Skip to main content
Category

Nyheter inom lön

Här kan du ta del av färska nyheter och kunskap inom området lön.

Fördelarna med cykelförmån istället för cykel via lån

Cykelförmån

Både hälsofrämjande och klimatsmart – förmånscyklarna bara ökar i popularitet. Nu när våren är i annalkande och solen börjar skina alltmer, låter det inte lockande med en cykelförmån?

Vad är en cykelförmån och vilka regleringar gäller? 

Precis som en bilförmån ägs en cykelförmån av arbetsgivaren, som i sin tur hyr ut cykeln till dig som anställd. Cykeln är fri att använda både privat och i tjänsten. Kostnaden för cykeln dras vanligtvis från din bruttolön (lön innan skatt). Betalar du genom bruttolöneavdrag minskas inte förmånsvärdet för cykeln, vilket det gör om du som anställd betalar via nettolöneavdrag (lön efter skatt). För arbetsgivaren leder dessa bruttolöneavdrag till lägre arbetsgivaravgifter samtidigt som möjligheten till att ha en cykelförmån sporrar personalen till ett mer fysiskt aktivt liv, vilket på sikt kan bidra till lägre sjukfrånvaro.

Leasingperioden för cykeln kan variera men brukar vara omkring tre år. Efter leasingperiodens slutdatum kan du som anställd välja att återlämna cykeln alternativt köpa ut den för ett marknadsmässigt värde.

Hur beskattas cykelförmån?

Sedan 1 januari 2022 ska cykelförmånen bara beskattas för den del av förmånen som överstiger 3000 kr under beskattningsåret, men detta under följande förutsättningar: 

 • Arbetsgivaren tillhandahåller cykeln under en begränsad tidsperiod, via lån eller hyra. Vid försäljning av en cykel till underpris gäller inte skattefriheten 
 • Arbetsgivaren bekostar cykeln genom köp, hyra eller leasing 
 • Erbjudandet av cykelförmån ska rikta sig till alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen. Riktar sig inte erbjudandet till samtliga så ska cykelförmånens totala värde gå upp till beskattning 

Vilken typ av cykel & tillbehör räknas som cykelförmån?

Reglerna tillämpas på så kallade trampcyklar och elcyklar. Inte på elsparkcyklar. Vid beräkning av förmånsvärdet för cykeln ska utrustning i form av fasta cykeldelar räknas med (exempelvis dubbdäck, lampor och lås).

Det som inte får räknas med är så kallad kringutrustning (exempelvis hjälmar, cykelskor och dylikt). 

Hjälp med förmåner och lönehantering?

Välkommen att kontakta oss!

Lina Hoff
Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön & Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

Lagen om tidrapportering – på intågande? 

Tidsregistrering arbetare

Hanterar din kund eller ditt företag tidrapportering manuellt? Då är det dags att implementera ett försystem.

Enligt EU-regler (2019) har samtliga medlemsländer ansvar att bevaka sina anställdas arbetstider. Regler som samtliga medlemsländer nu är skyldiga att reglera i sin egen nationella lagstiftning. För vissa verksamheter är försystem med tidrapportering något som är en självklar del av företagets och den anställdes vardag. Många verksamheter använder sig idag av projektredovisning och/eller uppföljningar och statistik, vilket gör att digital tidredovisning är ett måste, men för andra inte. Nu innefattas dock samtliga EU-länder, vilket ställer krav på att ett välfungerande system finns på plats.

Vad är bakgrunden till lagen om tidrapportering?

Bakgrunden till den nya lagstiftningen är en dom från 2019 och EU-domstolen. I fallet fastslog domstolen att alla anställda inom samtliga medlemsländer ska ha möjlighet att hävda sin rätt till maximal arbetstid och viloperioder enligt arbetstidsdirektivet. En följd och förutsättning av detta är att det behöver finnas ett system för registrering och uppföljning av arbetstider. Syftet med lagstiftningen är att säkerhetsställa transparens på arbetsmarknaden och ge varje anställd rättvisa förutsättningar. Tanken är också att lagstiftningen ska bidra till att skydda de anställdas välmående och hälsa genom att motverka osund arbetsbelastning och ohälsosamma arbetstider.

Vad behöver du som arbetsgivare göra gällande lagen om tidrapportering?

