Category

Nyheter & kunskap

Dags för medarbetarsamtal?

Varför ha ett holdingbolag

Så får du ett lyckat samtal!

Efter årsskiftet brukar många ha medarbetarsamtal och även följa upp föregående årsmål som senare kommer vara en del av underlaget för den kommande lönerevisionen under våren  

Traditionellt sätt så har man ett medarbetarsamtal om året. Man jobbar på med dessa mål och när det gått ett år gör man en utvärdering för att se hur måluppfyllelsen gått. Ett år är lång tid och studier har visat på att flera medarbetarsamtal under åretsgång är med framgångsrikt än ett om året.

För att medarbetarsamtalet ska ge något för både medarbetaren och organisationen så bör det finnas en mall som följs och som sedan följs upp under årets gång för att stämma av hur det går och vad som eventuellt kan behöva korrigeras eller ändras beroende på hur förutsättningar ser ut under åretsgång. Har man en bra grundmall som belyser olika områden som är viktiga för att utveckla medarbetaren såväl som organisationen så kan det komma väldigt bra saker genom medarbetarsamtal.

Det är också viktigt att låta medarbetaren prata och sätt sina egna mål inom ramarna för organisationen. Undvik att försöka ”lösa” de problem som medarbetaren presenterar. Lyssna och ställa frågor istället! Genom att medarbetaren själv får komma med lösningen ökar chansen att en förändring sker.

Så vår rekommendation till er är att:

 • Ha ett medarbetarsamtal som behandlar alla delar och där tydliga mål sätts upp för individen.
 • Följ sedan upp samtalet och målen under årets gång med 3-4 mindre och lite mer avslappnade samtal under året.
 • Lyssna aktivt och ställ följdfrågor.

 

Söker du hjälp?

Vill du ha hjälp att se över befintliga mallar, skapa nya eller kanske vill ha stöttning i att hålla medarbetarsamtal som inte alltid är så enkelt som man kan tro. Då är du välkommen att höra dig till oss så hjälper vi dig!

Philip Malm

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR

070-812 37 63, philip.malm@ucsone.se

Nytt räkenskapsår, nytt ekonomisystem?

Nytt ekonomisystem

Gör det svåra enklare!

Nytt år och återigen ett större arbete med avstämningar och påbörjandet av årsbokslutet… 
Är du eller din ekonomiavdelning trötta på det stora manuella arbetet som medför? Varför inte göra det svåra enklare?  

Är ni snart på väg in i en högsäsong som kräver det yttersta av både resurser och ert/era befintliga system? Med ett automatiserat ekonomisystem och integrerade externa system kan ni minska er handpåläggning och eventuella påfrestningar i en framför allt hektisk period.  

Har du tröttnat och vill veta vad som är viktigt att tänka på i ett nytt molnbaserat affärssystem? Här sammanfattar vi några av de viktigaste frågeställningar för dig att ha koll på: 

 • Viktigast är att ni först analyserar ert företags behov, i aspekter såsom grundfunktioner, personal, analys & rapportering samt ev. distribution, lager och kassa.
 • Vilka funktioner är viktiga? Det lättaste sättet är att ni gör en +/- lista på er befintlig lösning. Vad funkar bra och vad funkar mindre bra? Dvs. vilka funktioner måste ni ha och vilka funktioner behöver bli bättre?
 • Vad är bäst på marknaden? Var inte blygsamma med att kika runt på nätet vad som är ett populärt och omtyckt alternativ som passar just er kravlista.
 • Utför en genomlysning och förstudie! Är ni ett medelstort företag och är i behov av ett mer omfattande system? Då är det viktigt att ni genomför en genomlysning för att mer ingående analysera era befintliga systemrelaterade arbetsprocesser. En förstudie är ett slutgiltigt steg inför ett beslut om ett eventuellt systembyte. I förstudien använder man information om era befintliga arbetsprocesser, behov och krav på nytt system och studerar en lösning som man tror kan passa företaget. Det går även att jämföra ett system med ett annat för det mest omfattande beslutsunderlaget.
 • Sätt en budget och beräkna ROI på ditt nästa affärssystem! En viktig del är att sätta en budget för hur mycket ni faktiskt kan investera i ett nytt affärssystem, men också beräkna avkastningen på investeringen och jämföra med andra potentiella investeringar.  

