Skip to main content

     Betalas lönerna ut bara man trycker på knappen?

Lönehantering är tyvärr inte så enkelt.

Inom löneområdet uppstår nya utmaningar och möjligheter nästintill dagligen. Med vår kompetens och kunskap inom lönehantering kan du känna dig trygg när teknik, regelverk och lagstiftning förändras. Vi hanterar utmaningarna och tar till vara på möjligheterna.

Oavsett om du behöver en långsiktig helhetslösning, avlastning vid arbetstoppar eller hjälp med specifika delar av löneprocessen arbetar vi ansvarsfullt och flexibelt.

Offertförfrågan
Lönetjänster

Få hjälp med lönehanteringen

När du överlåter lönehanteringen till oss ser vi till att dina anställda får rätt lön, rätt semesterdagar och att ni betalar in rätt skatt och arbetsgivaravgifter i rätt tid. Givetvis hanterar vi även exempelvis sjukanmälningar till Försäkringskassan, rapportering till FORA och statistikinlämning. Vi har en väl inarbetad process som många av våra kunder uppskattar, men vi kan också anpassa upplägget efter just dina önskemål och tillsammans hitta den bästa lösningen för ditt företag.

Offertförfrågan
HR-konsult HR-tjänster

Du kan även boka rådgivningstimmar

Vill du sköta lönehanteringen på egen hand men ibland få stöd av en expert? Få kontroll över din ekonomi genom att boka rådgivning. Vår rådgivningsservice är till för dig som vill sköta lönehanteringen själv, men som ibland känner dig osäker på reglerna och behöver stöd i löneprocessen. Vi har svaret på dina frågor och finns här för dig.

Offertförfrågan
lönehantering - personal
Miniräknaare hos en redovisningsbyrå i Linköping och Norrköping

Vad kostar lönehantering?

Kostnaden för lönehanteringstjänster och att anlita en lönekonsult varierar beroende på storleken på företag.

Det skiljer sig beroende på om du endast är ute efter rådgivningstimmar eller om du vill ha en löpande helhetslösning.

Offertförfrågan

Varför ska du outsourca företagets löneadministration?

Administrationen är den avdelning som sällan drar in pengar utan bara är en ren kostnad för företaget.

Vi vill ge dig 5 tips hur du kan minska både sårbarhet och kostnader när det gäller lönehantering:

 • Kompetens
  Som ekonomibyrå har vi utbildad personal med erfarenhet av många olika typer av företag, kollektivavtal och lönesystem och håller oss ständigt uppdaterade kring nya lagar och regler.
 • System
  Vi erbjuder en helhetslösning i vårt lönesystem, vilket gör att du inte behöver tänka på uppdateringar eller systemkostnader.
 • Trygghet
  Hos oss är vi flera lönekonsulter och kan därför säkerställa att du kan få svar på frågor och löner utbetalda i tid, oavsett om någon blir sjuk.
 • Kostnad
  Du betalar bara för det som är i avtalet. Era kostnader minskar både för personal, systemlicenser och kompetensveckling.
 • Fokus
  Gör det du är bäst på! Vi är specialister på lön. Du är det troligen på något annat.
Offertförfrågan
Personal i samtal
konvertibler

Hur kan vi på UCS One Business hjälpa ditt företag?

Vi hjälper dig med lönearbetet, antingen genom att outsourca lönehanteringen till oss eller att vi stöttar dig vid frågor i ditt eget arbete. Dessutom kan vi hjälpa dig att välja, implementera och utbilda dig i ditt lönesystem eller HR-system. Som Certifierad Visma Partner och Certifierad Flex Partner är vi experter på deras system, men vi arbetar givetvis även i andra löneprogram. Antingen på plats hos oss, eller ute hos dig som kund.

OffertförfråganMer om lönesystem

Vi hjälper dig med såväl lönehantering som frågor och kompetens inom HR

Vi erbjuder kompletterande kunskap och tjänster inom HR, vilket gör oss till en unik och stark samarbetspartner.

Några exempel på hur vi kan hjälpa dig:

 • Stötta och rådgiva i situationer som uppstår
 • Framtagande och granskning av anställningsavtal
 • Stöd vid uppsägning/varsel
 • Rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal
 • HR-tjänster
OffertförfråganLäs mer om HR

HR-kartläggning

Vi hjälper er att identifiera vad ni har som är bra och vad som kanske behöver uppdateras i ert företag.

Detta innebär en inventering av ett företags befintliga processer och rutiner inom HR-området. Inventeringen mynnar ut i rekommendationer på fortsatt arbete, exempelvis vilka processer och rutiner som måste och bör finnas för att kvalitetssäkra HR-arbetet och säkerställa efterlevnad av lagkrav. Vår kartläggning innehåller en nulägesanalys och en sammanställning med rekommendationer för fortsatt arbete. Efter kartläggningen kan ni som företag även få vår hjälp med att skapa de rutiner och processer vi rekommenderat och sedan implementera dem i verksamheten.

Nulägesanalys
Rapport med rekommendationer
Formulering och implementering

Vill du komma i kontakt med våra löneexperter?

Välkommen att kontakta Lina Hoff, affärsområdesansvarig Lön,
eller skicka en offertförfrågan så hör vi av oss till dig.

Offertförfrågan
Lina hoff

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön / Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se