För dig som arbetsgivare innebär detta att dina anställda ska kunna hävda sin rätt till den maximala arbetstiden om 48 timmar per vecka, en sammanhängande dygnsvila (11 timmar) samt minst en ledig dag per vecka. Regleringarna i arbetstidsdirektivet är inget nytt utan tillkom redan 2003 och den nya lagen ska nu bidra till att göra det lättare att kontrollera efterlevnaden av direktiven i medlemsländerna.  

Du som arbetsgivare behöver även se till så att du har ett system för tidrapportering. Har du inget tidrapporteringssystem idag är det viktigt att du tar kontakt med en systemleverantör som kan hjälpa till att sätta upp ett skräddarsytt system er verksamhet.  Systemet du slutligen väljer behöver ha möjlighet att ge de anställda tillgång till sin registrerade tidredovisning och du som arbetsgivare behöver sedan lagra/arkivera uppgifterna i minst fem år. Systemet behöver också finnas tillgängligt för eventuella inspektioner av myndigheter.  

Vårt grannland Danmark är först ut med sin nya lagstiftning som beräknas att träda i kraft redan 1 juli 2024. Kommande lagstiftning i Danmark bidrar till att uppmuntra EU:s andra medlemsländer till att själva påbörja arbetet av den nya lagstiftningen. Ett tidrapporteringssystem i sig hjälper inte bara företaget att upprätthålla efterlevnaden av EU:s arbetstidsdirektiv utan leder även till effektiviseringar, kostnadsbesparingar och minimerar risken för fel i den annars mycket manuell hanteringen för löneavdelningen.  

Så hittar du ett försystem som är skräddarsytt för din verksamhet

Läs gärna vår publicerade artikel “7 tips för att optimera ditt systembytekring jobbet bakom ett lyckat arbete av att implementera ett system. Känn dig även varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!

Lina Hoff
Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

Nyheter och viktiga förändringar inom lön 2024

Optimera ditt byte av lönesystem

Nytt år och nya utmaningar! Det händer mycket inom löneområdet år 2024. Nedan har vi samlat information om några nyheter och belopp.

Nya belopp inom lön inför 2024

 • För 2024 har SCB beräknat prisbasbeloppet till 57 300 kr, en höjning med 4 800 kr jämfört med 2023. Prisbasbeloppet påverkar bland annat värdet av bilförmån, storleken på jobbskatteavdraget och grundavdraget, föräldralön samt sjuklön fr o m dag 15.
 • Även schablonvärdet för fria måltider påverkas. Förmånsvärdet för frukost är satt till 60 kr och förmånen för en fri lunch eller middag kommer att uppgå till 120 kr under 2024.
 • Det skattefria dagtraktamentet kommer att höjas till 290 kr för heldag.
 • Det förhöjda prisbasbeloppet för 2024 har beräknats till 58 500 kr. Även här är det en höjning jämfört med motsvarande belopp för 2023, men då med 5 000 kr.
 • Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst och vid tillgodoräknande av pensionspoäng.
 • Inkomstbasbeloppet har för 2024 fastställts till 76 200kr. Inkomstbasbeloppet styr hur stor inkomst som försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet. För 2024 uppgår den inkomsten till 51 208 kronor per månad.

Uppgift om födelseort för anställda som saknar personnummer eller samordningsnummer

Har du anställda som saknar personnummer eller samordningsnummer? Från och med januari 2024 är det krav på att du då ska redovisa ytterligare uppgifter i arbetsgivardeklarationen.

Uppgifterna som ska redovisas hittar du enklast i den anställdes pass:

Fält 222: Födelsetid
Fält 077: Födelseort
Fält 078: Landskod födelseort

Fora – månadsrapportering

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att gå från årlig till månatlig hantering av arbetarnas tjänstepension Avtalspension SAF-LO. För att underlätta för kunderna har Fora därför beslutat att gå över till månatlig hanteringen även av övriga försäkringar arbetare omfattas av. I stället för att, som tidigare, ske årsvis så kommer från och med 2024 lönerapportering, faktura samt beräkning och överföring av anställdas pensionspremier till valt pensionsbolag ske varje månad. Denna förändring ger medarbetarna ökade möjligheter till avkastning på tjänstepensionen, samtidigt som företagen får fakturor baserade på verkliga kostnader varje månad i stället för schablonbelopp som tidigare.