 

Behöver ni hjälp på vägen?

 
En av orsakerna till att företag väljer att ”dra ut på lidandet” och fortsätter att sitta kvar i ett uråldrigt och halvfungerade affärssystem är för att man helt krasst inte har tiden till att utföra ovanstående punkter. Låt oss hjälpa er i detta! Med vår erfarenhet och spetskompetens inom just val av nytt affärssystem samt implementationsarbete är vi med er hela vägen, från genomlysning & förstudie till systemimplementation. Kontakta oss nu för ett villkorslöst möte! 

Daniel Weinert

Daniel Weinert
Affärsutvecklare System
076-018 41 77, daniel.weinert@ucsone.se

Förbered koncernen inför 2023

Företagets redovisning

Se över företagets redovisning!

Äntligen nytt år! Vi har nu klarat oss igenom 2022, ett år med fortsatt pandemi, krig, skenande räntor och energikostnader. I osäkra tider är det sunt och viktigt att stanna upp och fundera över såväl nuläge som framtid. Det finns många sätt att göra det på. Ett steg är att se över företagets redovisning. Nedan har vi samlat lite info som kan vara bra att känna till.

Vilken betydelse har årsredovisningen?

Förutom att det finns särskilda lagkrav på att företaget ska upprätta en årsredovisning, kan den också ses som en del av företagets marknadsföring. Den visar hur det går för företaget rent ekonomiskt och är framför allt intressant för aktieägare och investerare.

Vad är koncernredovisning? 

Utöver sin vanliga årsredovisning ska moderbolag i en koncern (när det uppfyller vissa kriterier) upprätta en koncernredovisning för samtliga bolag som ingår i koncernen. En koncernredovisning visar ekonomin för koncernen som helhet. När är koncernen skyldig att upprätta en koncernredovisning? Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Bör jag upprätta en koncernredovisning trots att det inte är ett krav?

Ibland ger det en bättre bild av företaget att upprätta koncernredovisning. Även om koncernen klassas som en mindre koncern (och således inte måste) får den upprätta en koncernredovisning. Fördelen med att göra det är att det kan ge nuvarande och framtida ägare en bättre bild av hur företaget presterar och mår. 

Vad kan jag som bedriver företag göra för att förbereda inför framtiden?

Räntehöjningar, elpriser, amorteringskrav och kunder som inte kan betala Våren kan kännas som en osäker tid och antalet konkurser har ökat det senaste året. Många kan känna ovisshet kring hur det påverkar sitt företag. 
 
När konjunkturen vänder nedåt kommer förmodligen antalet uppköp av företag att öka. Förbered dig inför detta genom att få ordning på de dokumenten som behövs med vår elektroniska DD-pärm. Genom att samla de dokument som en köpare vill se kan vi klara av uppköpsprocessen snabbt. Och vilken köpare vill inte att säljaren har ordning och reda på sina dokument?

Ta hjälp av en expert

Ibland känns det tryggare att vända sig till en expert i särskilda frågor. Vi på UCS One Economy har erfarenhet av koncernredovisning och rådgivning.  

Vi hjälper dig identifiera och analysera de olika ekonomiska riskerna och ger tips på hur ditt företag kan bli tryggare. Vi hjälper gärna till med rådgivning kring vilken information som bör finnas med i årsredovisningen för att skapa en bra bild av ditt företag.

 

Välkommen att kontakta oss!

Rickard Nibell
Customer Success Manager / Ekonomikonsult
073-312 35 58, rickard.nibell@ucsone.se

Kampanjerbjudande – Pensionsadministration

kostnadsfri pensionsadministration

Digitalisera din pensionsadministration tillsammans med oss!

Vi har många kunder som tycker att det här med pension både är svårt och tråkigt och därför helt har överlåtit all sådan administration till oss. Vi tycker tvärt om att pensioner är intressant och tar gärna hand om detta åt dig!

