Förstå ditt företags rapporter

10 mar 2021 - 10 mar 2021 / One Academy

Förstå ditt företags rapporter

När du har ekonomiskt ansvar för en verksamhet behöver du ha förståelse för hur företagets ekonomi påverkas och hänger ihop. Du behöver kunna förstå och dra slutsatser ur de ekonomiska rapporter som du själv eller ekonomiavdelningen tar fram.

Webinariet är en del i vår webinarieserie Att styra och utveckla mitt företag. Du väljer själv om du vill delta i ett eller flera webinarier. Serien omfattar tre webinarier: Förstå ditt företagsrapporter, Nyckeltal – vad innebär det och vad kan jag utläsa ur dem samt Målsättning och företagande

Under kursen Förstå ditt företags rapporter går vi igenom ekonomins grunder och viktigaste begrepp. Webinaret vänder sig till dig i ledande position som vill få ökad kunskap om hur du tolkar företagets ekonomiska rapporter. Vi lär dig behärska de viktigaste ekonomiska termerna och förstå de ekonomiska sambanden i din verksamhet.

Vi djupdyker i:

Resultaträkning
– Vilka siffror bör jag titta på?
– Hur tolkar jag siffrorna och vet om de är bra eller dåliga?

Balansräkning
– Vad är viktigt och vad bör jag reagera på?
– Varför visar den både plus och minus?

Kassaflödesanalys
– Varför har jag inte pengar till att betala utdelning trots att resultatet ser bra ut?
– Vad kan jag få för hjälp av en kassaflödesanalys?
– Hur hänger rapporterna ihop?

Mål efter genomförd kurs

Efter genomfört webinar kommer du att kunna ta ställning till verksamhetens ekonomi och med denna kunskap minska företagets ekonomiska risker. Du kommer att:

  • Förstå hur balans- och resultatrapport hänger ihop
  • Kunna bedöma balans- och resultaträkning
  • Förstå företagets historiska ekonomiska utveckling
  • Stärka din förmåga att självständigt analysera företagets ekonomi

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig i ledande position som har ett ekonomiskt ansvar; t ex VD, produktansvarig, avdelningchef, projektledare, försäljningschef eller liknande.

För dig som ledare gäller det att känna till de avgörande poster som kan vara av stor betydelse för företagets resultat. Det är lätt att fastna i (fel) detaljer. Därför är det viktigt att du förstår de ekonomiska sambanden, vilka frågor du ska ställa och när du bör reagera på siffrorna i verksamhetens resultat- eller balansrapport.

 

Information

Datum: 10 mars 2021 kl 09.00-11.00
Plats: Digitalt via Teams
Pris: 990:- ex moms

Köp fler, spara mer! 
1 st för 990:-
2 st för 1790:-
3 st för 2490:-

Kontakt vid frågor


Rickard Nibell
Telefon: 073-312 35 58
E-post:  rickard.nibell@ucsone.se

Boka nu

Biljettyp Pris Platser
Förstå ditt företags rapporter 990,00 kr
Förstå ditt företags rapporter (10 mars) + Nyckeltal (18 mars) 1. 790,00 kr
Förstå ditt företags rapporter (10 mars) + Nyckeltal (18 mars) + Målsättning & företagande (26 mars) 2. 490,00 kr