Skip to main content

Automatisera ditt företags bokföring

Odoo erbjuder en fullständig och digital bokföring som är anpassat efter att enkelt och automatiserat sköta den dagliga redovisningen.

Prata med expert

Effektiv och smidig bokföring

Från fakturering till betalningar, budgetering till rapportering, hanterar denna app alla dina redovisningsbehov. Automatisera dina dagliga redovisningsuppgifter, få insikter om din finansiella status med realtidsrapporter, och följ upp med kunder och leverantörer direkt från systemet.

Odoo Bokföring är designad för att anpassa sig till företag av alla storlekar och sektorer, vilket gör din redovisningsprocess smidig och effektiv.

digital bokföring i odoo

Så hanterar du din bokföring i Odoo

digital bokföring fakturor i odoo
1

Fakturering & Betalningar

Odoo automatiserar faktureringsprocessen, sparar tid och minskar felmarginalen genom att skapa och skicka professionellt utformade fakturor till kunder. Dessutom hanterar det in- och utbetalningar, inklusive automatiska betalningspåminnelser för att säkerställa att fakturor betalas i tid och hantera leverantörsbetalningar.
2

Bokföring

Automatisera bokföringsprocessen genom att registrera alla finansiella transaktioner, från försäljning och inköp. Odoo ger dig en realtidsöversikt över ditt företags ekonomiska status.
3

Rapportering

Generera detaljerade finansiella rapporter som balansräkningar, resultaträkningar, och kassaflödesanalyser. Även momsrapporter, OSS, Periodisk sammanställning kan extraheras från systemet.
enkel digital bokföring

Bokföring för dig som gillar smidighet

Helintegrerad fakturering för smidigt arbete mellan appar
Effektiv betalningshantering för korrekt bokföring
Möjlighet till automatiserad bokföring för att skapa mer tid till utveckling
Detaljerade rapporter för insiktsfull ekonomisk analys
Säker datahantering i enlighet med GDPR

Integrera enkelt med andra appar

Skala och integrera din bokföring med andra appar i Odoo

Se alla apparSe alla appar
Lagerhantering Odoo

Lagerhantering

Hantera dina lager och få tydlig överblick

Inköpshantering

Inköp

Hantera alla dina inköp på samma plats

Kassa Odoo

Kassa

Smidigt system för din kassahantering

Har du funderingar gällande bokföring i Odoo? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!