Har du dina lönetjänster hos oss idag och känner att du gärna skulle slippa den extra kostnaden för månatlig pensionsadministration? Bestäm dig då för att låta oss gör detta innan den 28:e februari så bakar vi in det i din ordinarie kostnad för lönehanteringen under ett halvår, helt utan bindningstid! Vi sparar dig tid och energi och dessutom är det gratis i 6 månader*. Självklart gäller detta erbjudande även nya lönekunder.

Om du redan är kund hos oss så kontaktar du din lönekonsult för att ta del av erbjudandet. Nya kunder tar enklast del av erbjudandet genom att följa kontaktuppgifterna nedan.

*Gäller administration som tar max 1 timme /månad, all tid utöver går mot ordinarie löpande taxa. Efter 6 månader sköts allt mot ordinarie löpande taxa.

Nya ITP-regler 

Visste du förresten att reglerna för intjänandet till ITP1 ändrades nu den 1/1 2023? Svenskt näringsliv och PTK har kommit överens om att höja högsta intjänandeåldern från 65 till 66 år, utan krav på särskild överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd.  Har man ITP2 däremot gäller fortsatt gränsen på 65 år och särskild överenskommelse krävs för fortsatt intjänande efter 65 års ålder. 

Sjukpensionen ändras också till 66 års ålder både för ITP1 och ITP2 men gäller endast nya sjukfall efter 1/1 2023. Har man tidigare haft sjukpension gäller 65-årsgränsen.   

Åldersgränsen för familjeskydd och TGL ändras också från första januari. Familjeskydd kan ingå i din tjänstepension men är i så fall ett val du gör själv.  Familjeskydd innebär att din familj får del av din intjänade ITP månadsvis om du skulle gå bort innan du går i pension. TGL däremot ingår automatiskt i din ITP och innebär att ett engångsbelopp utbetalas till din familj om du avlider innan du går i pension.  

Vill du veta mer finns massor med information på Alecta och Collectum 

 

 


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95lina.hoff@ucsone.se

Semesterdagar 2022 – vad gäller?

Snart jul och dags för ledighet! Eller…? 

I år infaller julen på så sätt att det inte blir så många extra lediga dagar. Arbetsgivarna jublar förmodligen mer än arbetstagarna. Detta är ett perfekt tillfälle för både arbetsgivare och anställda att se över semesterdagarna för att om möjligt maxa sin ledighet. I den här texten utgår vi ifrån semesterlagen. Om man följer kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglerna se annorlunda ut.   

Vad bör arbetsgivare känna till gällande semesterdagar?

För arbetsgivare är det bra att själv se över eller få en sammanställning av hur många semesterdagar de anställda har kvar av årets dagar. Varför då? Jo, det är faktiskt arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar per år. Därför är just jul- och nyårshelgen ett perfekt tillfälle att uppmuntra till semesteruttag om verksamheten tillåter det. 

När man ändå tittar på detta kan det vara bra att gå igenom hur många och hur gamla de sparade semesterdagarna är. En anställd får spara de semester dagar som överstiger de 20 obligatoriska dagarna att ta ut. Sparade semesterdagar får sparas i fem år. Om en anställd inte plockat ut dessa inom fem år utbetalas de. Som arbetsgivare kan det vara bra att informera sina anställda om detta.  

Vad ska jag som anställd tänka på gällande mina semesterdagar?

Som arbetstagare är det bra att se över sitt semestersaldo, både med kvarvarande dagar för året men också de sparade dagarna.

 • Fundera först över om du tagit ut minst 20 semesterdagar?
  Om svaret är Nej – gör det!
 • Undersök sedan om du har sparade dagar som håller på att löpa ut.
  Har du det, se till att använda dem! Viktigt att känna till och vara medveten om är att de sparade dagarna inte kan användas förrän årets dagar är slut (läs: “använda”).  
   

 

Har du frågor om semester?

På vår hemsida finns en FAQmed massor av frågor och svar om semester och annat.
Du är också varmt välkommen att kontakta oss lönekonsulter på UCS One Economy! 


