Skip to main content

Nytt räkenskapsår, nytt ekonomisystem?

By 31 januari, 2023juni 15th, 2023Nyheter & kunskap, System
nytt ekonomisystem på datorskärm

Gör det svåra enklare!

Nytt år och återigen ett större arbete med avstämningar och påbörjandet av årsbokslutet… 
Är du eller din ekonomiavdelning trötta på det stora manuella arbetet som medför? Varför inte göra det svåra enklare?  

Är ni snart på väg in i en högsäsong som kräver det yttersta av både resurser och ert/era befintliga system? Med ett automatiserat ekonomisystem och integrerade externa system kan ni minska er handpåläggning och eventuella påfrestningar i en framför allt hektisk period.  

Har du tröttnat och vill veta vad som är viktigt att tänka på i ett nytt molnbaserat affärssystem? Här sammanfattar vi några av de viktigaste frågeställningar för dig att ha koll på: 

  • Viktigast är att ni först analyserar ert företags behov, i aspekter såsom grundfunktioner, personal, analys & rapportering samt ev. distribution, lager och kassa.
  • Vilka funktioner är viktiga? Det lättaste sättet är att ni gör en +/- lista på er befintlig lösning. Vad funkar bra och vad funkar mindre bra? Dvs. vilka funktioner måste ni ha och vilka funktioner behöver bli bättre?
  • Vad är bäst på marknaden? Var inte blygsamma med att kika runt på nätet vad som är ett populärt och omtyckt alternativ som passar just er kravlista.
  • Utför en genomlysning och förstudie! Är ni ett medelstort företag och är i behov av ett mer omfattande system? Då är det viktigt att ni genomför en genomlysning för att mer ingående analysera era befintliga systemrelaterade arbetsprocesser. En förstudie är ett slutgiltigt steg inför ett beslut om ett eventuellt systembyte. I förstudien använder man information om era befintliga arbetsprocesser, behov och krav på nytt system och studerar en lösning som man tror kan passa företaget. Det går även att jämföra ett system med ett annat för det mest omfattande beslutsunderlaget.
  • Sätt en budget och beräkna ROI på ditt nästa affärssystem! En viktig del är att sätta en budget för hur mycket ni faktiskt kan investera i ett nytt affärssystem, men också beräkna avkastningen på investeringen och jämföra med andra potentiella investeringar.  

 

Behöver ni hjälp på vägen?

 
En av orsakerna till att företag väljer att ”dra ut på lidandet” och fortsätter att sitta kvar i ett uråldrigt och halvfungerade affärssystem är för att man helt krasst inte har tiden till att utföra ovanstående punkter. Låt oss hjälpa er i detta! Med vår erfarenhet och spetskompetens inom just val av nytt affärssystem samt implementationsarbete är vi med er hela vägen, från genomlysning & förstudie till systemimplementation. Kontakta oss nu för ett villkorslöst möte! 

Daniel Weinert

Daniel Weinert
Affärsutvecklare System
076-018 41 77, daniel.weinert@ucsone.se