Redovisning I

19 okt 2020 - 20 okt 2020 / Norrköping

För dig som är ny i rollen och ska börja arbeta med redovisning.

Om utbildningen:

 • Lär dig bokföringens grunder
 • Lär dig förstå hur kontoplanen är uppbyggd
 • Lär dig förstå och tolka ett bokslut
 • Lär dig se möjligheter till ett digitaliserat flöde för företagets redovisning

Datum: 19-20 okt 2020
Tid: kl. 09–16
Plats: Norrköping
Antal dagar: 2
Pris: 11 900:-*

* I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Utbildningens upplägg och innehåll

Stommen i ett företags verksamhet är att bokföringen måste vara korrekt och lagar och regler följas. För att kunna förstå ekonomiska rapporter, t ex företagets resultat- och balansräkning, måste du som arbetar med den löpande bokföringen kunna grunderna i bokföring

För att lära dig grunderna i redovisning och förstå företagets ekonomiska flöden, rekommenderar vi utbildningen Redovisning I. Du får kännedom om de vanligaste ekonomiska begreppen, förståelse för ekonomiska rapporter, hur kontoplanen är uppbyggd samt att sköta företagets löpande bokföring. Du får också kännedom om hur du på bästa sätt strävar mot ”ett papperslöst kontor” och digitaliserar ditt arbete.

Dag 1
Redovisning – en introduktion
 • redovisning som del av företagets administrativa system
 • syften
 • intressenter
Baskontoplanen
 • uppbyggnad och struktur
 • genomgång av kontoklasserna
 • praktiska övningsuppgifter
 Balansräkningen
 • tillgångar, eget kapital och skulder
 • rubriker och poster
 • sammanställning av balansräkning
 • praktiska övningsuppgifter
Resultaträkningen
 • intäkter och kostnader
 • rubriker och poster
 • sammanställning av resultaträkning
 • praktiska övningsuppgifter
Dag 2
Dubbla bokföringens teknik
 • genomgång av bokföringsteknik
 • kontering av löpande affärshändelser
 • praktiska övningsuppgifter
Vad reglerar redovisningen?
 • lagstiftning
 • god redovisningssed
Bokslut
 • koppling till löpande redovisning/bokslut
 • arbetsgång
 • månadsbokslut
 • samband mellan balans- och resultaträkning
 • ingående balans
 • praktiska övningsuppgifter
Redovisningsrapporter
 • grundbok
 • huvudbok
 • resultatrapport
 • balansrapport

Kontakt vid frågor:

Jenny Lindegren, Utbildningsansvarig
Telefon:  076-608 33 78
E-post:  jenny.lindegren@ucsone.se

Boka nu

11. 900,00 kr