Category

System

Nyheter inom affärssystem & lönesystem

Systemimplementation – Hur går det till och vad bör man tänka på?

Systemimplementation

Säkra din systemimplementation

I tidigare inlägg har vi pratat om vad som är viktigt att tänka på när man kikar på nytt affärssystem men också jämfört olika typer av lösningar. Vad är egentligen mest värdefullt för er? Affärssystemet, rätt kompetens hos leverantören, eller kombinerat den mest ekonomiska lösningen? 

I offentliga upphandlingar brukar man använda begreppet ”ekonomiskt mest fördelaktiga” och vi kan bara hålla med om det! Med ekonomiskt mest fördelaktiga beslut menas den sammanvägda kostnaden av både funktionalitet, användarvänlighet, leveransförmåga hos tjänsteleverantör samt beställarens förmåga att hantera uppdraget med så låg kostnad som möjligt. 

Här följer tips på vad ni bör säkra i samband med både val av leverantör och både tänka på samt förvänta sig i samband med ett s.k. implementationsarbete.

Val av leverantör

Välj rätt tjänsteleverantör! Vi tror att viktigast är att välja en leverantör som delar er syn på konsultkompetens. En lämplig fråga att utreda är om leverantören tillhandahåller resurser med bred kompetens inom området ekonomi, IT, logistik och utveckling. Finns det exempelvis konkurrensfördelar i form av att tjänsteleverantören har en bredd av olika resurser eller enkelt kan komplettera sin kompetens genom ett etablerat samarbete med ett externt bolag? Finns det dokumenterad erfarenhet inom just er bransch? Referenskunder kan vara en bra indikator. 

Extern kompetens

Välj inte att utreda ett affärssystem själva, ta hjälp! Det brukar oftast vara en dyr historia att välja lösning baserat på vad ledningsgruppen tycker att ni ska välja utifrån vad man hade på tidigare arbetsplatser. Detta är ett relativt vanligt problem och ledningsgruppen saknar oftast förmågan att själva objektivt utreda samt välja ett affärssystem som passar just er verksamhet och ert framtida behov. Välj en leverantör som har erfarenhet att hjälpa er med att objektivt utreda den bästa lösningen. 

Vad ingår i offerten?

Stirra er inte blinda på offerten! Tar ni in offerter från olika leverantörer och väljer leverantör baserat på antalet estimerade timmar och timkostnaden? Då är det bäst att ni tittar en gång till. Titta extra noga på innehållet och vad leverantören har planerat leverera för dessa timmar, men också vad leverantören i projektet kan erbjuda just er och ert framtida krav.

Så hanterar du systembytet

Systemimplementation är inledningsvis inte alltid lätt! Att implementera ett nytt affärssystem kan i början vara smärtsamt för organisationen och fördelarna av arbetet kan först vara svåra att se. Tillsätt resurser för att kunna hantera systembytet. Det blir en puckel att ta sig förbi för att sedan bli enklare. Att hyra in en projektledare på egna sidan kan vara en rekommenderad lösning. Många gånger kan faktiskt ett byte av affärssystem belysa brister och styrkor hos er personalstyrka men också väcka flera behov. Nya integrationer till andra försystem eller outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen är exempel på sådana. 

Continue Reading

Lokalt installerat ekonomisystem eller ett molnbaserat?

Lokalt eller molnbaserat ekonomisystem?

Vi reder ut begreppen samt för- och nackdelarna!

I takt med en ständig förändring både på marknaden och hur företag väljer att arbeta, tänka och kommunicera är det inte en fråga om utan när ditt företag kommer att implementera molntjänster. I valet och kvalet av ekonomisystem har vi märkt att det ofta uppstår förvirring kring begreppen och vad bör reflekteras över för att välja rätt lösning till just er verksamhet.  

Vad är molntjänster (SaaS/Software as a Service)?

Molntjänster är egentligen ett samlingsnamn för en datortjänst som körs online via internet.
Idag ser vi en stadig tillväxt vad gäller molnbaserade lösningar och det är med den enkla anledningen att molnlösningar ger en större anpassningsbar skalbarhet samt att den totala kostnaden blir mycket låg. Du betalar egentligen för det du använder samt att leverantören själv hanterar eventuella uppdateringar. Du sitter alltså alltid med den senaste versionen och slipper krångla med kommande uppgraderingar.
Skalbarheten och anpassningar sker med hjälp av öppna API:er. De öppna API:erna möjliggör integrationer med andra system samt automatiseringar.    

