Skip to main content

Byta ekonomisystem – var börjar man?

System - UCS One Economy

Om man är intresserad av att byta ekonomisystem: Var börjar man?

I samband med årsbokslutsarbetet görs större avstämningar och det är vanligt att man upplever en större arbetsbörda. Därför rekommenderar vi att man efter bokslutstider börjar undersöka vad som kan förbättras och vad man önskar i ett nytt ekonomisystem. Utifrån detta kan man sedan sammanställa en kravspecifikation. Ju tydligare och detaljerad denna är, desto bättre och mer säkra kommer ni vara när ni letar efter ett nytt ekonomisystem.  

Med ett nytt ekonomisystem kan ni få en jämnare arbetsbelastning. När ekonomisystemet automatiskt sköter vissa delar åt er blir också bokslutsperioderna mindre intensiva. Ett ekonomisystem som i synnerhet kan underlätta på detta sätt är Visma.net

Genom att använda Visma.net kan du få avlastning av funktioner som exempelvis automatiserade periodiseringar, automatiska utskick och skapande av fakturor samt automatisk F-skattebetalning. Att ta bort vissa manuella steg som du idag lägger ned mycket tid på innebär att du istället kan fokusera på mer produktiva arbetsuppgifter, som till exempel försäljningsplanering eller utveckling av affärsverksamheten. 

Går du och ditt företag i tankarna på ett systembyte? Eller är du intresserad av att veta mer om ekonomisystem som kan förenkla ditt arbete ytterligare?
Välkommen att boka in ett kostnadsfritt möte med oss. Tillsammans med dig ser våra systemexperter över hur era rutiner skulle kunna förbättras.

Se även Så väljer du rätt affärssystem för dig eller läs mer om Våra systemtjänster här.

Kontakt
Byta ekonomisystem – var börjar man?
Emmeli
 Orselius
Affärsområdesansvarig System
070-140 80 31   emmeli.orselius@ucsone.se