Skip to main content

Utvärdera och hantera medarbetarnas prestationer

Med Odoo kan du på ett samlat och enkelt sätt utvärdera dina medarbetares prestationer och få en tydlig överblick.

Prata med expert
Prestationsbedömning Odoo

Transparent utvärdering av medarbetare

Odoo’s bedömningsmodul erbjuder en strukturerad och transparent metod för att utvärdera och hantera medarbetarnas prestationer och utveckling inom organisationen. Med sina användarvänliga verktyg och flexibla bedömningsprocesser kan du effektivt planera, genomföra och följa upp prestationsbedömningar för att främja kontinuerlig förbättring och tillväxt.

Bedöm medarbetare

Så hanterar du prestationsbedömning i Odoo

HR Medarbetare
1

Prestationsmål och KPI:er

Definiera och spåra individuella och avdelningsvisa prestandamål och nyckeltal (KPI) för att tydligt kommunicera förväntningar och bedöma resultat. Sätt upp SMART-mål för att säkerställa att målen är specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbegränsade.
2

360-graders feedback och utvärdering

Samla in feedback och utvärderingar från olika källor, inklusive kollegor, chefer och underordnade, för en mer omfattande bedömning av medarbetares prestationer och beteende. Använd 360-graders feedback för att få en helhetsbild av individens prestationer och styrkor.
3

Kompetensutveckling

Skapa individuella utvecklingsplaner baserade på resultatet av prestationsbedömningar för att identifiera utvecklingsområden och tillhandahålla relevant träning och utbildning. Främja kontinuerlig kompetensutveckling och karriärprogression för att behålla och motivera medarbetare.
4

Periodiska bedömningscykler

Planera och genomför periodiska prestationsbedömningscykler för att säkerställa kontinuerlig uppföljning och utvärdering av medarbetares prestationer. Använd resultaten för att fatta informerade beslut om belöningar, befordran och personalutveckling.
enkel digital bokföring

Det bästa med prestationsbedömning i Odoo

Sätt upp och följ upp individuella och avdelningsvisa prestandamål och KPI för att tydligt kommunicera förväntningar och mäta resultat
Samla in 360-graders feedback för en mer omfattande bedömning av medarbetares prestationer och beteende
Skapa individuella utvecklingsplaner baserade på resultatet av prestationsbedömningar för att främja kontinuerlig kompetensutveckling och karriärprogression
Analysera resultatet av prestationsbedömningar för att identifiera trender, mönster och utvecklingsområden
Genomför periodiska prestationsbedömningscykler för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av medarbetares prestationer

Integrera enkelt med andra appar

Skala och integrera dina bedömningar med andra appar i Odoo

Se alla apparSe alla appar
HR

Anställda

Hantera dina anställda i Odoo

Fältservice i Odoo

Fältservice

Planera och följ upp alla dina jobb

CRM i Odoo

CRM

Hantera och följ upp alla dina leads i en plattform

Har du funderingar gällande enkäter i Odoo? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!