Är det mindre säkert? De flesta seriösa molnleverantörer investerar hårt i säkerhet- och backupmöjligheter som de dessutom sköter helt själva. Det kan vara fördelaktigt att se över sin egen IT-säkerhet i samband med byte till molnbaserat ekonomisystem. 

Exempel på bra och säkra molnbaserade ekonomisystem: 

 • Visma.net  
 • Fortnox 
 • Visma E-ekonomi 
Fördelar  Nackdelar 
Enklare att implementera   Internetanslutning är ett krav 
Lägre ingångskostnader   Säkerheten varierar beroende på leverantör 
Alltid tillgång till den senaste versionen av programmet.  Man tvingas alltid uppgradera till den senaste versionen 

 

Vad är lokalt installerad mjukvara (On-premises software/On-prem)? 

Lokalt installerad mjukvara är enkelt förklarat installerade program på din lokala dator eller server. Du ansvarar själv för installation, uppdateringar, licenser, serverutrymme mm. Detta är den mest traditionella lösningen för företag idag. Eftersom det finns både för- och nackdelar med molnbaserade tjänster och lokalt installerad mjukvara, har flertalet företag valt att kompromissa genom att köra med en hybridlösning. 

Exempel på lokalt installerade ekonomisystem: 

 • Visma Administration  
 • Pyramid 
 • Visma Business
Fördelar  Nackdelar 
Du har full kontroll över dina egna system och din egen affärsinformation  Uppdateringar eller funktionstillägg kan ta månader eller år och innebär oftast merkostnader 
Ofta goda integrationsmöjligheter med välkända program.  Du står själv för kostnader vad gäller serverhårdvara och IT-säkerhet 
Något anpassningsbar, beroende på mjukvaruleverantören  Ett måste att ha tillgång till din lokala installation för att jobba i systemet  

 

 

Vi hjälper dig!

Söker du hjälp eller stöd när det kommer till ditt ekonomisystem? Vi hjälper dig med allt från systemkartläggning till support!

 

Daniel Weinert

Daniel Weinert

Affärsutvecklare System

076-018 41 77, daniel.weinert@ucsone.se

Nytt räkenskapsår, nytt ekonomisystem?

Nytt ekonomisystem

Gör det svåra enklare!

Nytt år och återigen ett större arbete med avstämningar och påbörjandet av årsbokslutet… 
Är du eller din ekonomiavdelning trötta på det stora manuella arbetet som medför? Varför inte göra det svåra enklare?  

Är ni snart på väg in i en högsäsong som kräver det yttersta av både resurser och ert/era befintliga system? Med ett automatiserat ekonomisystem och integrerade externa system kan ni minska er handpåläggning och eventuella påfrestningar i en framför allt hektisk period.  

Har du tröttnat och vill veta vad som är viktigt att tänka på i ett nytt molnbaserat affärssystem? Här sammanfattar vi några av de viktigaste frågeställningar för dig att ha koll på: 

 • Viktigast är att ni först analyserar ert företags behov, i aspekter såsom grundfunktioner, personal, analys & rapportering samt ev. distribution, lager och kassa.
 • Vilka funktioner är viktiga? Det lättaste sättet är att ni gör en +/- lista på er befintlig lösning. Vad funkar bra och vad funkar mindre bra? Dvs. vilka funktioner måste ni ha och vilka funktioner behöver bli bättre?
 • Vad är bäst på marknaden? Var inte blygsamma med att kika runt på nätet vad som är ett populärt och omtyckt alternativ som passar just er kravlista.
 • Utför en genomlysning och förstudie! Är ni ett medelstort företag och är i behov av ett mer omfattande system? Då är det viktigt att ni genomför en genomlysning för att mer ingående analysera era befintliga systemrelaterade arbetsprocesser. En förstudie är ett slutgiltigt steg inför ett beslut om ett eventuellt systembyte. I förstudien använder man information om era befintliga arbetsprocesser, behov och krav på nytt system och studerar en lösning som man tror kan passa företaget. Det går även att jämföra ett system med ett annat för det mest omfattande beslutsunderlaget.
 • Sätt en budget och beräkna ROI på ditt nästa affärssystem! En viktig del är att sätta en budget för hur mycket ni faktiskt kan investera i ett nytt affärssystem, men också beräkna avkastningen på investeringen och jämföra med andra potentiella investeringar.  

 

Behöver ni hjälp på vägen?

