Löneadministration grundkurs

6 apr 2021 - 7 apr 2021 / Norrköping

För dig som är ny löneadministratör

Om utbildningen:

 • Löneadministratör – vad innebär rollen
 • Lär dig utföra de vanligaste löneberäkningarna
 • Lär dig förstå och tillämpa de lagar och regler som påverkar löneadministrationen
 • Lär dig implementera digital tidsredovisning, utläggshantering och lönebesked samt sköta deklarationer digitalt via fil

Datum: 06-07 april 2021
Tid: kl. 09–16
Plats:  One Economys lokaler, Vikboplan 11, Norrköping
Antal dagar: 2
Pris: 11 900:-*

* I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Utbildningens upplägg och innehåll

-För dig som ska börja eller just har börjat som löneadministratör

En löneadministratör arbetar ofta under hårt tryck och måste hålla sig up to date med de lagar och regler som gäller och som ständigt förändras. Dessutom arbetar du ofta mot en deadline varje månad. I dagens moderna system finns många digitala lösningar som både förenklar arbetet och gör det snabbare.

Vår utbildning Löneadministrationens grunder utvecklar dig praktiskt i rollen som löneadministratör och lär dig tolka och förstå de krav som är kopplat till rollen. Vi ger dig både manuella och digitala verktyg att förstå och sköta löneadministrativa rutinerna och ger dig kunskaper om brutto- och nettolön samt de regler som gäller för skatter, sjukdom, semester, tjänstledighet och föräldraledighet, förmåner och traktamenten.

Kursen varvar teori med många praktiska övningar. Du får också möjlighet att diskutera problem med utbildaren och dina medstudenter och ställa frågor.

Dag 1-2
Att vara löneadministratör
 • yrkesrollen
 • tystnadsplikt
 • kollektivavtalets påverkan på lönen
 • löneadministrativa rutiner
 • digitalisera lönearbetet
Brutto- och nettolön
 • bruttolönebegreppet
 • bruttolönetillägg och -avdrag
 • praktiska övningar
Skatteregler
 • jämkning
 • tabellskatt
 • engångsskatt
 • digital skattedeklaration via fil
 • praktiska övningar
Utmätning
 • kvittning
 • övriga avdrag
 • praktiska övningar
Nettolöneberäkning
 • nettolönetillägg och -avdrag
 • praktiska övningar
Sjukfrånvaro
 • praktiska övningar
Föräldraledighet
 • praktiska övningar
Semester
 • semesterdagar
 • semesterlön
 • semesterskuld
 • praktiska övningar
Förmåner
 • praktiska övningar
Traktamenten
 • digital hantering av reseräkningar
 • praktiska övningar
Tidsregistrering och avvikelserapportering
 • digital tidsregistrering och avvikelserapportering
 • praktiska övningar
Årsskiftesrutiner

 

Kontakt vid frågor:

Jenny Lindegren, Utbildningsansvarig
Telefon:  076-608 33 78
E-post:  jenny.lindegren@ucsone.se

Boka nu

Bokningen är stängd för detta evenemang.