Slutliga löneuppgifter för löner som betalats ut under 2023 ska precis som tidigare rapporteras senast 31 januari 2024. Detta gäller både tjänstemän och arbetare.

Det ska sedan göras en uppmärkning av samtliga medarbetare och senast 31 mars 2024 ska rapportering avseende löner för januari och februari göras. E-tjänsterna för uppmärkning och rapportering beräknas öppna i februari.

Från och med januari 2024 ska alltså lönerapportering av kontant utbetalad bruttolön per individ ske varje månad för anställda med Avtalspension SAF-LO (i regel personalkategori arbetare). Alla arbetare oavsett anställningsform som fått lön utbetald under månaden ska tas med i rapporteringen.

Varför inte hämta uppgifterna direkt från Skatteverket? Jo på grund av att Skatteverket bara har rätt att dela uppgifter med andra myndigheter. Fora är ingen myndighet.

Månadsrapportering – Vad behöver jag göra nu?

 • Kontrollera att företaget har anmält en huvudadministratör.
  Extra viktigt då det är till den personens e-post Fora kommer skicka all viktig information.
 • Säkerställ kategoriseringen av företagets anställda.
  Det är endast lönerna för anställda med Avtals­pension SAF-LO som ska rapporteras månatligen. Det är i regel anställda som ingår i personalkategorin arbetare.
 • Se till att företagets arbetare har korrekt uppmärkning
  I samband med övergången till månatlig löne­rapportering ska arbetare tilldelas ny upp­märkning. Rätt uppmärkning är grunden för att anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension.

Vad är oförändrat?

 • Löne­­rapportering för anställda utan Avtals­pension SAF-LO (i regel personalkategori tjänste­män). Dessa rapporteras på samma sätt som tidigare det vill säga att slutlig kontant utbetald bruttolön för samtliga tjänste­män rapporteras i januari efterföljande år.
 • Premier för Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och extra pensions­premier. Beräknad premie rapporteras årligen alternativt vid behov (extra pensions­premie).
 • Företagares egen försäkring. Slutlig inkomst rapporteras årligen från och med januari och senast i april efterföljande år.

Vi hjälper dig med lönehanteringen!

Tycker du att det låter svårt? Våra löneexperter hjälper dig. Välkommen att kontakta Lina Hoff eller läs mer om våra lönetjänster här!

Lina hoff

Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

Semesterdagar – vad gäller?

Maximera julledighet - inlägg

Snart jul och dags för ledighet! Eller…? 

I år infaller julen på så sätt att det inte blir så många extra lediga dagar. Arbetsgivarna jublar förmodligen mer än arbetstagarna. Detta är ett perfekt tillfälle för både arbetsgivare och anställda att se över semesterdagarna för att om möjligt maxa sin ledighet. I den här texten utgår vi ifrån semesterlagen. Om man följer kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglerna se annorlunda ut.   

Vad bör arbetsgivare känna till gällande semesterdagar?

För arbetsgivare är det bra att själv se över eller få en sammanställning av hur många semesterdagar de anställda har kvar av årets dagar. Varför då? Jo, det är faktiskt arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar per år. Därför är just jul- och nyårshelgen ett perfekt tillfälle att uppmuntra till semesteruttag om verksamheten tillåter det. 

När man ändå tittar på detta kan det vara bra att gå igenom hur många och hur gamla de sparade semesterdagarna är. En anställd får spara de semester dagar som överstiger de 20 obligatoriska dagarna att ta ut. Sparade semesterdagar får sparas i fem år. Om en anställd inte plockat ut dessa inom fem år utbetalas de. Som arbetsgivare kan det vara bra att informera sina anställda om detta.  

Vad ska jag som anställd tänka på gällande mina semesterdagar?

Som arbetstagare är det bra att se över sitt semestersaldo, både med kvarvarande dagar för året men också de sparade dagarna.

 • Fundera först över om du tagit ut minst 20 semesterdagar?
  Om svaret är Nej – gör det!
 • Undersök sedan om du har sparade dagar som håller på att löpa ut.
  Har du det, se till att använda dem! Viktigt att känna till och vara medveten om är att de sparade dagarna inte kan användas förrän årets dagar är slut (läs: “använda”).  
   

