Integritetspolicy 2019-06-17T09:40:10+02:00

Integritetspolicy

Hur vi behandlar dina uppgifter

Vi på UCS One Economy behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om anställning, anmäler dig till vår konsultdatabas eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter efter rådande lagstadgade riktlinjer GDPR – General Data Protection Regulation.

Dina uppgifter stannar hos oss

UCS One Economy ser allvarligt på att behandla dina personuppgifter med respekt. Dina uppgifter stannar hos oss och behandlas endast i det syfte du gett oss samtycke till. Vi delar inte med oss av dina uppgifter till en tredje part om du inte själv godkänt detta.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Med personuppgifter avser vi namn, e-post, telefonnummer, bolag, eventuella ansökningshandlingar som CV, personligt brev eller liknande, samt eventuella kostönskemål eller allergier.

När du anmäler dig till en aktivitet måste du samtycka att vi kommer att behandla personuppgifter som namn, e-post, och kostönskemål (om det ingår i aktiviteten) i en Excellista. Denna lista kommer hanteras enligt gällande personuppgiftsregelverk och enbart de som behöver komma åt uppgifterna kommer ha sådan behörighet. Efter genomförd aktivitet kan vi komma att kontakta dig för feedback angående genomförd aktivitet och senast 14 dagar efter avslutad aktivitet kommer listan att raderas.

Vid jobbansökan hanteras dina uppgifter i enlighet med rådande regelverk av enbart de som har behörighet till detta. Efter genomförd rekrytering (senast 14 dagar efter att den är avslutad) kommer samtliga handlingar att raderas.

För anmälan till vår Konsultdatabas behandlas dina ansökningshandlingar på liknande vis utifrån de riktlinjer som styrs av GDPR. Genom ditt samtycke lagrar vi dina uppgifter inför kommande uppdrag och bara den som behöver dina uppgifter i en sådan process kommer ha tillgång till dina uppgifter. Du kan när som helst välja att säga upp och tas bort från vår databas genom att meddela info@ucsone.se.

Dina rättigheter över dina data

Du kan när som helst välja att ändra eller återkalla ditt samtycke samt begära att vi tar bort alla personuppgifter om dig. Vidare har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter UCS One Economy har sparade kring dig och rätt att ge invändningar på hur vi behandlar dina uppgifter.

Skulle du vara missnöjd med hur vi behandlat dina uppgifter har du rätt till att ge klagomål hos Tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För att återkalla samtycke, begära tillgång till uppgifter eller begära att vi raderar dem samt om du är missnöjd med hur vi behandlat dina uppgifter, vänligen kontakta info@ucses.se eller vårt huvudkontor.

UCS One Economy
Teknikringen 4A
58330 Linköping
013-36 92 00
info@ucsone.se