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95lina.hoff@ucsone.se

Viktiga insikter att ta med sig in i 2023

Utdelning i FÅAB och personalkostnader 

Om man tänker starta ett aktiebolag kan det vara en fördel att göra detta innan årsskiftet med tanke på de utdelningsregler som gäller för Fåmansföretag (FÅAB) och där andelarna är kvalificerade. För att få det schablonmässigt lågbeskattade utdelningsunderlag, som gör att man kan ta utdelning med 20% skatt, måste man äga aktierna vid ingången av 2023. Äger man dem inte den 1 januari så går man miste om detta. Det lågbeskattade schablonbeloppet för 2023 är 195 250 kr = 2,75 Inkomstbasbelopp (IBB).

Den som redan har ett FÅAB bör även tänka på vilken lön man tar under 2022. Den styr nämligen om du kan utnyttja reglerna för beräkning lönebaserat utdelningsutrymme med 20% skatt, om man har kvalificerade andelar. Om det är endast man själv som är anställd går gränsen för löneuttag 2022 vid 448 422 kr. 

Om man har flera anställda måste ägaren eller närstående ha ett visst eget löneuttag (spärrlön) för att få använda lönerna vid beräkningen. Den egna eller närståendes lön ska uppgå till minst 6 IBB + 5% av den totala lönesumman (inkl. ägare) i bolaget. Det är endast kontant bruttolön och inte ev. förmåner som ska vara med i underlaget. Har man fått statligt stöd för löner ska detta också räknas bort. Om man fått ersättning för höga sjuklönekostnader ska denna, exkl. den del man fått för arbetsgivaravgifter, räknas bort från löneunderlaget. 

Om man är ensam ägare i bolaget kan man beräkna sin spärrlön genom att ta 6 IBB + 5 % av lönerna exkl. ägare 2022 / 0,95.  

Skulle man tagit en något för låg lön kan detta problem eventuellt detta lösas genom en s.k. omvänd löneväxling. Om man har en förmån (t.ex. bilförmån) är att man kan ersätta detta med ett nettolöneavdrag och att man då höjer bruttolönen med hela förmånens värde istället. 

Notera att det kan vara förmånligt att ta lön upp till brytpunkten innan kapitalbeskattad utdelning tas ut. Om man inte tagit ut lön upp till brytpunkten bör man göra detta om man kan. Brytpunkten är för inkomståret 2022 är 554 900 kr (personer över 65 år 619 tkr). Tar man ut lön över brytpunkten innebär det att man även börjar betala statlig skatt med 20%. Man kan även ta ut lön upp till gränsen för pensionsgrundande inkomst (PGI) som för 2022 är 572 970 kr. Visserligen får man betala den statliga skatten på mellanskillnaden men det kan ändå vara lönsamt på sikt då man får ett högre pensionsunderlag. 

Kommer lönen att hamna över brytpunkten kan det vara fördelaktigt att skjuta på utbetalningen till nästa år. Detta för att gränsen för brytpunkten höjs upp till 613 900 kr för 2023 (ca 51 200 kr/månad). Även grundavdraget och jobbskatteavdraget kommer att höjas mer än på många decennier under 2023. (Höjningen sjukersättning, garantipension och föräldrapenning). 

Pensionsavsättningar. Om det finns utrymme för extra tjänstepensionsavsättningar kan man reservera för dessa och göra en utfästelse för det. OBS! Betalningen av pensionspremien måste göras innan Inkomstdeklarationen för bolaget gällande beskattningsåret lämnas till Skatteverket. 

Julgåvor till anställda till ett värde om max 500 kr inkl. moms per anställd.

Övrigt att tänka på 

Om resultatet är bra och man vill minska årets skattekostnad så finns det vissa åtgärder man kan göra under räkenskaps/beskattningsåret. 

Förbrukningsinventarier 
Om man har planerat att köpa förbrukningsinventarier som är direkt avdragsgilla, dvs inköp understigande 24 150 kr exkl. moms för 2022, så kan detta göras innan årsskiftet. 

Inventarier 
Även om man planerat att göra några större inventarieinköp så kan detta göras innan årsskiftet, speciellt om man kan finansiera det utan räntebärande krediter. Det som påverkar det skattemässiga resultatet är ju dock i detta fall enbart de skattemässiga avskrivningar man får göra under beskattningsåret. 

