UCS One Economy HR

Öka engagemang & lönsamhet i ditt företag

Ett väl fungerande HR-arbete fungerar som olja i maskineriet. Det finns en tydlig koppling mellan engagemang och resultat. Engagerade och trygga medarbetare presterar bättre, håller sig mer friska och stannar längre. Företag med stort engagemang bland medarbetarna får på så sätt ett bättre marknadsvärde och en konkurrensfördel, vilket i sin tur kan leda till en högre lönsamhet.

När du använder UCS One Economy HR får du tillgång till kompetens och erfarenhet inom HR-området. Vi kan hjälpa dig med akuta frågor – som rehabärenden eller nyrekryteringar – eller så kan vi med våra konsulter bidra med en mer strategisk och långsiktig hjälp. Genom att anlita oss har du dessutom nära till fler specialister inom andra områden, såsom ekonomi och IT-lösningar. Vi anpassar våra tjänster efter just era behov.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta

Fredrik Björk

Fredrik Björk

Fredrik Björk
Affärsområdesansvarig HR
Tel: 0760-223422
fredrik.bjork@ucsone.se

HR-kartläggning hos UCS One Economy

HR-kartläggning

Öka lönsamheten genom att ha medarbetare som trivs. I vår kartläggning analyserar våra HR-experter alla personalområden i er verksamhet. På så sätt identifierar vi utmaningarna och områden med förbättringspotential samt kvalitetssäkrar HR-arbetet och säkerställer efterlevnad av lagkrav.

Läs mer

HR-strategi UCS One Economy

HR-strategi

Genom att öka medarbetarnas välbefinnande minskar både antalet sjukdagar och uppsägningar. Gör som allt fler företag och anlita oss för att ta fram en ny eller uppdatera er befintliga HR-strategi.

Läs mer

Boka möte eller få offert

Skicka in en intresseanmälan om du vill veta mer om våra tjänster eller ställa några frågor. Efter inskickad intresseanmälan kommer du att kontaktas av oss. Din intresseanmälan är inte bindande.

Du kanske också är intresserad av:

Personalhandbok

Personalhandbok paketerad och klar för din verksamhet
Skapa en personalhandbok skräddarsydd för din verksamhet

Juridiska Tjänster

Paketerade juridiska tjänster från Lexlife Se över dina avtal, aktiebok, ägaravtal m.m. till förmånligt pris

Rådgivning

Rådgivning för företag i alla situationer
Få rådgivning när ditt företag står inför en stor förändring, behöver se över sina rutiner, eller om du vill starta ett helt nytt bolag.