Redovisning avancerad

4 maj 2021 - 5 maj 2021 / One Academy

För dig som vill ta ytterligare ett steg mot att självständigt arbeta med företagets redovisning.

Om utbildningen

 • Lär dig behärska företagets bokslut
 • Lär dig tolka och räkna fram nyckeltal
 • Mycket praktisk träning

Datum: 04-05 maj 2021
Tid: kl. 09–16
Plats: Norrköping
Antal dagar: 2
Pris: 11 900:-*

* I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Utbildningens upplägg och innehåll

För dig som arbetar med hela redovisningskedjan. För att kunna ta ansvar för ett företags redovisning och kunna ta steget mot en mer kvalificerad roll inom redovisning och bokföring behövs ytterligare kunskaper och färdigheter. Den tredje delen i vårt utbildningspaket, Redovisning III, ger dig verktygen för att självständigt kunna arbeta med hela redovisningskedjan, från konteringar till analyser och gällande lagar.

Fokus ligger på praktiska övningar och digitala lösningar. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med redovisning och som vill utvecklas i din roll.

Lämpliga förkunskaper är vår utbildning ”Redovisning fördjupning – fortsättningskurs” och/eller vana från praktiskt redovisningsarbete.

Dag 1
Repetition
 • Bokföringslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Skattekonto
 • Moms
 • Ej avdragsgilla kostnader
 • Periodiseringar
 • Planenliga och räkenskapsenliga avskrivningar
 • Praktiska övningsuppgifter
Bokföringsprogram
 • Bokföringsprogrammens funktion, hur utnyttjar vi bäst dagens moderna system för att digitalisera våra flöden? Vilka rapporter och deklarationer kan lämnas digitalt?
Praktiska övningar
 • Genomgång av praktikfall
 • Ingående balans
 • Kontering av bokföringsmaterial
 • Ej avdragsgilla poster, moms, löner m.m.
 • Registrering och digital filöverföring
Dag 2
Praktiska övningar – bokslutsarbete
 • Kontering och registrering av bokslutstransaktioner, osäkra kundfordringar m.m.
 • Automatisk periodisering och digital hantering av planenliga avskrivningar
 • Beräkning av särskild löneskatt, bolagsskatt m.m.
 • Utskrifter och avstämningar
Nyckeltalsberäkningar
 • Genomgång av 16 grundnyckeltal
 • Praktisk övningsuppgift på praktikfallet
Bokslut – årsredovisning – nyckeltal
 • Koppling, analys
 • Att lämna in en årsredovisning digitalt

Kontakt vid frågor:

Jenny Lindegren, Utbildningsansvarig
Telefon:  076-608 33 78
E-post:  jenny.lindegren@ucsone.se

Boka nu

Bokningen är stängd för detta evenemang.