Löneadministrationens grunder

25 feb 2020 - 26 feb 2020 / Norrköping

För dig som är ny i rollen som löneadministratör.

Om utbildningen:

 • Löneadministratör – vad innebär rollen
 • Lär dig utföra de vanligaste löneberäkningarna
 • Lär dig förstå och tillämpa de lagar och regler som påverkar löneadministrationen
 • Lär dig implementera digital tidsredovisning, utläggshantering och lönebesked samt sköta deklarationer digitalt via fil

För dig som ska börja eller just har börjat som löneadministratör

En löneadministratör arbetar ofta under hårt tryck och måste hålla sig up to date med de lagar och regler som gäller och som ständigt förändras. Dessutom arbetar du ofta mot en deadline varje månad. I dagens moderna system finns många digitala lösningar som både förenklar arbetet och gör det snabbare.

Vår utbildning Löneadministrationens grunder utvecklar dig praktiskt i rollen som löneadministratör och lär dig tolka och förstå de krav som är kopplat till rollen. Vi ger dig både manuella och digitala verktyg att förstå och sköta löneadministrativa rutinerna och ger dig kunskaper om brutto- och nettolön samt de regler som gäller för skatter, sjukdom, semester, tjänstledighet och föräldraledighet, förmåner och traktamenten.

Kursen varvar teori med många praktiska övningar. Du får också möjlighet att diskutera problem med utbildaren och dina medstudenter och ställa frågor.

Dag 1-3

Att vara löneadministratör

 • yrkesrollen
 • tystnadsplikt
 • kollektivavtalets påverkan på lönen
 • löneadministrativa rutiner
 • digitalisera lönearbetet

Brutto- och nettolön

 • bruttolönebegreppet
 • bruttolönetillägg och -avdrag
 • praktiska övningar

Skatteregler

 • jämkning
 • tabellskatt
 • engångsskatt
 • digital skattedeklaration via fil
 • praktiska övningar

Utmätning

 • kvittning
 • övriga avdrag
 • praktiska övningar

Nettolöneberäkning

 • nettolönetillägg och -avdrag
 • praktiska övningar

Sjukfrånvaro

 • praktiska övningar

Föräldraledighet

 • praktiska övningar

Semester

 • semesterdagar
 • semesterlön
 • semesterskuld
 • praktiska övningar

Förmåner

 • praktiska övningar

Traktamenten

 • digital hantering av reseräkningar
 • praktiska övningar

Tidsregistrering och avvikelserapportering

 • digital tidsregistrering och avvikelserapportering
 • praktiska övningar

Årsskiftesrutiner

Kursinformation:

Datum: 25-26 februari 2020
Tid: Kl 09.00-15.00
Plats: One Economys lokaler, Södra Promenaden 115, Norrköping

Längd:  2 dagar
Pris: 11 900:-*

* I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Kontakt vid frågor:

Jenny Lindegren, Utbildningsansvarig
Telefon:  076-608 33 78
E-post:  jenny.lindegren@ucsone.se

Boka nu

Bokningen är stängd för detta evenemang.