Redovisning II

22 okt 2020 - 23 okt 2020 / Norrköping

För dig som vill utvecklas i din roll och större ansvar i företagets redovisningsarbete.

Om utbildningen

 • Utvecklas i din roll inom redovisning
 • Lär dig upprätta och deklarera en skattedeklaration och hur du deklarerar digitalt
 • Fördjupa dina kunskaper inom bokföring

Datum:  22-23 okt 2020
Tid: kl. 09–16
Plats: Norrköping
Antal dagar: 2
Pris: 11 900:-*

* I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Utbildningens upplägg och innehåll

För dig som vill utvecklas i din roll inom redovisning och kunna arbeta mer självständigt behövs fördjupade kunskaper inom området. För dig rekommenderar vi utbildningen Redovisning II, där du får fördjupade kunskaper om kontering, löpande bokföring, hantering av moms, skatter och avgifter samt periodiseringar och avskrivningar.

I moderna system sker de flesta transaktioner digitalt och vi ger dig verktyg för att på ett enkelt sätt t ex kunna lämna deklarationer, utföra periodiseringar och avskrivningar och stämma av momsrapporten utan onödigt pappersarbete.

Lämpliga förkunskaper är kursen Redovisning I och/eller vana från löpande bokföring.

Dag 1
Redovisningens grundpelare
 • Redovisningens syfte
 • Extern och intern redovisning
 • Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL)
 • Baskontoplanen – repetition
Bokföring av löner och sociala avgifter
 • Kontering av löner, arbetsgivaravgifter och personalskatter
 • Förmåner
 • Skattedeklaration
 • Praktiska övningsuppgifter
Momsredovisning
 • Krav på verifikation/faktura ur momsrättslig synvinkel
 • Tidpunkt för momsredovisning
 • Kontering av löpande affärshändelser med moms
 • Momsredovisning via fil till Skatteverket
 • Praktiska övningsuppgifter
Dag 2
Ej avdragsgilla kostnader
 • Representation
 • Övriga ej avdragsgilla kostnader
 • Praktiska övningsuppgifter
Periodiseringsbegreppet
 • Termer och definitioner
 • Intäkter/kostnader, inkomster/utgifter, inbetalningar/utbetalningar
 • Automatisk periodisering i ditt ekonomisystem
 • Avskrivningar på anläggningstillgångar
 • Redovisning av upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader
Skattekontot
 • Innehåll
 • Skattedeklaration via fil till Skatteverket
 • Praktiska övningsuppgifter

Kontakt vid frågor:

Jenny Lindegren, Utbildningsansvarig
Telefon:  076-608 33 78
E-post:  jenny.lindegren@ucsone.se

Boka nu

11. 900,00 kr