 
En av orsakerna till att företag väljer att ”dra ut på lidandet” och fortsätter att sitta kvar i ett uråldrigt och halvfungerade affärssystem är för att man helt krasst inte har tiden till att utföra ovanstående punkter. Låt oss hjälpa er i detta! Med vår erfarenhet och spetskompetens inom just val av nytt affärssystem samt implementationsarbete är vi med er hela vägen, från genomlysning & förstudie till systemimplementation. Kontakta oss nu för ett villkorslöst möte! 

Daniel Weinert

Daniel Weinert
Affärsutvecklare System
076-018 41 77, daniel.weinert@ucsone.se

Fortnox Fakturaservice – Så fungerar det

Systemtjänster

Underlätta företagets fakturahantering

Fortnox Fakturaservice gör det enkelt att minska det administrativa arbetet och den handpåläggning som krävs vid hantering av kundfakturor. Utöver det så minskar risken för att obetalda fakturor ligger och släpar vilket påverkar företagets totala kassaflöde 

Smidigt och enkelt

Att använda sig av och skicka fakturor med Fortnox Fakturaservice är smidigt och enkelt. Man skapar sin kundfaktura som vanligt och därefter skickas den ut av Fortnox som levererar fakturan, antingen via brev, e-post eller e-faktura. Eventuella påminnelse- och inkassoärenden hanteras också av Fortnox samtidigt som betalningen bokförs automatiskt, vilket innebär att ni själva inte längre måste jaga de kunder som inte betalat. 

Privatpersoner kan betala sina fakturor från er direkt i portalen Min faktura, med betalsätten Swish, delbetalning, direkt banköverföring och betala senare. Delar kunden upp eller senarelägger betalningen får du totalbeloppet inbetalt på förfallodatumet. Företagskunder kan betala som normalt, förslagsvis med bankgiro.  

För att aktivera tjänsten går du in på “Fakturaservice” via menyn i Fortnox och följer instruktionerna: 

Fortnox Fakturaservice

Vad kostar Fortnox Fakturaservice?

Eftersom man själv kan bestämma helt vilka kundfakturor man vill ska skickas via Fakturaservice och vilka som man själv skickar ut så betalar man enbart en summa per faktura utan dolda avgifter.

Kostnaden för denna tjänst är: 

Postal-faktura: 12kr/st

E-faktura: 4,90kr/st

E-postfaktura: 4,90kr/st

Vill du vet mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med olika affärssystem?

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster  och hur vi kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg i sin utveckling!

Emmeli Orselius
Emmeli Orselius
Affärsområdesansvarig System
Systemkonsult
 070-140 80 31,
emmeli.orselius@ucsone.se

Fortnox Fakturaköp – Så fungerar det

Förbättra företagets likviditet med Fortnox Fakturaköp!

Fortnox Fakturaköp är ett snabbt och enkelt sätt att förbättra ditt företags likviditet. Genom att sälja fakturor till Fortnox får du betalt redan nästa bankdag. På Fortnox hemsida hittar du ytterligare information angående de avgifterna som tillkommer vid försäljning av fakturor.   

Detta är stegen för att sälja fakturan: 

 1. Skapa din faktura som vanligt. 
 2. Klicka ”Sälj fakturor”. 
 3. Som bilden ovan visar så får du denna popup angående avgifter m.m. Efter ditt godkännande gör Fortnox en snabb kontroll och betalar ut beloppet nästa bankdag.

Fortnox hanterar eventuell påminnelsehantering och inkasso själv. Du kan enkelt spåra dessa ärenden och se datum för påminnelseutskick och inbetalningar m.m.  

Att sälja sina kundfakturor till Fortnox innebär mindre administration och bättre likviditet. Du kan själv välja vilka kundfakturor du vill sälja, och det är enbart för dessa du betalar de avgifter som gäller. Det finns inga dolda fasta kostnader att ta hänsyn till.  

För att aktivera tjänsten gå in på Kundfakturalistvyn och klicka på ”Få betalt direkt”, därefter kontakta Fortnox.  

Vi hjälper dig med allt som handlar om Fortnox!

Behöver du hjälp med att komma igång med Fortnox och söker rådgivning? Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!

Daniel Weinert
Daniel Weinert
Affärsutvecklare System
076-018 41 77, daniel.weinert@ucsone.se

Byta ekonomisystem – var börjar man?

System - UCS One Economy

Om man är intresserad av att byta ekonomisystem: Var börjar man?

