Referenscase

Låt dig inspireras av våra referenser som visar vår bredd inom ekonomi och affärssystem.

ByggOm Linköping AB

I samband med sin omstrukturering år 2014 bytte ByggOm till Visma Administration och valde därigenom att ta hjälp av oss på UCS One Economy.

Vi har sedan dess fungerat som stöd för verksamhetens ekonomifunktion med olika frågor.

Företaget, som är verksamt inom byggbranschen, använder sig av NEXT. Det är integrerat med Visma SPCS, vilket gjort att de därigenom har en effektiv arbetsprocess. För företagets lönehantering har vi tillämpat Visma Lön. Vid byte av ekonomisystem och implementering av program och integrationer har vi utbildat och regelbundet följt upp kunden i dennes ekonomiarbete.

Genom månadsvisa besök ser vi över att företaget arbetar rätt i systemen och erbjuder därtill vår roll som rådgivare och bollplank gällande ekonomifrågor. Dessa regelbundna kontroller skapar en trygghet och kontroll över att ekonomiarbetet utförs på ett korrekt sätt.

Vilka åtgärder har vi utfört?

  • Effektiviserat ekonomiarbetet
  • Tillämpat rådgivning och avstämningsmöten
  • Integration med andra system
Kontakta oss

Linköpings Flygklubb

Vi fick hösten 2014 i uppdrag att ta hand om ekonomin i Linköpings Flygklubb.
Genom att optimera och anpassa alla tänkbara flöden efter kundens önskemål har vi fått ner en heltidstjänst till 8 timmar i veckan.

Företaget arbetade redan med Visma Administration som inte användes fullt ut. Med vår expertiskompetens kunde vi ta till vara på den befintliga bokföringen och nyttja Visma Administrations fulla potential. Därtill kompletterade vi med ScanLev Fakturahanteringssystem för att skapa ett friktionsfritt flöde från ankomst av leverantörsfaktura via attest till betalning. Löneadministrationen uppgraderades till att använda Visma Lön. Lönespecar började skickas via e-post och kontrolluppgifter samt skattedeklarationer lämnas in via fil.

Vi har även utnyttjat Flygklubbens it-tekniska kompetens tillsammans med vår ekonomikunskap till att integrera Visma med deras egna system för att skapa så få manuella moment som möjligt.

Vilka åtgärder har vi utfört?

  • Optimera flöden
  • Implementerat ScanLev
  • Nyttjat vår Visma-expertis
  • Integration med andra system
Kontakta oss