One Reporting

Logga in - One Reporting

Demo

Logga in med följande uppgifter:

Användarnamn:  onecloud@ucsone.se

Lösenord: One2020!

Det ska vara enkelt att förstå din ekonomi

I One Reporting samlas era rapporter och dokument i snygg förpackning. Här finns möjligheten att dela filer och dokument med ”er” konsult helt GDPR-säkrat. One Reporting skapar möjlighet till analys av kunder och leverantörer och är ett smidigt verktyg i arbetet med budget och prognoser.

One Reporting Bas

Pris, 1 användare:

0:- /månad

Pris, extra användare

49:- /månad

Översiktssida
Översiktssida med detaljerad finansiell information (Bas-användare får förenklad finansiell information t.o.m senast låsta period.)
Dokument
Dokument där ni hittar periodrapporter samt enkelt kan dela dokument med oss på ett helt GDPR-säkert sätt. Här tar ni emot och kan besvara Dokumentbegäran och Löneattest.

One Reporting Plus

Pris, 1 användare:

149:- /månad

Pris, extra användare

99:- /månad

Översiktssida
Översiktssida med detaljerad finansiell information (Bas-användare får förenklad finansiell information t.o.m senast låsta period.)
Dokument
Dokument där ni hittar periodrapporter samt enkelt kan dela dokument med oss på ett helt GDPR-säkert sätt. Här tar ni emot och kan besvara Dokumentbegäran och Löneattest.
Analysera
Analysera ger en tydlig bild över det mesta som har med kunder och leverantörer att göra. T ex analys av förfallna kundfakturor. Du får en övergripande kostnadsfördelning för företaget.
Utvärdera

Utvärdera presenterar en lång resultat- och balansrapport, där du själv kan klicka dig ned på kontonivå. Här visas förfallna kund- och leverantörsfakturor.

Budget & prognos
Budget & prognos ger dig möjlighet att skapa en budget som sedan ligger som jämförelse i övriga rapporter.
Extra tjänster
Extra tjänster Som Plus eller Premium kund kan du lägga till extra tjänster för en engångskostnad.

One Reporting Premium

Pris, 1 användare:

Från 500:- /månad

Pris, extra användare

Kontakta för offert

Översiktssida
Översiktssida med detaljerad finansiell information (Bas-användare får förenklad finansiell information t.o.m senast låsta period.)
Dokument
Dokument där ni hittar periodrapporter samt enkelt kan dela dokument med oss på ett helt GDPR-säkert sätt. Här tar ni emot och kan besvara Dokumentbegäran och Löneattest.
Analysera
Analysera ger en tydlig bild över det mesta som har med kunder och leverantörer att göra. T ex analys av förfallna kundfakturor. Du får en övergripande kostnadsfördelning för företaget.
Utvärdera

Utvärdera presenterar en lång resultat- och balansrapport, där du själv kan klicka dig ned på kontonivå. Här visas förfallna kund- och leverantörsfakturor.

Budget & prognos
Budget & prognos ger dig möjlighet att skapa en budget som sedan ligger som jämförelse i övriga rapporter.
Extra tjänster
Extra tjänster Som Plus eller Premium kund kan du lägga till extra tjänster för en engångskostnad.
Flerbolagstöd
Flerbolagsstöd: Med One Reporting Premium har ni möjlighet att lägga till flera bolag i samma prenumeration. Det är enkelt att bläddra mellan bolagen och möjlighet till överskådlig jämförelse mellan bolagen finns. Har ni fler personer i koncernen som har egen inloggning till One Reporting kan ni enkelt anpassa tillgången till ett eller flera bolag.
Koncernrapporter
Koncernrapporter: Rapporter som visar hela koncernens ekonomiska ställning. Möjlighet att göra elimineringar direkt i rapporterna.
Dokumenthantering
Dokumenthantering: Med en egen prenumeration finns dokumenthantering tillgänglig vilket ger möjlighet att skicka ut Dokumentbegäran, ett smidigt sätt att begära in underlag och material från olika håll. Dokumentutskick, ett bra verktyg att skicka ut dokument och filer till specifika personer, kan med fördel användas för attestering av underlag.
Skapa periodrapporter
Skapa periodrapporter: Skapa egna periodrapporter och skicka ut till olika mottagare. Vi hjälper er gärna att skräddarsy rapporterna efter era behov!

One Reporting Bas

One Reporting Plus

One Reporting Premium

0:- /månad
149:- /månad
Från 500:- /månad
Pris, extra användare
49:- /månad

99:- /månad
Kontakta för offert

Översiktssida

Översiktssida med detaljerad finansiell information (Bas-användare får förenklad finansiell information t.o.m senast låsta period.)

