Skip to main content

HR-tjänster

Vad är HR?

Human Resources, HR, är precis som det låter; mänskliga resurser. Det är ett brett område som kräver en samlad kompetens där syftet med en HR-ansvarig är att stötta, utveckla samt optimera förmågor och prestationer inom ett företag. HR support är ett särskilt viktigt område att nyttja då grunden till de flesta företags framgångar är en engagerad och kompetent personal samt välfungerande organisation.

Vi erbjuder HR support för både längre och mer kortvariga uppdrag. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss
Hr-support personal

Långsiktig interim HR eller hjälp med enstaka HR-ärenden?

En HR-konsult kan hjälpa dig och ditt företag med mindre, mer specifika, HR-tjänster eller ta rollen som Interim HR (mer omfattande HR support som löper under en längre, ofta tidsbestämd, period). Våra HR-konsulter har mångårig erfarenhet av support med modernt och effektivt personalarbete. Vi har verkat i många olika branscher och i flera roller, vilket skapar förutsättningar för ett skräddarsytt och nära samarbete med våra kunder.

Varför välja oss?

Våra HR-tjänster

Interim HR

Har du ett bolag som växer men saknar resurser för att hänga med i förändringen? Är ni i väntan på en rekrytering och behöver tillsätta en roll under övergångsperioden? Har ditt företag drabbats av sjukskrivning eller föräldraledighet? Om någon av dessa frågor känns igen kan en Interim HR-konsult vara något för dig och ditt företag. 

Läs mer

När du anlitar en Interim HR får du en egen HR-person utifrån dina förutsättningar, som med hög flexibilitet kan stötta vid till exempel tillfälliga personalbortfall, stora förändringar eller tillväxt av organisationen. Att anlita en Interim HR är ett bra val om du behöver förstärkning på lång eller kort sikt, önskar objektivitet i frågor eller vill få in ny kompetens i företaget. Omfattningen på ett interimstöd bestämmer du själv; hjälp några timmar i veckan eller under längre uppdrag.

Vanligt förekommande utmaningar, där en Interim HR kan vara bra, är exempelvis:
Arbetsmiljöfrågor, facklig samverkan, implementering av processer och strukturer, HR-strategi, kvalitetssäkring av intern rekryteringsprocess, HR support, employer brand, kompetensutveckling, kultur- och värderingsarbete, ledarskapsstöd, lönekartläggning, lönerevision, uppsägning/varsel samt assistering vid outplacement.

HR-stöd inom specifika områden

En HR-konsult kan hjälpa dig att förbättra företagets olika HR-processer. Det kan innefatta alltifrån rekrytering till kompetens och löneutveckling. Stödet från en HR-konsult anpassas utifrån ditt företag och de behov som finns i din verksamhet. Det är en smidig lösning när du behöver avlastning eller expertis inom HR-relaterade frågor.

Läs mer

Vi erbjuder bland annat HR-tjänster med särskilt stöd inom:

 • Intern dokumentation som arbetsbeskrivningar, personalhandböcker, HR-policys och riktlinjer
 • Interna HR-processer
 • HR-planer, till exempel planer för arbetsmiljö och jämställdhet
 • Arbetsrättslig rådgivning
 • Anställningskontrakt
 • Råd och stöd i HR-relaterade frågor
 • Fackliga förhandlingar

HR-support

Har du alltid önskat att du hade en HR-ansvarig eller någon att bolla med när HR-frågor uppstår akut? Genom HR-support kan du få hjälp med HR-relaterade funderingar och frågeställningar. Mångårig erfarenhet gör att vår HR-support står redo att hjälpa dig med dina utmaningar.

Läs mer

Här nedan följer några exempel på ärenden vår HR-support kan hjälpa dig med:

 • Upprättande av anställningsavtal
 • Skapande eller förbättring av onboarding-processer
 • Information om vad lagen kräver av dig som arbetsgivare
 • Upprättande av befattningsbeskrivningar
Kontakta oss

HR-kartläggning

En HR-kartläggning ger dig en övergripande blick över företagets nuvarande HR-arbete och ökar möjligheterna till företagets lönsamhet. I vår HR-kartläggning gör vi en nulägesanalys av ditt företag i detalj och ur ett helikopterperspektiv, för att utifrån det ge våra rekommendationer kring vad du behöver komplettera i din verksamhet. Vi kan även hjälpa dig att skapa och implementera de rutiner, processer och dokument som framkommer ur kartläggningen.

