Skip to main content

Effektiv kvalitetshantering i Odoo

Med Odoo kan du på ett effektivt och automatiserat sätt kontrollera dina produkters kvalitet.

Prata med expert
kvalitet i Odoo

Öka kundnöjdheten

Odoo’s Kvalitetsapplikation erbjuder en omfattande lösning för att effektivt hantera kvalitetskontroll och säkerställa produktens överensstämmelse med kvalitetsstandarder och kundkrav. Med dess integrerade verktyg och automatiserade processer kan du implementera och följa upp kvalitetskontrollåtgärder för att förbättra produktkvaliteten och öka kundnöjdheten. 

Kvalitetskontroll Odoo

Så hanterar du produktkvaliteten i Odoo

Kontroll Odoo
1

Kvalitetsinspektioner och testplaner

Skapa detaljerade inspektionsplaner och testprotokoll för att definiera kvalitetskontrollåtgärder och acceptanskriterier för produkter. Planera och utför inspektioner för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven.
2

Hantering av avvikelser och åtgärder

Registrera och hantera avvikelser från kvalitetsstandarder eller specifikationer och initiera korrigeringar och förebyggande åtgärder (CAPA) för att åtgärda identifierade problem och förbättra processerna.
3

Kvalitetsdokumentation och spårbarhet

Säkra spårbarhet och dokumentation av alla kvalitetsrelaterade aktiviteter och händelser, inklusive inspektioner, avvikelser och åtgärder. Skapa revisionssäkerhet och historik för att underlätta revisioner och efterlevnad.
4

Kontroll över tillverkning och säkerhet

Implementera kontrollåtgärder och säkerhetsrutiner för tillverkning och produktion för att säkerställa säkerheten och kvaliteten på tillverkade produkter. Spåra produktionsrelaterade kvalitetsdata för att identifiera och hantera potentiella risker.
quality

Det bästa med kvalitetshantering i Odoo

Säkerställ överensstämmelse med kvalitetsstandarder och kundkrav genom att implementera och följa upp kvalitetskontrollåtgärder
Registrera och hantera avvikelser och initiera åtgärder för att åtgärda identifierade problem och förbättra processerna
Säkra spårbarhet och revisionssäker dokumentation av alla kvalitetsrelaterade aktiviteter för efterlevnad och revisioner
Implementera kontrollåtgärder och säkerhetsrutiner för att säkerställa säkerhet och kvalitet på tillverkade produkter
Analysera kvalitetsdata för att identifiera mönster och förbättringsmöjligheter och genomför åtgärder för kontinuerlig förbättring av kvalitetssystemet

Integrera enkelt med andra appar

Skala och integrera kvalitetskontroll med andra appar i Odoo

Se alla apparSe alla appar
Tillverkning i odoo

Tillverkning

Få full kontroll över hela din tillverkning i samma platform

Lagerhantering i Odoo

Lagerhantering

Samla all din lagerhantering i Odoo för total överblick

Har du funderingar gällande kvalitetshantering i Odoo? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!