 

Har du frågor om semester?

På vår hemsida finns en FAQmed massor av frågor och svar om semester och annat.
Du är också varmt välkommen att kontakta oss lönekonsulter på Business! 


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95lina.hoff@ucsone.se

Julbord och julfest – vad är avdragsgillt?

Julbord

Nu är det advent och kanske dags för årets första julbord! Såhär i jultider kan det vara bra att sätta sig in i reglerna kring Representation. När uppstår representation och vad ska man tänka på? Hur mycket är avdragsgillt och inte? Nedan har vi listat det du behöver veta kring Representation i juletider.

 

Julbord/julfest – avdragsgillt eller ej?

Utgifter för julbord för personalen är skattefria för de anställda enligt reglerna om personalfester. Företaget får vid dessa personalfester bjuda in anställda med respektive och pensionerade anställda.

En arbetsgivare har enligt samma regler (intern representation med direkt samband med verksamheten kopplat till personalvård) rätt att göra avdrag för högst två personalfester per år och vanligtvis är julbord ett av dem två.

Din verksamhet behöver vara momspliktig för att representation ska vara aktuellt.

Representation uppstår i samband med lunch eller middag, men också i samband med mingel där enbart dryck finns som förtäring. Enklare förtäring i form av fika (kakor, bullar etc) och enklare smörgås som inte ses som en måltid är också en form av representation.

Avdrag medges inte för måltidskostnaden, men momsavdrag på måltiden medges på ett underlag som uppgår till max 300 kr och för eventuella kringkostnader (t. ex julshow, musikunderhållning eller teater) med 180 kr exkl. moms per person.

När är julbordet skattefritt?

En förutsättning för att måltiderna under personalfester eller annan intern representation ska vara skattefria är att måltiderna, t ex julbordet, intas gemensamt. För skattefrihet krävs enligt Skatteverket att måltiderna intas fysiskt tillsammans.

Att arbetsgivaren bekostar och låter skicka hem t ex en jultallrik till de anställda som dessa äter “tillsammans” framför sina datorskärmar är alltså inte skattefritt för de anställda. De ska då beskattas för kostförmån, d v s med 110 kr per person. Företaget får i detta fall avdrag för den faktiska måltidskostnaden (inklusive momsen) som en personalkostnad.

Är resor till/från julbord avdragsgilla?

Om julbordet äger rum på arbetsplatsen är fria resor dit och/eller hem skattepliktiga för de anställda. Anledningen är att det då räknas som arbetsresor, dvs resor till och från jobbet vilka alltid är privata. Företaget får avdrag för kostnaden för dessa resor (inklusive moms) som en personalkostnad.

Om julbordet äts på en restaurang eller på någon annan plats än arbetsplatsen utgör de fria resorna tjänsteresor som då är skattefria för de anställda. Företaget får avdrag för kostnaden för resorna (inklusive moms) som en resekostnad.

 

Låter det krångligt? Vi hjälper dig!

Välkommen att kontakta oss.

Lina hoff

Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön & Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

Avdragsgilla julgåvor – Så fungerar det

avdragsgill julgåva

I juletidens glans strävar vi efter att sprida extra glädje till våra värdefulla kunder och anställda genom att ge omtänksamma julgåvor. Det är en tid då vi vill visa vår uppskattning för det gångna året och skapa en positiv atmosfär. Det är emellertid viktigt att vara medveten om hur dessa julgåvor kan påverka skatteavdraget, både för företag och dess mottagare. I detta inlägg berör vi de viktigaste delarna att ha koll på.

Representationsgåvor

Julgåvor är inte bara gåvor, de är kraftfulla verktyg för att bygga och stärka affärsrelationer. Två viktiga kategorier att överväga är representationsgåvor och reklamgåvor. 

När du väljer en julgåva för att skapa en positiv koppling till ditt företag och stärka affärsrelationer, kallas det en representationsgåva. Det kan vara allt från elegant förpackade presentkorgar till lyxiga produkter som sänder en omtanke och uppskattning. Dessa gåvor är avdragsgilla och anses hjälper till att smida långvariga band med dina kunder.

