Skip to main content

Flex HRM

Ditt HR och personalsystem i molnet!

Flex HRM är ett av få personalsystem på marknaden som täcker in hela flödet. Från registrering av tidrapporter och reseräkningar till färdig lönespecifikation. Det är uppbyggt som olika delsystem som naturligtvis också kan användas var för sig och kompletteras i takt med att verksamheten växer.

Vad innebär det då att använda Flex HRM?

Du slipper manuell hantering av bokföring och fakturering, du undviker felkällor, du garanterar dig säker kommunikation och sist men inte minst så sparar du tid och pengar.

Flex HRM Time. 

Tidrapportering, projektredovisning, registrering på tidterminal, hantering av frånvaroansökningar, övertid, flextid, OB, deltidsfrånvaro m.m. Flex HRM Time är ett tidsystem som förenklar och rationaliserar arbetet med företagets tidredovisning, så att du och dina medarbetare kan lägga er tid på annat. Flex HRM Time är en del av vår kompletta lösning för personaladministration.

Några av punkterna som Flex HRM Time hjälper dig med är:

 • Tidsredovisning 
  Tack vare att systemet är helt webbaserat kan tidredovisning göras oavsett var du befinner dig.
 • Projektredovisning
  Flex HRM Time är ett väl utbyggt och genomtänkt tidssystem för redovisning och uppföljning av tid på projekt. Som anställd ser du självklart endast de projekt som du är deltagare i.
 • Fakturering 
  Arbete mot exempelvis kund eller projekt kan frisläppas till fakturering som sedan skickas med färdiguträknade belopp till ditt ekonomisystem. 
 • Statistikcentral 
  Ett fantastiskt verktyg för  framtagning av statistik över er verksamhet.
 • Attestering 
  Attestera via dator smartphone eller surfplatta. Välj det som passar dig bäst. 
Time
Lönesamtal med HR support

Flex HRM Payroll. 

Med ett användarvänligt och lättarbetat gränssnitt som alltid är tillgängligt via webben automatiserar detta lönesystem det mesta av lönehanteringen och gör dig trygg i att de anställda får rätt lön. Detta är ett pedagogiskt och användarvänligt system och du får en snygg överblick över din lönehantering. Flex HRM Payroll är allt ditt företag behöver när det gäller löneadministration. Bransch eller avtal spelar ingen roll. Perfekt för dig som hanterar olika sorters löner och vill förenkla din lönehantering. Flex HRM Payroll håller självklart koll på aktuella lagar och regelverk och uppdaterar dessa när det behövs. 

Några av punkterna som Flex HRM Payroll hjälper dig med är:

  • Spara tid
   Lägg in alla löpande uppgifter direkt i systemet. Du skräddarsyr dina löneprocesser, samlar allt på ett ställe och sparar tid.
  • Ha koll på läget
   All information om de anställda, anställningsuppgifter, löneutbetalningar, semestersaldon och mycket annat finns tillgängligt när du behöver det.
  • Lönespec direkt i mobilen
   Att se sin lönespecifikation direkt på startsidan i HRM eller i mobilen sparar både tid, papper och miljö. Säkert och GDPR-optimerat.
  • Flexibla semesteravtal
   Med HRM Payroll hanterar du smidigt olika avtal vid semesterberäkningen och kan sätta upp egna beräkningsformler för semesteravtalen. Du kan även lägga in personliga avvikelser för exempelvis ett extra antal semesterdagar per år.
  • Enkel export för bokföring
   Skapa och kontrollera bokföringsunderlaget direkt i HRM Payroll innan du exporterar underlaget till ekonomisystemet. Vi har stöd för standardformatet SIE-4 som är  det vanligaste formatet på marknaden.

HRM Travel. 

Den anställde registrerar sin resa och sina utlägg, programmet räknar automatiskt ut ersättning och traktamenten. Chefen attesterar och utbetalning görs via lön.  

 I detta webbaserade HR-system täcks det mesta in – från inregistrering av resa (med utlägg och körjournal) till uträkning, attestering, löneöverföring och eftersystem för fakturering. 