Läs mer

En HR-kartläggning kan innehålla följande:

 • Översyn av system
  • Vilket HR-system som används
  • Hur uppföljarvänligt det är & hur det ska byggas upp
 • Intervjuer med nyckelpersoner
 • Kartläggning av befintliga processer
 • Rapport och handlingsplan
 • Gap mot legala krav
 • Administrativa och legala krav
 • Operationella krav
Hr support diskussion vi kaffe
HR support - kartläggning

Lönekartläggning

Arbetsgivare ska enligt lag göra lönekartläggningar varje år. Att göra en lönekartläggning med jämna mellanrum gör det enklare att upptäcka omotiverade löneskillnader. Framförallt hjälper det till att identifiera löneskillnader mellan kvinnor och män som saknar rimlig anledning. Har ditt företag 10 anställda eller fler? Då måste du dessutom dokumentera lönekartläggningen skriftligt.

Vi hjälper dig med lönekartläggningen. Från att gå igenom vad den ska innehålla till hur du genomför den. Våra erfarna HR-konsulter jobbar tillsammans med dig och sätter upp en plan för hur lönekartläggningen kan genomföras i din organisation.

Medarbetar- och lönesamtal

Medarbetar- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och dina medarbetare. Vid medarbetarsamtal och lönesamtal får ni tid att diskutera målen för verksamheten, dina medarbetares utveckling, lön och resultat samt att du får återkoppling på hur ditt ledarskap fungerar. Medarbetarsamtal gör att de anställda känner sig delaktiga i verksamheten, vilket ofta ger utdelning i form av ökat engagemang och mer kreativitet.

För att få till ett bra samtal kan vi hjälpa dig att ställa rätt frågor genom att ta fram material som fungerar som både förberedelse för anställd och chef samt mall för att hålla rätt spår under samtalet.

Lönesamtal med HR support
Hr supportens personalhandbok

Personalhandbok

I personalhandboken samlas svaren på organisationens viktiga frågor och finns tillgänglig för alla företagets anställda. Genom personalhandboken kan verksamheten spara både tid och pengar genom att samtliga medarbetare får tillgång till all central information kring arbetsplatsen, företagets kultur, anställningsvillkor och exempelvis förmåner. Det finns inget krav på att ha en personalhandbok. Däremot finns många fördelar:

 • Minskad risk för att onödiga diskussioner och misstag uppstår
 • Samlat dokument med svar på viktiga frågor om regler och policies
 • Lättillgänglighet och transparens, där informationen är lika för alla och enkel att hitta för samtliga anställda
 • Tydliga riktlinjer rörande vilka rättigheter och förpliktelser som företaget tillika medarbetarna har gentemot varandra

Låter det som ett jättejobb? Våra HR-konsulter hjälper dig med företagets personalhandbok.

UCS One Business som partner inom HR support

Ibland kan det vara svårt att sätta ord på vad du behöver hjälp med (och i vilken omfattning). Ska företaget ta fram en omfattande HR-strategi, anlita en HR-konsult som ansvarar för företagets personalarbete eller önskar jag sköta HR-arbetet själv men vill få svar på mina HR-frågor av en expert någon gång ibland?

Vi vet att behovet ser olika ut beroende på typ av bransch och verksamhet. Därför hjälper vi dig med HR utifrån dina önskemål och skräddarsyr en lösning som passar ditt företag.

Kontakta oss

När du anlitar oss för HR support

Bred kompetens och erfarenhet av olika områden inom HR
Proaktiva och vägledande HR-konsulter som ger moderna råd anpassat för din verksamhet
Mer än bara HR-kompetens (Vi har nära samarbete med kollegor inom lön, ekonomi och system)

Vill du komma i kontakt med våra HR-experter?

Välkommen att kontakta affärsområdesansvarig Philip Malm eller skicka en offertförfrågan så hör vi av oss till dig.


Philip Malm - HR supoort

Philip Malm

Affärsområdesansvarig HR
Tel:  070-812 37 63
philip.malm@ucsone.se