I samband med årsbokslutsarbetet görs större avstämningar och det är vanligt att man upplever en större arbetsbörda. Därför rekommenderar vi att man efter bokslutstider börjar undersöka vad som kan förbättras och vad man önskar i ett nytt ekonomisystem. Utifrån detta kan man sedan sammanställa en kravspecifikation. Ju tydligare och detaljerad denna är, desto bättre och mer säkra kommer ni vara när ni letar efter ett nytt ekonomisystem.  

Med ett nytt ekonomisystem kan ni få en jämnare arbetsbelastning. När ekonomisystemet automatiskt sköter vissa delar åt er blir också bokslutsperioderna mindre intensiva. Ett ekonomisystem som i synnerhet kan underlätta på detta sätt är Visma.net

Genom att använda Visma.net kan du få avlastning av funktioner som exempelvis automatiserade periodiseringar, automatiska utskick och skapande av fakturor samt automatisk F-skattebetalning. Att ta bort vissa manuella steg som du idag lägger ned mycket tid på innebär att du istället kan fokusera på mer produktiva arbetsuppgifter, som till exempel försäljningsplanering eller utveckling av affärsverksamheten. 

Går du och ditt företag i tankarna på ett systembyte? Eller är du intresserad av att veta mer om ekonomisystem som kan förenkla ditt arbete ytterligare?
Välkommen att boka in ett kostnadsfritt möte med oss. Tillsammans med dig ser våra systemexperter över hur era rutiner skulle kunna förbättras.

Se även Så väljer du rätt affärssystem för dig eller läs mer om Våra systemtjänster här.

Kontakt

Emmeli
 Orselius
Affärsområdesansvarig System
070-140 80 31   emmeli.orselius@ucsone.se

OneStop Reporting eller Oxceed?

kpi

OneStop Reporting och Oxceed är två rapporteringsverktyg vilka båda är molnbaserade med möjlighet till koncernkonsolidering.

Oxceed

Oxceed är det verktyg som är mest lämpat för mindre bolag. Det går smidigt att få en överblick på ekonomin i företaget tack vare de rapporter, budgetar och nyckeltal som systemet erbjuder. Verktyget kommer med många möjligheter men är trots detta inget komplext system, snarare lättanvänt och smidigt. Mycket tack vare den okomplicerade och snabba uppstarten. Här erbjuds färdiga mallar, vilka går att skräddarsy utefter önskemål. Rapporter och nyckeltal blir med hjälp av detta överskådliga och enkla att läsa av, och det i sin tur bidrar till ett bra underlag att dela med sina kunder.

Med Oxceed som hjälp blir rapporteringen inom en koncern förenklad. Detta då alla företag kan bli hanterade i samma verktyg oavsett om ekonomisystemen som används skiljer sig åt. Oxceed är också ett servicevänligt verktyg, fel kan bli upptäckta tidigt och således förhindra bristfälliga rapporter och andra misstag. Det här bidrar till mer tillförlitliga och trovärdiga beslutsunderlag, rapporter och prognoser. Oxceed är alltså ett verktyg där färdiga rapporter kan komma till användning, och som går att integrera med Fortnox, Visma, Hogia m.fl

oxceed

OneStop Reporting

OneStop Reporting i sin tur är ett kraftfullt verktyg där du i större utsträckning kan bygga egna rapporter. Till skillnad från Oxceed lämpar sig OneStop Reporting mer för större bolag. Själva verktyget är excel-baserat och funktionaliteten en ”drag-and-drop”. Det medföljer ett antal standardmallar i rapporteringsverktyget vilka går att använda som de är. Men du har också möjlighet att bygga upp din rapportering själv helt från grunden. Rapporterna konstrueras utifrån önskat utseende och med möjlighet att applicera logotyp, ändra färger samt justera teckensnitt för en varumärkesanpassad design. Ännu en egenskap som skiljer de båda verktygen åt är att detta i stället är 100 % integrerat med Vismas ekonomisystem.

Integrationen mot det affärssystem som används på ert företag tillåter OneStop Reporting att hämta upp den senaste informationen, vilket gör att ni får tillgång till realtiddata. Systemet kan genom schemaläggning automatiskt sköta vem som ska ta emot en viss rapport och när detta ska ske. Med OneStop Reporting får användaren rapporter och analyser som bidrar till kännedom, och optimerar förståelsen i verksamheten. Verktyget innehåller möjligheter att utforma avancerade rapporter på kort tid och kombinerar information från andra system i analyser. Det går att bygga upp som användaren själv vill, med egna kompletterade data, för att få fram egna KPI:er.

onestopreporting

Boka systemdemo här! Eller ta kontakt med någon av våra duktiga konsulter.