Några av punkterna som Flex HRM Travel hjälper dig med är:

 • Smidig körjournal & möjlighet att spela in din bilresa
  Med den inbyggda funktionen slipper du hålla reda på distans och eventuella stopp längs vägen. Systemet räknar ut det åt dig och sammanställer resan efter avslutad körsträcka.
 • Fota kvittot och låt systemet sköta resten
  Du kan ta en bild av ditt kvitto och bifoga direkt i din reseräkning. Med tillägget HRM Mobile kan du dessutom läsa av information så att belopp, moms och datum hamnar på rätt ställe i reseräkningen per automatik.
   
 • Koppla kortköp direkt till reseräkningen 
  Gör du utlägg med kort under tjänsteresan kan det enkelt hämtas till reseräkningen. Om kortet även används för privata inköp kan du markera vilka köp som är privata och vilka du ska få ersättning för. Därefter sköter programmet resten.
   
 • Automatisk beräkning gör det bl.a. enkelt att fakturera 
  Flex summeras samtliga löneartstransaktioner som genererats utifrån en specifik resa, milersättning, utlägg eller representation. På så sätt kan du enkelt fakturera allt som rör ett projekt vid ett och samma tillfälle.Systemet sköter beräkning av utlägg, traktamentet, representation och avdrag, vilket medför att hanteringen av reseräkningar blir mer effektiv och säker.
   
 • En tydlig överblick över verksamhetens tjänsteresor och utlägg
  Som större organisation kan man vilja jämföra och följa upp utbetalda traktamenten, resekostnader och beläggningsgrad på specifika projekt. Det är fullt möjligt i Flex HRM. Flex HRM Travel ger användare snabbt påminnelser om att godkännande eller attestering behöver göras. Systemet har även en meddelandefunktion där medarbetare snabbt kan få information och kommentarer
Flex hrm
Om oss - Personal

Flex HRM Employee. 

Detta är ett perfekt verktyg som ger stöd för hela organisationen. Ledningsgruppen, personalchefen, personalavdelningen, avdelningschefen, kvalitetschefen och medarbetarna – oavsett vilken roll du har underlättar HRM Employee din administration och din vardag.I detta webbaserade HR-system får du hjälp med att samla all HR-relaterad information på ett och samma ställe. 

Några av punkterna som Flex HRM Employee hjälper dig med är:

 • Onboardingoffboarding 
  När en anställning påbörjas eller avslutas finns det en rad olika aktiviteter som ska genomföras. I Flex har vi flera funktioner för att underlätta och effektivisera denna process.
 • Kompetenskartläggning 
  En av nyckelfunktionerna i Employee är att du kan lägga in de anställdas olika kompetenser för att hålla koll på vem som kan vad. Här kan du sedan söka för att hitta den anställde som kan ett visst språk eller sitter på specifika kunskaper inom området du vill fokusera på.
 • Digital signering 
  Flex HRM kan du enkelt ta ut sekretessavtal, information för hantering av personuppgifter, tjänstgöringsbetyg och andra typer av blanketter. Blanketterna skräddarsyr du så att de passar ditt företag.
 • Dokumenthantering 
  Anställningsavtal, CV, betyg, intyg, slutförda utbildningar m.m. HRM Employee hanterar allt. Med ”dra och släpp” funktionen är det enkelt att hantera stora mängder dokument.
 • Lönerevision
  Du kan skapa lönepotter, planera och fördela nya löner, granska och godkänna, och slutligen verkställa de nya lönerna. Med HRM Employee får du stöd genom hela lönerevisionsprocessen.
 • Medarbetarsamtal
  Skapa skräddarsydda mallar och låt både medarbetare och chef fylla i sina svar i ett lättarbetat gränssnitt direkt i systemet. Du får en perfekt överblick, sparar tid och förenklar processen, inga pappersformulär hamnar på villovägar. 

 Flex HRM finns som du ha sett möjlighet att ha fler moduler eller använda dom var för sig. 

Vi hjälper gärna till att implementera Flex HRM på just ditt företag. 

Prisuppgifter och vidare information