Dokument

Dokument där ni hittar periodrapporter samt enkelt kan dela dokument med oss på ett helt GDPR-säkert sätt. Här tar ni emot och kan besvara Dokumentbegäran och Löneattest.


Analysera

Analysera ger en tydlig bild över det mesta som har med kunder och leverantörer att göra. T ex analys av förfallna kundfakturor. Du får en övergripande kostnadsfördelning för företaget.

Utvärdera

Utvärdera presenterar en lång resultat- och balansrapport, där du själv kan klicka dig ned på kontonivå. Här visas förfallna kund- och leverantörsfakturor.

Budget & prognos

Budget & prognos ger dig möjlighet att skapa en budget som sedan ligger som jämförelse i övriga rapporter.

Extra tjänster

Extra tjänster: Som Plus eller Premium kund kan du lägga till extra tjänster för en engångskostnad.


Flerbolagstöd

Flerbolagsstöd: Med One Reporting Premium har ni möjlighet att lägga till flera bolag i samma prenumeration. Det är enkelt att bläddra mellan bolagen och möjlighet till överskådlig jämförelse mellan bolagen finns. Har ni fler personer i koncernen som har egen inloggning till One Reporting kan ni enkelt anpassa tillgången till ett eller flera bolag.

Koncernrapporter

Koncernrapporter: Rapporter som visar hela koncernens ekonomiska ställning. Möjlighet att göra elimineringar direkt i rapporterna.

Dokumenthantering

Dokumenthantering: Med en egen prenumeration finns dokumenthantering tillgänglig vilket ger möjlighet att skicka ut Dokumentbegäran, ett smidigt sätt att begära in underlag och material från olika håll. Dokumentutskick, ett bra verktyg att skicka ut dokument och filer till specifika personer, kan med fördel användas för attestering av underlag.

Skapa periodrapporter

Skapa periodrapporter: Skapa egna periodrapporter och skicka ut till olika mottagare. Vi hjälper er gärna att skräddarsy rapporterna efter era behov!

Egna nyckeltal

Består dels av en designer där ni kan skapa beräkningar för nyckeltal som sedan kan visas på bl.a. översiktssidan, och dels av funktionen “Manuella värden” som används för att hantera extern data.

Likviditetsprognos

Här sammanställs och säkerställs företagets ekonomi med fokus på att det finns tillräckligt med kapital inom företaget för att täcka kostnader och utgifter. Likviditetsprognosen i One Reporting beräknar företagets likviditet sex veckor eller sex månader fram i tiden. Prognosen är konstant rullande och veckorna/månaderna ändras automatiskt över tid.

Det ska vara enkelt att förstå din ekonomi

I One Reporting samlas era rapporter och dokument i snygg förpackning. Här finns möjligheten att dela filer och dokument med ”er” konsult helt GDPR-säkrat. One Reporting skapar möjlighet till analys av kunder och leverantörer och är ett smidigt verktyg i arbetet med budget och prognoser.

Extra tjänster

Skräddarsydd rapport

Med en rapport helt anpassad efter er verksamhet blir uppföljning och analyser betydligt mer lättförståeliga. Vi på One Economy hjälper er att ta fram unika nyckeltal efter era önskemål och en paketering som gör att siffrorna blir enklare att tolka.

Vid en skräddarsydd rapport ingår:

 • Behovsanalys, där vi tillsammans går igenom ert behov av rapporten och vilka krav er verksamhet ställer på den.
 • Utformande och paketering av en rapport baserat på behovsanalysen.
 • Levererad rapport i One Reporting. (Kräver One Reporting Plus eller Premium)

Inte nöjd? Då publiceras ej rapporten, och ni får pengarna tillbaka!

2 000 kr / rapport

Controller översyn

Vi genomlyser och analyserar er nuvarande rapportstruktur och föreslår förbättringar och paketering i One Reporting. Ni får tillgång till ett verksamhetsanpassat paket av olika rapporter för exempelvis CFO, ledningsgrupp eller styrelse. Rapporterna kommer sedan kunna genereras månadsvis, eller efter era behov.

Vid en controller-översyn ingår:

 • Behovsanalys av controller, där vi tillsammans går igenom era behov av rapportering.
 • Framtagande av ett skräddarsytt paket av rapporter beroende på målgrupp. Unika rapporter för exempelvis CFO, ledningsgrupp eller styrelse.
 • Färdigt paket av rapporter i One Reporting, kräver One Reporting Plus eller Premium. Möjlighet finns sedan att generera rapporterna månadsvis eller efter era behov, kontakta oss för mer information.

Proof of concept! Vilket innebär att om ni är nöjda = publicering. Är ni ej helt nöjda = ingen publicering och pengarna åter.

