Category

Nyhet

Viktig info om Covid-19 till dig som bedriver verksamhet

Vi arbetar nu intensivt med att stötta våra kunder i rådande oroligheter och omständigheter kring Coronaviruset (Covid-19).

Du som kund kan förlita dig på oss som ekonomileverantör.
Våra konsulter finns tillgängliga för dig precis som tidigare. Genom våra digitala arbetssätt och många erfarna konsulter är vi en trygg och pålitlig partner även i tider som dessa. Vi har stora möjligheter att stödja varandra vid sjukfrånvaro. Ni som kund kan därför komma att bli kontaktade av andra personer än normalt.

Nedan har vi samlat information som du som bedriver verksamhet bör känna till – relaterat till regeringens föreslagna krispaket.

Önskar du stöd eller bara någon att bolla med hur du tar hand om din verksamhet på bästa sätt i denna tid?
Hör då av dig till oss. Kontaktuppgifter till alla våra konsulter finner du här.

 

Vilken hjälp gäller alla företag? (Fastslås officiellt 19/3 2020)
 • Slopat karensavdrag
  Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt och arbetstagaren ansöker om ersättning retroaktivt av Försäkringskassan.
 • Borttaget krav på läkarintyg de första 14 dagarna
  Arbetstagaren kan vara hemma 14 dagar utan att behöva lämna läkarintyg till arbetsgivaren.
 • Staten tar över sjuklöneansvaret april-maj
  Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14 under dessa månader. Detta kommer genomföras genom att de nya reglerna för det befintliga stödet ”ersättning för höga sjuklönekostnader” blir mer generösa.
Vilken hjälp kan företaget använda sig av?
 • Lån från banker
  Stöd från Riksbanken till icke-finansiella företag verksamma i Sverige.
 • Anstånd med betalning av skatt
  Redan idag kan företag ansöka om anstånd enligt nuvarande regler. Ett nytt förslag föreslås träda i kraft den 7 april 2020 och innebär att företag får möjlighet till anstånd för betalning av tre månaders arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Möjligheten gäller tre månader för respektive skatt under januari – september 2020 och anståndstiden får bestämmas till längst ett år. Alltså ska reglerna kunna tillämpas retroaktivt fr.o.m. 1 januari.
 • Korttidspermittering
  Om du har anställda och är hårt drabbad p.g.a. Corona kan du få ekonomiskt stöd i form av korttidspermittering. Stödet kommer kunna sökas hos Tillväxtverket fr.o.m. 7 april men gälla retroaktivt från 16 mars 2020 och kommer gälla hela 2020. Korttidspermission innebär att en anställd kan gå ner i arbetstid och lön istället för att företaget ska behöva säga upp denne. Kostnaden kommer delas mellan den anställde, arbetsgivaren och staten. Den anställde kommer få ut ca 90% av sin lön och staten täcker upp med 75% av kostnaden. Syftet med detta stöd är att rädda jobben.
UCS One Economy 
– Din partner för en hållbar ekonomi

Vi lanserar UCS One Cloud

Du som kund hos One Economy bjuds in i UCS One Cloud 2/12 2019. I One Cloud kommer er verksamhet framöver erhålla all er avtalade rapportering från oss i ett avancerat men pedagogiskt rapportverktyg. För dig som kund innebär det att ni erhåller ett gratis konto. Du behöver endast logga in via den länk du tilldelats. Därefter kommer din konsult kommunicera era rapporter genom One Cloud.

Vår molnbaserade plattform UCS One Cloud fungerar med syfte att ge en översikt av ert företags ekonomi. Enkelt att tyda och smidigt att läsa av. Ett verktyg för bättre förståelse.

Samtliga kunder hos One Economy bjuds in kostnadsfritt till basutbud UCS One Cloud: Bas (med 1 användare), vilket innehåller:
 • Översiktsida med ekonomiska nyckeltal
 • Ekonomirapporter från er konsult
 • Verktyg för filkommunikation och löneattest.
Därutöver erbjuder vi One Cloud Plus. Ett kraftfullt ekonomiskt analysverktyg innehållandes bland annat:
 • Budgeteringsmodul
 • Analys av kund och leverantörsstatistik. Omsättningstatistik, kredittider, m.m.
 • Kostnadsanalys och benchmarking

One Cloud finns även som skräddarsydd lösning. Allt från koncernrapportering med flera juridiska enheter till skräddarsydda VD- och styrelserapporter.

Prislista

One Cloud Bas
49 kr/mån för 2+ användare (Användare 1 ingår alltid hos One Economy)

One Cloud Plus
149 kr/mån för 1 användare. Därefter 99 kr/mån för 2+ användare

One Cloud komplett och styrelserapporter
Offereras

Filkommunikation (informationsflöde och -format) och lagring enligt lagkrav GDPR

Som ert avtalade personuppgiftsbiträde säkerställer UCS One Economy AB att behandling och överföring av data (ekonomi och personuppgifter) sker på ett säkrat, korrekt och lagstadgat sätt. Underbiträde till UCS One Economy AB med dotterbolag är Oxceed AB. UCS One Cloud erhåller och lagrar data delvis från Oxceed AB.

Tekniska säkerhetsåtgärder för behandling och informationsflöde:
 • behörighetsstyrning
 • loggning
Organisatoriska säkerhetsåtgärder för behandling och informationsflöde:
 • utbildning och introduktion av nyanställd
 • behörighetshantering
 • rollfördelning
 • sekretessavtal

Styrande dokument i form av policy och riktlinjer för bolaget finns och kan erhållas på begäran.

One Economy – Din partner för en hållbar ekonomi