Redovisning för nybörjare – grundkurs

25 jan 2021 - 26 jan 2021 / Norrköping

För dig som är ny i rollen och ska börja arbeta med redovisning.

Om utbildningen:

 • Lär dig bokföringens grunder
 • Lär dig förstå hur kontoplanen är uppbyggd
 • Lär dig förstå och tolka ett bokslut
 • Lär dig se möjligheter till ett digitaliserat flöde för företagets redovisning

För dig som är ny i rollen och ska börja arbeta med redovisning

Stommen i ett företags verksamhet är att bokföringen måste vara korrekt och lagar och regler följas.

För att kunna förstå ekonomiska rapporter, t ex företagets resultat- och balansräkning, måste du som arbetar med den löpande bokföringen kunna grunderna i bokföring.

För att lära dig grunderna i redovisning och förstå företagets ekonomiska flöden, rekommenderar vi utbildningen Redovisning I. Du får kännedom om de vanligaste ekonomiska begreppen, förståelse för ekonomiska rapporter, hur kontoplanen är uppbyggd samt att sköta företagets löpande bokföring. Du får också kännedom om hur du på bästa sätt strävar mot ”ett papperslöst kontor” och digitaliserar ditt arbete.

“Redovisning för nybörjare – grundkurs” vänder sig till dig som är ny i din roll och har börjat eller ska börja arbeta med redovisning.

Dag 1

Redovisning – en introduktion

 • redovisning som del av företagets administrativa system
 • syften
 • intressenter

Baskontoplanen

 • uppbyggnad och struktur
 • genomgång av kontoklasserna
 • praktiska övningsuppgifter

 Balansräkningen

 • tillgångar, eget kapital och skulder
 • rubriker och poster
 • sammanställning av balansräkning
 • praktiska övningsuppgifter

Resultaträkningen

 • intäkter och kostnader
 • rubriker och poster
 • sammanställning av resultaträkning
 • praktiska övningsuppgifter

Dag 2

Dubbla bokföringens teknik

 • genomgång av bokföringsteknik
 • kontering av löpande affärshändelser
 • praktiska övningsuppgifter

Vad reglerar redovisningen?

 • lagstiftning
 • god redovisningssed

Bokslut

 • koppling till löpande redovisning/bokslut
 • arbetsgång
 • månadsbokslut
 • samband mellan balans- och resultaträkning
 • ingående balans
 • praktiska övningsuppgifter

Redovisningsrapporter

 • grundbok
 • huvudbok
 • resultatrapport
 • balansrapport

Kursinformation:

Längd:  2 dagar
Pris: 11 900:-*

* I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Datum: 25-26 januari 2021
Tid: Kl 09.00-15.00
Plats: One Economys lokaler, Vikboplan 11, Norrköping

Kontakt vid frågor:

Jenny Lindegren, Utbildningsansvarig
Telefon:  076-608 33 78
E-post:  jenny.lindegren@ucsone.se

Boka nu