Systemgruppen tipsar om Visma.net Project management 

människor

Visma.net Project Management (PM) är del av Vismas linje av webbaserade tjänster, och är en av Vismas mest prioriterade flaggskeppsprodukter. Med PM får du som konsult eller projektföretag ett system med stöd för hela affärsflödet från Försäljning till Fakturering. PM kommer du åt överallt där du har internetuppkoppling, både via webbläsare på datorn, eller som app i mobilen. 

Utöver det kraftfulla projektverktyget, som är själva kärnan i PM, finns även ett inbyggt CRM-system varifrån du sömlöst konverterar dina försäljningar till projekt. Det finns även stöd för resursplanering på såväl projekt som individnivå, samt tid och utläggsregistrering. Du kan även fakturera direkt från PM baserat på registrerade tid och utlägg, med snygga och enkelt redigerbara fakturamallar. Det finns även ett mycket bra stöd för uppföljning med det inbyggda rapporteringsverktyget. Avslutningsvis så finns också ett gäng färdiga integrationer mot affärssystem och lönesystem, samt ett öppet API för den kräsna som vill skapa sina egna kopplingar. 

Om du tror att du eller ditt företag skulle kunna dra nytta av någon eller flera av dessa smarta funktioner, tveka inte att höra av er så kan vi hjälpas åt att undersöka era behov. 

Behöver du hjälp med system eller bara är intresserad av att läsa mer är du välkommen att kika in vår sida för system, och/eller kontakta någon av våra systemexperter som gärna hjälper dig med valet. Du finner kontaktuppgifter på sidan, samt inspiration och guider.
Vidare hittar du mer information om visma.net och varför just det skulle kunna vara ett bra val för dig, här.

 

Fortnox Fakturaservice – så fungerar det

Fortnox Fakturaservice

Jobbar du i affärssystemet Fortnox och vill automatisera er kundfakturering? Känner du att påminnelsehantering bara tar energi?

Då kan Fortnox Fakturaservice vara intressant för dig. Det är framtaget för dig som önskar ett smidigare arbetsflöde.

 

Vad är Fakturaservice?

Fakturaservice är en tjänst som Fortnox erbjuder, som tar hand om din fakturering och ser till att fakturorna blir betalda och bokförda.

Hur fungerar Fakturaservice?

Med Fakturaservice behöver du bara skapa fakturan. Du skapar din faktura i Fortnox Fakturering, och skickar den sedan via Fakturaservice (med e-post, e-faktura eller fysisk post). Därefter sköter Fakturaservice resten: från utskick till att fakturan markeras som betald. När och om fakturan inte betalas kan Fakturaservice hantera påminnelser och inkassokrav, om du önskar. Fakturan bokförs automatiskt när den är betald. 

Vad kostar Fakturaservice?

Fakturaservice är enkelt att sätta igång. Kostnaden är per faktura. Det vill säga inga fasta kostnader: 

 • Postal faktura fr. 12 kr 
 • E-faktura fr. 4,90 kr 
 • E-postfaktura fr. 4,90 kr 
 • Påminnelse 1,90 kr 
Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av Fortnox Fakturaservice, så hjälper vi dig!

Vi är ceritifierad Fortnox Partner och har lång erfarenhet av att arbeta i flertalet av marknadens ledande affärssystem. Läs mer om våra affärssystemtjänster.

Kontakt
Emmeli Orselius, Affärsområdesansvarig System
Telefon:  070-140 80 31 
E-post:  emmeli.orselius@ucsone.se

Våra affärssystemtjänster

Välja affärssystem – 3 saker att tänka på

Välja affärssystem

Att välja affärssystem är oftast nervöst. Hur ska man göra korrekt val av nytt affärssystem? Och kommer systemet fungera som man tänkt sig?

Nedan går vi igenom 3 punkter du bör tänka på när du ska välja affärssystem.

1. Kravinsamling

Större företag har ofta många olika arbetssätt och system de arbetar i. För att identifiera om ett system passar er, och vilka lösningar man kan finna i systemet som uppfyller de krav ni har, krävs en utförlig kravspecifikation. Några exempel på detta kan vara följande: 

 • Det ska gå att få ut utförlig data från systemet för att skapa en automatiskt ifylld koncernrapport.  
 • Affärssystemet ska kunna hantera fastighetsmoms med automatisk kostnadsföring av ej avdragsgill moms.
 • Matchning och avbokning av kundfakturor ska ha en hög grad av automatisering.
 • Saldobesked ska skickas ut till kunder automatiskt.
 • En lista ska komma till mailboxen varje vecka med förfallna kundfordringar att hantera.
 • Att kunna koppla existerande försystem man inte vill byta ut, och att dessa fungerar bra med affärssystemet.

