Personalhandbok

Personalhandbok Bas

6 900:-

Detta ingår:

Anställning

 • Anställningsavtal
 • Anställningsform
 • Närmast anhörig

Förmåner

 • Friskvårdsbidrag

Försäkringar

 • Företagsförsäkring
 • Pensionsförsäkringspolicy

Arbetstider

 • Restid
 • Tidrapportering

Lön & Ersättningar

Lön

 • Övertid
 • Bonus & provision

Ersättningar

 • Milersättning
 • Traktamenten
 • Parkering
 • Representation

Semester

 • Semesterlagen
 • Semesterår
 • Semesterrätt
 • Semesterlön
 • Semesteruttag
 • Semesterlönegrundande frånvaro
 • Sparad semester

Frånvaro

 • Sjukfrånvaro
 • Föräldraledighet
 • Permission/tjänstledighet med betalning
 • Andra tjänstledigheter

Uppsägning

 • Avslutande av anställning

Personalhandbok Komplett

14 900:-

Detta ingår:

Allt från Bas

Plus tillägg på befintliga delar

Anställning

 • Konkurrerande anställning
 • Introduktion

Förmåner

 • Friskvårdstimme

Lön

 • Bonus & provision
 • Övriga ersättningar

Ersättningar

 • Trängselskatt i Stockholm

Arbetstider

 • Frånvarorapportering

Inledning

 • Syfte
 • Avgränsning
 • Ändringar

Företagskultur

 • Arbeta hos oss
 • Våra ledord
 • Medarbetare berättar

Utveckling

 • Personalutvecklingssamtal

Arbetsredskap & Nätverk

Arbetsredskap

 • Telefonpolicy
 • Datorer

Nätverk

 • Internetpolicy
 • Support

Rehabilitering

 • Rehabiliteringsansvar

Sekretess

 • Dokumenthantering
 • Datorsäkerhet

Policies

 • Telefonpolicy
 • Intern IT-policy
 • Miljöpolicy

Intresserad?
Kontakta oss redan idag!

Lämna en förfrågan här så kontaktar vi dig inom kort för mer information.

Kontakt

Välkommen att kontakta Affärsområdesanvarig HR:

Philip Malm
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se

Personalhandbok

Verktyget som fungerar som vägledning för era medarbetare!

Får du ofta frågor från dina medarbetare om vad som gäller med exempelvis friskvård, övertid, permission med mera? Vore det inte bra att ha allt på ett och samma ställe? Vi tar fram en personalhandbok till er. Det enda vi behöver är lite av er tid för att kartlägga sen löser vi resten. Snabbt och effektivt får du en personalhanbok med allt sammanställt. Det underlättar för dina medarbetare samt för dig.

Vid uppsättning innefattas kartläggning av er verksamhet, uppsättning av struktur samt utformning av innehåll.

Vi erbjuder Personalhandbok Bas samt Komplett beroende på era behov.