Om man har inventarier som anskaffats under 2021 och som man planerat att sälja bör man vänta med detta till efter årsskiftet. Detta på grund av att man då kan få den skattereduktion på inventarieinköp som är beslutat. Observera att det finns begränsningar i vilken typ av inventarier som köpts. Reduktionen uppgår till 3,9 % av anskaffningsutgiften. 

Periodiseringsfond 
Resultatet kan tillfälligt minskas med avsättning av periodiseringsfond. Detta är ingen permanent nedsättning utan avsättningen måste återföras till beskattning. Fördelen är ju ändå att men får en skattekredit samt för de företag där resultatet varierar mycket år från år, får en jämnare skattebelastning. Avsättning kan göras med 25% av resultatet före skatt (justerat med ej skattepliktiga- och ej avdragsgilla kostnader). 

Enskild firma och handelsbolag 
Om du börjar närma dig pensionsåldern och har en enskild firma eller handelsbolag kan det vara förmånligt att utnyttja reglerna om avsättning till periodiseringsfond (och även expansionsfond). Fördelen med detta är att egenavgifterna blir lägre från och med det år man fyller 66 (från 2023 är det 67 år). Detta gäller även för den som under hela inkomståret tagit ut hel ålderspension. 

Något som även påverkar är att man får högre grundavdrag och jobbskatteavdrag som ålderspensionär. För grundavdraget är det fram till 2022 från 66 år och från 2023 är det 67 år. Jobbskatteavdraget påverkas inte utan är fortsatt från 66 år. 

Utnyttja om möjligt reglerna för räntefördelning. Positiv räntefördelning beskattas med 30% (dock är inte detta pensions- eller sjukpenninggrundande). 

Privatpersoner 
Fördela ränteavdragen så att den make som har störst nytta utav dem redovisar dem i sin deklaration. OBS! Man måste stå som låntagare och faktiskt ha betalat räntan på de lån där man omfördelar räntan. En make med låg inkomst och låg skatt kanske inte kan utnyttja skattereduktionen på nettoränteavdraget (inkomstränta – skuldränta) 

För mindre företag kan man få ett s.k. Investeraravdrag för förvärv av aktier via nybildning eller nyemission. För att få avdraget är det viktigt att man själv eller någon närstående inte redan varit delägare i bolaget. 

Behöver du rådgivning inför årets slut?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se

Vad bör du som ledare tänka på för att hantera ytterligare en kris?

HR - ledare

Att hantera ytterligare en kris?

Vi har lagom tagit oss ur en pandemi och många har hittat sina sätt att hantera hybridarbete, nya mötesformer med mera. Snart stundar en lågkonjunktur med förändrat ekonomiskt läge vilket troligtvis leder till ytterligare förändringar i organisationen.

Vad som är gemensamt när det kommer till kriser och större förändringar är att ledarskapet hamnar mycket i fokus. I förändring ställs det höga krav på ledaren och dess ledarskap. Medarbetare i sin tur söker sig naturligt till en trygghet i oroliga tider och finns inte den tryggheten hos ledarna kan det lätt bli svajigt i organisationen. Det tar på krafterna att hantera och gå igenom en förändring och frågan är om vi har återhämtat oss från den omställningen som pandemin förde med sig? Årsskiftet närmar sig och många avslutar och går i hamn med mål och milstolpar för året 2022 för att sedan planera för nya mål under år 2023. Något att fundera över är hur din organisation hanterade förändringarna under detta år, hur ledarskapet har sett ut och om det finns bitar som kan bli bättre.

Vi vill skicka med dig 3 viktiga delar som kan hjälpa dig och din organisation i de förändringar ni står inför år 2023:

 • Tydlig kommunikation
  Att vara tydlig i sin kommunikation minskar risken för att spekulationer och egna tolkningar uppstår som kan ska onödig oro. Se till att som ledare förklara och skapa tydlighet i det som ni ska göra och framför allt att innehållet som ska kommuniceras är relevant.
 • Omtänksamhet och öppen dialog
  Empati, kriser och förändringar påverkar också medarbetarna många gånger på det privata planet. Visa omtanke och prata mycket med dina medarbetare för att se hur de mår. Glada och trygga medarbetare gör ett bättre arbete än ledsna och otrygga.
 • Tag hjälp av HR
  HR har möjlighet att stötta och hjälpa dig som ledare i många av dessa delar. Ibland behöver man få någon som ser på problemet utifrån med nya perspektiv. HR är bland annat till för att stötta dig och dina utmaningar.