Den sista punkten är för de flesta företag väldigt relevant. Ofta har företag ett försystem för inkommande leverantörsfakturor. Kanske har man även ett försystem som hanterar kundfakturor. Ovanpå detta kan det finnas projekthanteringssystem och så vidare. Det är viktigt att hitta information huruvida de existerande försystemen kan fungera mot affärssystemet och vilken information och data som kan föras över mellan dessa system. Om systemen inte kan kopplas med varandra kan det antingen vara relevant att byta försystem, skapa en integration eller titta efter ett annat affärssystem.

2. Arbetsgrupp

Vid en större flytt till nytt affärssystem rekommenderas det att en arbetsgrupp bildas. Denna arbetsgrupp ska se till att alla områden gås igenom och kravbilden blir tydlig.  Exempel på roller som bör ingå:

 • En projektledare bör leda projektet att hitta ett nytt affärssystem, oftast en ekonom.
 • Representanter inom berörda områden. Arbetar man med olika produktionslinjer är det t.ex. bra om produktionschefen är inblandad. Det kan också gälla en anställd som själv arbetar i ett unikt försystem. 
 • IT-kunnig som vet hur försystemen och dess kopplingar fungerar. Antingen en kontakt hos leverantören som driver försystemet eller en anställd i ert företag. 

Med arbetsgruppen säkrar du att det finns en ordentlig styrning åt vilket håll projektet ska leda. Dessutom säkerställer du att ni får den kunskap som krävs för att effektivt hitta ett passande affärssystem och därefter göra flytten.

Ofta är det de personer som själva arbetar i systemen som kan se till att bäst val görs vid övergången till det nya systemet. De har troligen själva en bra bild av hur de vill förbättra sina rutiner. Det är bra att blanda in alla som berörs av flytten. Exempelvis ekonomer eller projektledare. Ett stort argument för att byta affärssystem är att bättra på rutinerna, och det är därför viktigt att säkerställa att alla anställda känner att något i deras arbetssätt förbättras när man byter affärssystem. 

Det är även arbetsgruppen som kommer att ha kontakten med den partner som ska hjälpa er praktiskt med systembytet.

3. Krav på de anställda

Det är viktigt att vara medveten om kraven på de anställda. Om ni ska börja arbeta i ett molnbaserat affärssystem kommer det behöva ske en mental omställning för att börja arbeta i ett nytt affärssystem. Speciellt om man suttit i flera år med samma gamla rutiner.

Om du ska börja arbeta i ett molnbaserat affärssystem är det viktigt att du åsidosätter tid för att hitta rutiner för att förbättra arbetssättet, samt att du använder de verktyg som finns i systemet för att förenkla ditt arbete. Du ska inte fortsätta arbeta med gamla rutiner i det nya affärssystemet på grund av gammal vana.

Fundera redan i detta steg på vilket utbildningsbehov ni kommer att ha. För att hitta bra arbetssätt och tips på hur ni arbetar i det nya affärssystemet rekommenderar vi att ni går en mindre utbildning anpassad för just ert företag. Vi på UCS One Economy brukar själva erbjuda utbildningar före flytten till det nya systemet, samt därefter vecko- eller månadsvis utbildning efter flytten för att besvara de frågor som uppkommit. 

Här ovan har vi beskrivit de första stegen att fundera på när ni ska ta steget till att byta till ett modernt affärssystem. Vi kommer att fortsätta beskriva resan i ett nästa inlägg. Då går vi mer in på hur systembytesprojektet bör läggas upp samt vilka för- och nackdelar vi ser med affärssystemet Visma.Net.  Är du redan nu nyfiken på att läsa mer om Visma.Net? Här kan du läsa mer om affärssystemet.

Vill du få hjälp med att byta eller välja affärssystem?

Vi hjälper dig. Med vår erfarenhet av affärssystem/integrationer och kunskap om redovisning och branschspecifika krav kan vi vägleda, implementera och ge tips om de mest kritiska vägskälen. Allt för att ni ska få en lyckad övergång till det nya affärssystemet. För de flesta företag förordar vi ett affärssystem i molnet – och vi är stolta återförsäljare av Vismas produkt Visma.Net, då vi tror att detta är framtiden för många företag och en långsiktig lösning för er ekonomihantering.

Våra affärssystem