Skip to main content

Outsourcing – när du vill fokusera på annat

Släpp en del och gör resten på egen hand eller överlåt allt. Med våra outsourcinglösningar kan vi ge dig stöttning och ta ett helhetsansvar för såväl ekonomifunktionen som HR eller lönehanteringen.

Några av våra nöjda kunder

Våra outsourcingtjänster

Vill du fokusera på kärnverksamheten istället för sådant som känns avancerat och tidskrävande? Genom våra outsourcingtjänster kan vi förbättra din verksamhet genom lösningar som frigör resurser, ökar effektivitet och får ditt företag att växa. 

Kontakta ossKontakta oss

Outsourcing Ekonomi

En komplett helhetshantering av din ekonomifunktion med fokus på service, noggrannhet och effektivitet.

Läs mer

Outsourcing Lön

Genom outsourcing av din lönefunktion kan du frigöra mer tid och resurser för att fokusera på mer på utvecklandet av din kärnverksamhet.

Läs mer

Outsourcing HR

Överlåt din HR-hantering till våra experter som hjälper dig att optimera dina personalresurser, och se till så att din arbetsplats lever upp till en hög standard.

Läs mer

Outsourcing Ekonomi

Vi tar ett helhetsansvar för din ekonomifunktion genom att hantera löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, samt månatliga kontoavstämningar. Vi sköter även periodiska deklarationer, betalningar av leverantörsfakturor och presenterar månatliga rapporter. Med fokus på ständiga förbättringar och automatiseringar, frigör vi tid så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Outsourcing Ekonomi
lönehantering outsourcing

Outsourcing Lön

Vi erbjuder en omfattande outsourcing av lönehantering med expertis inom löneprocess, pensionsadministration, rapportering och HRM/lönesystem. Vår tjänst inkluderar också utbildning och kontinuerlig support för att säkerställa korrekt hantering av löner och pensioner. Genom att outsourca din lönehantering frigör du resurser för ditt företag och minimerar administrativa bördor.

Outsourcing HR

Outsourcing av HR-tjänster täcker allt från rekrytering och personaladministration till utveckling och strategisk HR-rådgivning, inklusive utbildning för kontinuerlig kompetensutveckling. Stödet från våra HR-experter anpassas utifrån ditt företags unika behov för att vi tillsammans ska hitta den bästa lösningen.

HR-support diskuterar

Därför är outsourcing ett bra alternativ

Att ta hjälp av en outsourcinglösning kan optimera ditt företags verksamhet avsevärt. Genom att överlåta vissa funktioner till experter frigör du interna resurser och kan fokusera mer på din kärnverksamhet och strategiskt viktiga initiativ.

Outsourcing ger tillgång till specialistkunskap och mångårig expertis inom olika områden, vilket säkerställer effektivitet och högre kvalitet i utförandet av uppgifter. Det minskar också risken för fel och förseningar, samtidigt som det kan spara kostnader genom att eliminera behovet av att anställa och utbilda personal internt.

På UCS One Business är vårt mål att kunna erbjuda dig ett helhetsansvar av din ekonomifunktion, lönehantering och HR-avdelning. Vi har erfarenheten och kunskapen som krävs för att sköta det komplexa med ansvar för helheten.

Därför bör du ta hjälp med ekonomihanteringen

När du väljer att outsourca med oss tar vi ett helhetsansvar för din lönehantering, HR och ekonomifunktion.

Vi ser till att varje detalj, från löneutbetalningar och personaladministration till ekonomisk rapportering, hanteras med precision och efterlevnad av alla regler och bestämmelser. Med vår specialiserade expertis och erfarna personal kan du fokusera helt på din kärnverksamhet och känna dig trygg med att dina affärsfunktioner är i pålitliga händer.

Kontakta oss för att ta reda på mer om hur vi kan ta ett helhetsansvar för delar av dina affärsfunktioner och hur vi kan skräddarsy en lösning utifrån dina behov!

Vanliga frågor om outsourcing

Vad kostar outsourcing?

Kostnaden för outsourcing varierar mycket beroende på storleken på företag och vilken typ av lösning man vill åt.

Det kan även skilja sig beroende på omfattningen av outsourcingen. Vissa söker endast hjälp med specifika delar och andra vill överlåta hela funktioner och avdelningar. Kontakta oss för att ta reda på ett exakt pris för just dig!

Få prisförslag

Vad är outsourcing?

Outsourcing innebär att överföra specifika affärsfunktioner eller tjänster till externa leverantörer, vilket kan inkludera allt från ekonomihantering och HR-tjänster till lönehantering. Genom outsourcing kan företag dra nytta av extern expertis, effektivisera verksamheten och fokusera på sina kärnkompetenser medan den externa leverantören tar hand om specialiserade uppgifter.

Kontakta oss

Har du funderingar gällande outsourcing? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!


Sara Knutsson

Sara Knutsson

Ansvarig Outsourcing
Telefon: 072-184 94 78
E-post: sara.knutsson@ucsone.se