Vi som HR-konsulter har utbildning, kunskap och verktyg för att stötta och hjälpa ledare och organisationer i dessa frågor. Så varför inte arbeta proaktivt och redan nu se över vad du skulle behöva hjälp med i den stundande förändringen som kanske väntar för din del runt hörnet? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att se vad just du skulle kunna behöva för att hantera eller bli avlastad under år 2023!

Behöver du stöttning inom HR?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Philip Malm

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
070-812 37 63, philip.malm@ucsone.se

Vi hälsar vår nya HR-konsult Beatrice Hauswald välkommen till oss! 

Ny kollega, HR-konsult

Vi hälsar vår nya HR-konsult Beatrice Hauswald välkommen till oss! 

Beatrice kommer senast från tidigare anställning som HR Business Partner. Där hade hon en bred roll inom HR med chefsstöd inom alla HR-processer samt fördjupningsområde inom arbetsmiljö och då främst den psykosociala arbetsmiljön med en hel del fokus på hälsofrämjande arbete, grupputveckling och ledarskap. 

Beatrice har totalt 10 års erfarenhet inom HR från både privat och offentllig sektor och vi är övertygade om att hon kommer tillföra mycket till oss på One Economy. Såhär beskriver hon sin inledande tid hos oss:

”Efter mina första veckor på One Economy slås jag av den härliga stämning och gemenskap som råder. Alla är så välkomnande här och det gör att jag redan känner mig som en i gänget. Dessutom ger rollen som konsult en stor möjlighet till utveckling.”

Beatrice är bosatt i Linköping med sin man och två tvillingdöttrar och hämtar sin energi på fritiden genom härliga skogspromenader och umgänge med familj och vänner. Utöver det finns det många intressen inom allt från heminredning och matlagning till resor och upplevelser.

Beatrice roll hos oss är väldigt bred där hon för nuvarande arbetar med att forma vårt affärsområde inom HR där hon med sin erfarenhet spelar en stor roll. Hon håller just nu också på att ta fram en metod för att jobba med HR-kartläggningar ute hos våra kunder i syfte att ta reda på hur vi kan stötta våra kunder bäst inom HR-området. Utöver det arbetar hon också ute hos en av våra kunder som Interim HR Business Partner.

Vi ser med spänning fram emot vår utvecklingsresa tillsammans för att bli den självklara partnern inom HR. 


Beatrice Hauswald
HR-konsult
073-500 17 28, beatrice.hauswald@ucsone.se

Allt du behöver veta om årets friskvårdsbidrag

Du kommer väl ihåg att lämna in kvittona för friskvårdsbidraget innan det är försent?

Nu när året börjar gå mot sitt slut kommer många frågor till oss gällande den skattefria friskvårdsersättningen. Eftersom det finns lite att hålla reda på så kommer här en liten uppfräschning och påminnelse. 

För att dina friskvårdskostnader för året ska kunna räknas till 2022 års friskvårdsbidrag måste det utbetalas senast på decemberlönen. För friskvårdskostnader som gäller 2022 men lämnas in efter årsskiftet eller efter att decemberlönen skickats ut kan man få det utbetalt i januari men då dras det på 2023 års friskvårdsbidrag. Viktigt att tänka på är också att du enbart kan få utbetalt för friskvårdskostnader som är betalade under den tid som du varit anställd.

Friskvårdsbidraget är en skattefri förmån på maximalt 5000 kr per anställd och kalenderår. Men arbetsgivaren väljer själv vilken summa som de vill erbjuda sina medarbetare.   

Sedan en tid tillbaka har Skatteverket tagit bort listan över godkända aktiviteter för friskvårdsersättning. Dock finns det riktlinjer att ta hänsyn till: 

 • Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. 
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrustning. 
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. 