Förutom den skattemässiga fördelen kan representationsgåvor även ses som en investering i framtida affärsmöjligheter. När man noggrant väljer gåvor som speglar företagets värderingar och uppmärksammar kundens eller partnerns preferenser ökar chanserna för att skapa en varaktig och ömsesidigt givande relation. Så, när du överväger vilka representationsgåvor som bäst passar din verksamhet, tänk inte bara på det kortsiktiga skatteavdraget utan även på det långsiktiga värdet av att bygga och bevara starka företagsrelationer.

Reklamgåvor

Gåvor som har en direkt koppling till marknadsföring och reklam kallas reklamgåvor. Dessa gåvor är generellt avdragsgilla och inkluderar ofta personliga eller företagsvarumärkta produkter. Det kan vara allt från praktiska kontorsartiklar till stilfulla klädesplagg med ditt företags logotyp. Reklamgåvor sprider inte bara ditt budskap utan skapar också en varaktig närvaro i kundens sinne.

När det gäller både representationsgåvor och reklamgåvor så måste du se till att dokumentera syftet noggrant för att den ska vara avdragsgill. Ange tydligt hur gåvan stärker företagsrelationen eller fungerar som en reklamstrategi. 

Viktigt att notera är också att dessa gåvor inte får överstiga 300 kr ex moms för att få vara avdragsgill.

Julgåvor till anställda

Att ge julgåvor till anställda är en vacker gest som kan bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö och stärka arbetsrelationer. 
Trots den allmänna skattepliktiga naturen hos gåvor från arbetsgivare till anställda finns det undantagsfall som gör julgåvor skattefria, förutsatt att vissa specifika kriterier uppfylls. 

För det första är det avgörande att hålla julgåvans marknadsvärde under 500 kr, inklusive moms. Detta innebär att om arbetsgivaren köper julgåvor i bulk från en grossist, ska värdet mätas utifrån det pris en vanlig konsument skulle betala för varje gåva. Överskrider det totala värdet 500 kr blir hela beloppet skattepliktigt, och inte bara den överstigande summan. Det är viktigt att notera att eventuella frakt- eller andra kringkostnader inte räknas med i det här värdet. 

För det andra bör julgåvan inte vara kontant eller möjlig att byta ut mot pengar. En genuin julgåva bör vara en fysisk present eller en upplevelse och inte ses som en form av kontantbonus. Presentkort kan vara en lämplig julgåva, förutsatt att de inte kan konverteras till kontanter. 

Slutligen bör julgåvan erbjudas till en större grupp anställda för att kvalificera sig som skattefri. Att rikta gåvor till en bredare mottagargrupp undanröjer risken för att det betraktas som en individuell förmån. På detta sätt blir julgåvan en gemensam gest av uppskattning till hela arbetsstyrkan. 

Att följa dessa kriterier säkerställer inte bara att julgåvor förblir skattefria utan skapar också en atmosfär av gemenskap och uppskattning under den festliga säsongen. Som alltid är det klokt att rådfråga skatteexperter för att försäkra sig om att man överensstämmer med gällande lagar och regler. Så när du väljer den perfekta julgåvan till dina kunder & anställda, se till att den inte bara sprider julglädje utan också maximerar ditt företags skatteförmåner. Omtanke och avdragsgillhet går hand i hand!

 

Är du osäker på vad som gäller för dina julgåvor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Lina hoff

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön 
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

jenny lindgren

Jenny Lindegren

Affärsområdesansvarig Större bolag
Telefon: 076-818 78 35
E-post: jenny.lindegren@ucsone.se

Foras övergång till månadsrapportering

Övergång i fora

Från och med första kvartalet 2024 ska du som arbetsgivare, med arbetare som anställda, månadsvis börja rapportera in löneuppgifterna till Fora (detta gäller Avtalspension SAF-LO). Tanken med övergången är att du som arbetsgivare ska verklig kostnad för försäkringar och pensioner månadsvis, samt att du som anställd ska ges möjlighet till större avkastning på ditt kapital.  

Hur fungerar detta i praktiken?

Fram tills nu har avgiften till Fora betalats som en preliminär premie sex gånger om året, innan den slutgiltiga löneuppgiften har lämnats in i januari efterföljande år. Efter de slutgiltiga uppgifterna har lämnats in har den definitiva avgiften kunnat beräknas och debiteras till dig som arbetsgivare. Den nya månatliga rapporteringen kommer även att bli mer enhetlig och effektiv i och med att rapporteringen kommer göras lika ofta som rapporteringen till exempelvis Skatteverket och Collectum.  
 
