom tillgångar tar över även skulder, så måste tillgångarna vara minst lika stora som skulderna. Är tillgångarna större får AB:t en skuld till aktieägaren, vilket är ok. Är dock skulderna större blir det en fordran på aktieägaren vilket inte är ok = förbjudet lån. Man måste då sätta in pengar själv så att tillgångar blir lika stora som skulderna.

Om tillgångarna överstiger skulderna och det blir en skuld till ägaren i AB:t så kan man reglera denna genom att AB:t tar över obeskattade reserver till så stor del att tillgångar och skulder balanserar. Det som avsatts till expansionsfond övertas av bolaget som beskattat kapital. Periodiseringsfonder övertas med samma antal år till återföring som den enskilda firman har. Om inte samtliga kan övertas så ska det göras i kronologisk ordning med den äldsta först. Ett litet obs ! för att Skatteverket kan tycka att de som inte förs över till bolaget ska återföras om de avsatta pengarna inte finns kvar i den enskilda firman.

Om skulderna överstiger tillgångarna blir det i så fall en fordran på aktieägaren i aktiebolaget = förbjudet lån. Aktieägaren måste reglera detta genom att tillskjuta medel till bolaget.

 

Låter det krångligt?

Vi vet att det är mycket att ta hänsyn till när det kommer till ombildning. Behöver du hjälp erbjuder vi rådgivning där vi ser över din verksamhet och hjälper dig med ombildningen. Läs mer här