Skip to main content

Hitta en långsiktig och hållbar lösning med interimstöd

Snabb hjälp med konsulter inom ekonomi, redovisning, lön och HR

Varför ska man anlita en tillfällig ekonomichef eller annan funktion?

Ett behov av att ersätta exempelvis sin nuvarande ekonomichef kommer ofta akut och kan bero på sjukdom, sjukskrivning eller att ni är i behov av förstärkning av befintligt team.

Att ta in extern hjälp till företagets ekonomifunktion kallas för Interimstöd och det är vanligt förekommande vid tillfälliga toppar eller övergångsperioder vid nyrekryteringar. I de flesta bolag har dessa positioner en så pass stor betydande roll att de måste ersättas omgående för att verksamheten ska fungera.

begär offert på UCS ekonomitjänster

Hur gör man för att ta hjälp av interimstöd?

För hjälp genom Interimstöd och ersättning eller komplettering av en ekonomifunktion tar man oftast kontakt med en redovisningsbyrå, som hjälper dig att hitta en konsult som arbetar på distans eller är placerad hos dig under den avtalade tiden. Konsulten blir insatt i arbetsuppgiften och utför denna under pågående avtalstid. 

Fördelen med Interimstöd är att man, när ordinarie tjänsteman är tillbaka i tjänst, kan avsluta konsultavtalet och slipper krångel kring uppsägning och liknande. Det är också en bra lösning när du vill få in kompetens som företaget tillfälligt kan behöva.

Offertförfrågan
Om oss - Personal

Vanligaste ekonomifunktionerna vid behov av interimstöd:
CFO
Ekonomichef
Ekonomiassistent
Löneadministratör
Löneassistent

Två personer pratar vid ett trappräcke

Hur får jag tag i en tillfällig ekonomichef?

Att hitta en tillfällig lösning för t ex en ekonomichef är en av de mest efterfrågade behoven vi hör från våra kunder.

Så, vad ska du tänka på innan du börjar leta?
  1. Bestäm när du behöver ditt interimstöd och hur länge (om du vet detta).
  2. Fundera över – hur ser din befintliga ekonomiavdelning ut?
  3. Kontakta en konsultfirma eller redovisningsbyrå som blir din partner.
  4. Lämna in dina uppgifter tillsammans med en kravspecifikation.
  5. Avvakta tills du får återkoppling och förslag på lämplig kandidat för din verksamhet. Detta tar normalt några dagar.
  6. Intervjua dina kandidater.
  7. Återkoppla till din partner vem du önskar som konsult.

När ditt interimstöd inte längre behövs avslutas konsultuppdraget och du slipper krångligt pappersarbete.

Offertförfrågan

Vad kostar en tillfällig ekonomichef? 

Att bestämma pris för en ekonomichef via interimstöd är väldigt svårt. Vårt mål är alltid att förstå kundens profil och kravspecifikation och därefter försöka matcha denna med rätt kompetens. 

När du får kandidaten presenterad får du också reda på din kostnad för din konsult. Vanligtvis debiteras kostnaden sedan löpande månadsvis enligt gällande timredovisning.

Offertförfrågan
Interimstöd - Snabb hjälp av konsulter inom ekonomi, lön, HR
Interimstöd

Hur hittar man interimstöd under kortare period?

Här gäller samma som ovan, att du först måste kontakta din partner eller en redovisningsbyrå som kan hjälpa dig med att hitta konsulter eller kandidater som matchar din önskade profil och kravspecifikation.

Offertförfrågan

Vi på UCS One Business erbjuder interimslösningar och kan hjälpa dig med ekonomi, lön och HR

Vår strävan är att hitta lösningar som är långsiktiga och hållbara. Vi erbjuder interimstöd där våra konsulter kan gå in och ta rollen som exempelvis controller, ekonomichef eller ekonomiassistent för reskontra i ert företag. Det är en smidig lösning när du snabbt behöver få in en person med rätt strategisk kompetens.

Våra lösningar för interimstöd används ofta under övergångsperioder vid nyrekryteringar och vid tillfälliga arbetstoppar. Då handlar det framförallt om att hålla den ordinarie verksamheten igång. Våra konsulter kan också bidra med kompetens som ditt företag tillfälligt kan behöva, till exempel vid olika utvecklingsprojekt eller förändringsprocesser i företaget. Vid interimstöd är vår konsult anställd hos UCS One Business, och uthyrd till dig som kund.

HR-konsult HR-tjänster

Vill du veta mer om interimsstöd
eller är nyfiken på hur vi kan hjälpa ditt företag?

Välkommen att kontakta Christian Rydkvist eller skicka en offertförfrågan så hör vi av oss till dig.

Offertförfrågan