Övergången till den månadsvisa rapporteringen kommer att genomföras stegvis. Under första kvartalet av 2024 kommer anställda som definieras som arbetare att påbörja sin förflyttning. Förflyttningen i sin tur leder till en ny uppmärkning av arbetaren som visar om arbetaren omfattas av ett kollektivavtal och i sådana fall vilket. Den nya uppmärkningen bidrar till att vi enklare kan säkerställa att arbetaren har rätt försäkringar samt att korrekta premier betalas in. Du som arbetsgivare kommer endast ha tillgång till de uppmärkningskoder som är aktuella för dig och din verksamhet. Detta betyder att alla företag kommer att behöva göra en uppmärkning i samband med den första månatliga lönerapporteringen till Fora.  

Tidsplan för dig med arbetare

Foras övergång

För dig med tjänstemän

Om du som arbetsgivare endast har tjänstemän i ditt bolag berörs du inte riktigt än av den månadsvisa rapporteringen. Det som är viktigt redan nu är att säkerhetsställa att inga anställda arbetare rapporteras in som tjänstemän av misstag. Under 2024 kommer Fora skicka ut mer information kring tjänstemännens övergång till månadsrapportering, vilket preliminärt ska vara genomförd under 2026.

Vill du veta mer om hur detta kommer att påverka dig och hur du bör agera? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig!


Lina hoff

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön / Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post: lina.hoff@ucsone.se

Förenkla din tjänstepension med Pensure

Pensure - tjänstepension

Enligt en undersökning gjord av Länsförsäkringar bland svenska, ej kollektivanslutna företag, (2021) saknas tjänstepension hos 41,4% av småföretag (1–20 anställda), 52,2% av handelsbolag samt 63,7% av enskilda firmor. För att få bukt på denna statistik har vi på UCS One Business startat ett samarbete med de som säger sig ha Sveriges smidigaste tjänstepensionPensure. Genom att förenkla pensionshanteringen och förbättra sparandet är Pensure ett självklart val för både entreprenörer, företag och anställda.

Vad är egentligen tjänstepension?

Tjänstepension är ett komplement till din allmänna pension och ditt privata pensionssparande. Om du arbetar utan tjänstepension under en längre tid resulterar detta i en väsentligt lägre pension eftersom tjänstepensionen kan uppgå till hälften av din totala pension. Eftersom tjänstepensionen även består av viktiga skydd i form av sjukförsäkring och efterlevandeskydd riskerar du även att få ett sämre skydd vid eventuella olycksfall, långvariga sjukdomar och/eller dödsfall. 

Vilka är Pensure?

Pensure är samarbetspartner med SPP och tillhandahåller en digital plattform där små och medelstora företag enkelt kan teckna lönsamma tjänstepensionsavtal. Varje krona sparas i hållbara verksamheter, vilket resulterar i en ökad pension samtidigt som du bidrar till en bättre värld. Företagen som ansluts får tillgång till samma förmånliga priser som traditionellt sett har varit förbehållna av storföretag och koncerner. Pensure är också behöriga att rådge dig/er kring placering av tjänstepensionen för att ge dig din optimala tjänstepensionslösning.  

Genom att ha skalat bort kostsam och onödig handpåläggning har Pensure digitaliserat och förenklat flödet. Det digitaliserade flödet har i sin tur bidragit till att Pensure kan erbjuda förmånliga priser ut till dig som kund. Pensures process är enkel och användarvänlig vilket gör tjänstepensionen snabb att administrera. Inga blanketter eller utskrifter behövs – bara ett bank-id och en dator. I den digitala tjänsten finns även en rådgivningstjänst som utifrån dina individuella förutsättningar och behov optimerar din tjänstepension.

När du som entreprenör eller företagare ansluter dig till Pensure kommer du som kund att betala en licenskostnad per anställd i ditt bolag. Detta betyder att tjänsten är gratis för de anställda eftersom du som arbetsgivare står för licenskostnaden. 

Har du funderingar gällande Pensure? Fyll i formuläret så kontaktar vår expert Alexandra dig!


