Skip to main content
Nyheter & kunskap

Stöttning i vår, så att du och ditt företag kan blomstra

By 26 februari, 2024februari 29th, 2024No Comments
UCS One Business

Just nu är det bokslutstider och agendan är fullspäckad för företag i alla branscher och storlekar. Det finns mycket att ta itu med och tänka på, oavsett om du driver ett mindre företag eller en stor koncern, om du arbetar med K2 eller K3-standarder, om du upprättar ett koncernbokslut eller grubblar över deklarationer.

Mitt i allt arbete finns vi på UCS One Business här för att underlätta för dig och förbättra ditt företag. Vi tar hand om arbetet och ser till att bokslutsarbetet och deklarationerna följer alla regler och riktlinjer på ett professionellt sätt. Vårt mål är att ara en helhetspartner för företag i alla skeden, från enmansföretag till stora företagskoncerner.  Med våra kvalificerade tjänster kan vi hjälpa ditt företag att utvecklas och växa. Utöver hjälp med upprättande av bokslut, deklarationer och koncernredovisningar erbjuder vi en mängd andra tjänster för att stödja och utveckla ditt företag. 

Våra kvalificerade tjänster är bland annat:

  • Öka värdet på ditt företag – Optimera inför en försäljning eller nyemission.
  • Kapitalanskaffning – Rapporter till banken för utökat lån eller förbereda en Due Diligence för försäljning av bolaget. Såväl mindre start-ups som börskoncerner vid företagstransaktioner.
  • Förvärv – Vi hjälper dig som köpare eller säljare under DD-processen.
  • Kvalificerade redovisningsfrågor – Hur särskilda händelser ska redovisas eller vilket regelverk du bör följa och hur du följer det.
  • Koncernredovisning – Upprättande av koncernredovisning eller förberedelse inför kommande år.
  • Bolagsstrukturer – Fusion av dina bolag eller vilka fördelar som finns med ett holdingbolag.
  • Hållbarhetsredovisning – Var med tidigt och få ett försprång i dina affärsrelationer.
  • Budget och prognoser – Vi hjälper dig med budget och prognoser eller ta hjälp med benchmarking.
  • Skatteplanering och skatterådgivning – Stöd i att göra rätt och få med rätt avdrag i deklarationerna.

Om det finns något du känner dig minsta osäker på angående ditt företagande, tveka inte att kontakta oss! Vi finns här för att hjälpa till och ge dig den support och vägledning du behöver. 

Kontakta oss

Lina Åhman
Lina Åhman
Affärsområdesansvarig Större bolag/Ekonomikonsult
Telefon:  073-525 73 97
E-post:  lina.ahman@ucsone.se