HR-tjänster

Vi erbjuder såväl akut som strategiskt och långsiktigt stöd inom HR.

Nyhet!

HR-support via One Economy

Har du alltid önskat att du hade en HR-ansvarig? Vi på UCS One Economy kan äntligen erbjuda dig vår nya tjänst!

I vår tjänst “HR support via One Economy” ingår HR-stöd i ärenden under 30 minuter. Få återkoppling inom 24 timmar eller nästkommande vardag! Pris 995 kr/mån*.

Läs mer

HR-support via One Economy innefattar allt HR-relaterat, exempelvis:
 • Rekryteringsstöd, hela processen eller utvalda delar
 • Upprättande av anställningsavtal
 • Genomförande av lönekartläggning
 • Upprättande av befattningsbeskrivningar
 • Skapande eller förbättring av onboarding-processen
 • Stöd inför utvecklingssamtal
 • Chefssupport vid personalärenden, rehabiliteringsärenden, svåra samtal, konflikthantering
 • Information om vad lagen kräver av dig som arbetsgivare

*Priset gäller för en kontaktperson per abonnemang och avser endast nya ärenden under 30 min. (875 kr/h för ärenden över 30 min). Abonnemangspriset avser företag med upp till 30 anställda. Företag med 30+ anställda offereras.

Intresserad av att veta mer? Välkommen med din förfrågan!

Offertförfrågan
HR-konsult UCS One Economy

Få stöd inom HR-området

Vi på UCS One Economy kan hjälpa dig med alltifrån frågor om anställningsavtal och pensioner till områden som företagskultur, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Genom våra HR-konsulter får du kompetens och erfarenhet inom HR-området på dina villkor.

Offertförfrågan
Två personer vid en dator

Vad kan ett HR-stöd göra för er?

Stötta och rådgiva i situationer som uppstår
Framtagande och granskning av anställningsavtal
Stöd vid uppsägning/varsel
Rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal

HR-kartläggning

För att öka möjligheterna att vara en attraktiv arbetsplats behöver du som företag arbeta aktivt med företagets viktigaste resurs – medarbetarna.

HR-kartläggning innebär att vi gör en nulägesanalys av ditt företag och utifrån det ger våra rekommendationer på vad ni behöver komplettera i er verksamhet. Vi kan även hjälpa er att skapa och implementera de rutiner, processer och dokument vi rekommenderat.

OffertförfråganMer om HR-kartläggning
Medarbetare

Hyra in en HR-konsult?

En vanlig missuppfattning är att det är dyrt att hyra in en konsult. Men när du bemannar med hjälp av oss har du en fast månadskostnad och om konsulten skulle vara tvungen att vara borta på grund av sjukdom eller annat ersätts denne med en ny person med samma kvalifikationer. På så sätt slipper du avbrott i processen och oväntade kostnader, vilket gör det enkelt för dig att få koll på vad det egentligen kostar att ta in extra personal.

Våra konsulter är specialister inom HR, lön och ekonomi.

HR-support för allt som rör HR-frågor

Vi erbjuder bland annat HR-stöd med:

 • Intern dokumentation som arbetsbeskrivningar, personalhandböcker, HR-policys och riktlinjer
 • Interna HR-processer
 • HR-planer, till exempel planer för arbetsmiljö och jämställdhet
 • Arbetsrättslig rådgivning
 • Anställningskontrakt
 • Råd och stöd i HR-relaterade frågor
 • Fackliga förhandlingar
OffertförfråganMer om HR-support

Personalhandbok

Har ni ingen personalhandbok i företaget? Då kan det vara dags att fundera på att skaffa en. Det finns inget krav på att ha en personalhandbok, men det finns många fördelar. Med den undviker ni att onödiga diskussioner och misstag uppstår och kan på så sätt spara både tid och pengar. I personalhandboken samlar ni  svaren på just ert företags allra viktigaste frågor som de anställda på ett enkelt sätt kan komma åt.

Låter detta som ett jättejobb? Vi kan hjälpa er, ta hjälp av våra HR konsulter så har ni snart en personalhandbok. Detta hjälper er att nå ut med företagets normer och förväntningar och bidrar på så vis till enighet och lika behandling – att alla vet vad som gäller.

Utvecklings- och lönesamtal

Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När du har utvecklingssamtal och lönesamtal får ni tid att diskutera målen för verksamheten, dina medarbetares utveckling, lön och resultat och du får återkoppling om hur ditt ledarskap fungerar. Utvecklingssamtal gör att medarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten. Det ger ofta utdelning i form av ökat engagemang och mer kreativitet. För att få till ett bra samtal kan vi hjälpa dig att ställa rätt frågor genom att ta fram ett material som funkar som både förberedelse för anställd och chef och även mall för att hålla rätt spår under samtalet.

Lönekonsult

Lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska enligt lag göra lönekartläggningar varje år. Detta för att ert arbete med jämställda löner ska blir lättare. När ni kartlägger lönerna kontinuerligt med tätare mellanrum blir det lättare att upptäcka omotiverade löneskillnader. Framförallt hjälper lönekartläggningen till att upptäcka och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män som saknar rimlig anledning. Kravet på en årlig lönekartläggning gäller alla arbetsgivare. Har ditt företag 10 anställda eller fler? Då måste du dessutom dokumentera lönekartläggningen skriftligt.

Det här är vi experter på och hos oss får hjälp med vad en lönekartläggning är och hur du genomför den. Våra erfarna HR-konsulter jobbar tillsammans med er och sätter upp en plan för hur lönekartläggningen kan genomföras i er organisation.

Vill du komma i kontakt med våra HR-experter?

Välkommen att kontakta Maria Hedvall eller skicka en offertförfrågan så hör vi av oss till dig.

Offertförfrågan
Philip Malm

Philip Malm

Affärsområdesansvarig HR
Tel:  070-812 37 63
philip.malm@ucsone.se