10 000 kr

Extra tjänster

Skräddarsydd rapport

Med en rapport helt anpassad efter er verksamhet blir uppföljning och analyser betydligt mer lättförståeliga. Vi på One Economy hjälper er att ta fram unika nyckeltal efter era önskemål och en paketering som gör att siffrorna blir enklare att tolka.

Vid en skräddarsydd rapport ingår:

 • Behovsanalys, där vi tillsammans går igenom ert behov av rapporten och vilka krav er verksamhet ställer på den.
 • Utformande och paketering av en rapport baserat på behovsanalysen.
 • Levererad rapport i One Reporting. (Kräver One Reporting Plus eller Premium)

Inte nöjd? Då publiceras ej rapporten, och ni får pengarna tillbaka!

2 000 kr / rapport

Controller översyn

Vi genomlyser och analyserar er nuvarande rapportstruktur och föreslår förbättringar och paketering i One Reporting. Ni får tillgång till ett verksamhetsanpassat paket av olika rapporter för exempelvis CFO, ledningsgrupp eller styrelse. Rapporterna kommer sedan kunna genereras månadsvis, eller efter era behov.

Vid en controller-översyn ingår:

 • Behovsanalys av controller, där vi tillsammans går igenom era behov av rapportering.
 • Framtagande av ett skräddarsytt paket av rapporter beroende på målgrupp. Unika rapporter för exempelvis CFO, ledningsgrupp eller styrelse.
 • Färdigt paket av rapporter i One Reporting, kräver One Reporting Plus eller Premium. Möjlighet finns sedan att generera rapporterna månadsvis eller efter era behov, kontakta oss för mer information.

Proof of concept! Vilket innebär att om ni är nöjda = publicering. Är ni ej helt nöjda = ingen publicering och pengarna åter.

10 000 kr

*En beställning är inte bindande. Fyll gärna i formuläret om du har några frågor!

Önskar du mer information om tjänsten?

Välkommen att kontakta Ludvig Johansson.
Telefon: 073-530 88 93  /E-post: ludvig.johansson@ucsone.se
Du kan givetvis även alltid kontakta din konsult hos UCS One Economy för stöd.

Funktionsbeskrivningar

Översiktssida

Översiktssida med detaljerad finansiell information (Bas-användare får förenklad finansiell information t.o.m senast låsta period.)

Dokument

Dokument där ni hittar periodrapporter samt enkelt kan dela dokument med oss på ett helt GDPR-säkert sätt. Här tar ni emot och kan besvara Dokumentbegäran och Löneattest.

Analysera

Analysera ger en tydlig bild över det mesta som har med kunder och leverantörer att göra. T ex analys av förfallna kundfakturor. Du får en övergripande kostnadsfördelning för företaget.

Utvärdera

Utvärdera presenterar en lång resultat- och balansrapport, där du själv kan klicka dig ned på kontonivå. Här visas förfallna kund- och leverantörsfakturor.

Budget & prognos

Budget & prognos ger dig möjlighet att skapa en budget som sedan ligger som jämförelse i övriga rapporter.

Flerbolagsstöd

Med One Reporting Premium har ni möjlighet att lägga till flera bolag i samma prenumeration. Det är enkelt att bläddra mellan bolagen och möjlighet till överskådlig jämförelse mellan bolagen finns. Har ni fler personer i koncernen som har egen inloggning till One Reporting kan ni enkelt anpassa tillgången till ett eller flera bolag.

Koncernrapporter

Rapporter som visar hela koncernens ekonomiska ställning. Möjlighet att göra elimineringar direkt i rapporterna.

Dokumenthantering

Med en egen prenumeration finns dokumenthantering tillgänglig vilket ger möjlighet att skicka ut Dokumentbegäran, ett smidigt sätt att begära in underlag och material från olika håll. Dokumentutskick, ett bra verktyg att skicka ut dokument och filer till specifika personer, kan med fördel användas för attestering av underlag.

Skapa periodrapporter

Skapa egna periodrapporter och skicka ut till olika mottagare. Vi hjälper er gärna att skräddarsy rapporterna efter era behov!

Egna nyckeltal

Består dels av en designer där ni kan skapa beräkningar för nyckeltal som sedan kan visas på bl.a. översiktssidan, och dels av funktionen “Manuella värden” som används för att hantera extern data.

Likviditetsprognos

Här sammanställs och säkerställs företagets ekonomi med fokus på att det finns tillräckligt med kapital inom företaget för att täcka kostnader och utgifter. Likviditetsprognosen i One Reporting beräknar företagets likviditet sex veckor eller sex månader fram i tiden. Prognosen är konstant rullande och veckorna/månaderna ändras automatiskt över tid.

Du kanske också är intresserad av:

Fortnox

Bemästra Fortnox med OneCloud
Våra systemexperter hjälper dig med utbildningar, konvertering fårn tidigare system, integrationer till banker och andra system samt beställning av licenser