Grundläggande för bidraget är att det riktar sig till samtliga medarbetare och att de blir erbjudna samma summa i friskvårdsbidrag för att förmånen ska förbli skattefri. Friskvårdsbidraget blir inte bara skattepliktigt för personen med det avvikande friskvårdsbidraget, utan för samtliga medarbetare i företaget.För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle.

Har du frågor angående årets friskvårdsbidrag? 

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se

Höstbudgeten – Vad ingår och hur påverkas du?

Domstol

Har du koll på regeringens budgetproposition inför hösten 2023?

Den 8 november presenterade regeringen ett förslag för höstbudgeten 2023 och väntar nu på att fastställas. Hög inflation och stigande räntor präglar givetvis budgeten och påverkar på så vis privatpersoner och företag kraftigt.

Här nedan redogör vi för några av de förslag som finns med i budgeten och hur det kommer att påverka.

Jobbskatteavdrag

Skattereduktionen för de personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år ökas. Denna skattesänkningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till 1 900 kr och kan som mest uppgå till 6 000 per person och år. Skattereduktionen gäller inte arbetsinkomster över 1 800 000 kr/person och år. Sänkningen kommer att beröra ca 400 000 personer.

Sänkt skatt på bensin och diesel 

Från och med den 1 januari 2023 sänks skatten med 1 krona per liter (inklusive moms). Skattesänkningen görs utifrån gällande indexerningsregler och ska gälla i 3 år. Regeringen har dock inte tänkt räkna upp skatten med inflationen så den effektiva sänkningen kommer förmodligen att stanna vid 40 öre /liter (inklusive moms). 

Nuvarande reseavdrag behålls och ökas 

Den avståndsbaserade skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni kommer inte att genomföras. Istället behålls de nuvarande reglerna men med ökade belopp.
Höjningen av avdragsbeloppen görs då de inte höjts sedan 2008 och att de därmed inte motsvarar de kostnader som ska täckas. 

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

För arbetsresor med egen bil höjs avdraget från nuvarande 18,50 till 25 kr per mil. 

Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil. 

Även avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs med motsvarande belopp som i reseavdraget, det vill säga till 25 respektive 12 kronor per mil. 

För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler. Dock blir det förbättring för den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen. Detta ska enligt dagens regler förmånsbeskattas, men förslaget innebär att förmånsbeskattningen slopas till och med sista juni 2026. 

Förstärkt skattereduktionen för installation av solceller

Inom ramen för det så kallade gröna avdraget höjs skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent från och med 1 januari 2023. För den som installerar solceller för 100 000 kronor (inkl. moms) ökar skattereduktionen från 15 000 till 20 000 kronor i och med förslaget.  

Nedsättning av skatt på jordbruksdiesel förlängs

Nedsättningen skulle ursprungligen ha upphört vid halvårsskiftet 2023 men förlängs nu med ett halvår till 31 december 2023. Skatten kommer att vara noll kronor på jordbruksdiesel (diesel som används i arbetsmaskiner, samt båtar som används i jord- skogs- och vattenbruk) under andra halvåret efter förlängningen. 

Omkring 26 000 företag omfattas av skattesänkningen som görs för at kompensera jord- och skogsbruk för ökade drivmedelskostnader. 

Avdrag för FoU förstärks 

Företag som gör forskning och utveckling betalar lägre arbetsgivaravgift och en lägre allmän löneavgift för anställda som jobbar med detta. 

Taket för nedsättningen höjs från 600 000 till 1,5 miljoner kronor per månad fr. o. m. 1 juli 2023. Total reducering av avgifterna för företag (eller koncern) kan då öka från 1,2 MSEK till 3 MSEK per månad. 

Höjd moms på vissa reparationer  

Momsen på reparationer av bland annat cyklar och kläder höjs från 6 till 12 till procent den 1 april 2023. Syftet är att öka enhetligheten i mervärdesskattesystemet. 

Vi hjälper dig med ditt företags ekonomi!

Behöver du ha extern hjälp med ditt företags ekonomi? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lena Lindqvist
Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult
073-644 40 02, lena.lindqvist@ucsone.se