7 tips för att optimera ditt systembyte

Optimera ditt byte av lönesystem

Vi har samlat våra 7 viktigaste tips för att optimera din chans att välja rätt lönesystem.

Hösten är nu i antågande och för många kan det betyda en nystart efter att ha laddat med ny energi under semestern. För många verksamheter betyder även detta starten på ett nytt räkenskapsår – och kanske ett nytt affärssystem. Något annat som hösten kan vara början på? Jo, starten på bytet av ditt lönesystem!

Det kan dock kännas som en övermäktig uppgift att byta system. Att navigera och söka efter det mest optimala systemet för verksamheten kan upplevas krångligt och tidsödande. Var börjar man och vilka är de viktigaste funktionerna som det nya lönesystemet behöver ha?

Nedan ger våra löne- och systemexperter sina 7 främsta tips kring hur du optimerar systembytet:

1. Vad har ni idag och vad behöver ni i framtiden?

Gå igenom och granska nuläget. Ställ upp de skallkrav ni har på det nya lönesystemet. Genom att först specificera vilka systemtekniska krav som behövs i det nya systemet är det lättare att sålla bland den mängd av system som finns på marknaden. Kravspecifikationen får gärna vara detaljerad och vara en utgångspunkt vid kontakt av systemleverantörer. Efter att skallkraven är uppställda kan demos bokas in med de systemleverantörer som uppfyller era krav.

2. Vilka stödfunktioner erbjuds?

Andra viktiga faktorer som bör vara en del av skallkraven är bland annat underhåll, drift, support och utbildning i systemet. Vill ni själva ansvara för uppdateringar och systemförändringar eller vill ni leja ut driften? Ni behöver se nämligen se till så att er verksamhet den tekniska kapacitet som krävs när det kommer till installation och säkerhet.

3. Komplexa processer – made simple?

De moderna löne- och personalsystem som erbjuds idag har flertalet förenklade och automatiserade funktioner. Detta betyder att många tidsödande manuella processer blir allt färre och tid är ju pengar, visst? Vilka funktioner är viktiga för er? Har ni i dagsläget flera system där exempelvis person- och anställningsuppgifter lagras? Erbjuder systemleverantören en helhetslösning så personuppgifter endast behöver lagras på ett ställe? Har löneprogrammet enkla och fullständiga rapportfunktioner? Har systemet möjlighet till smidig hantering av semesterberäkning, lönerevision och retroaktiva löner? Har lönesystemet en inbyggd kontrollfunktion som loggar och flaggar för avvikelser i lönebredningen? Ställ systemleverantören hellre två frågor för mycket än för lite så att viktiga delar i löneprocessen inte går förlorade.

4. Lokalt installerat eller i molnet?

Flexibilitet är A och O i arbetslivet idag. Ska din lönehantering vara lika flexibel som din arbetstid? Då ska du satsa på ett molnbaserat lönesystem på webben. Ett molnbaserat lönesystem ger dessutom också mindre bekymmer med uppdateringar och dylikt eftersom många stödfunktioner likt uppdateringar sker på automatik av systemleverantören. Kan bytet av lönesystem också bidra till att ni skippar manuella löneunderlag och blir fullt ut digitala?

5. Hur ser det ut med integrationer?

I dagsläget erbjuder många systemleverantörer helhetsintegrationer av för-, personal- och lönesystem för att automatisera processen. Har ni skilda för- och lönesystem som ska ”prata med varandra”? Se då till att det går att integrera de med varandra. En viktig aspekt att också ta ställning till att se till så ert nya lönesystem kan integreras med ert eftersystem för bokföring och fakturering.

6. Support och utbildning

Hur ser det ut med support, utbildning och flexibilitet hos systemleverantören? Erbjuder de en supportfunktion i licensen eller debiteras det extra? Erbjuder de webbinar och/eller utbildningar? Gör det tydligt för er själva vilken support och säkerhet ni får tillgång till innan ni ingår partnerskapet.

7. En trygg hand under systembytet?

Har systemleverantören en väl beprövad implementationsprocess? Vad har leverantören och dess konsulter för erfarenheter? Hur väl samspelar systemleverantören med dig som kund under systembytet? Systemleverantören du väljer ska kännas trygg och ska hjälpa samt guida dig genom systembytet både med lägesuppdateringar, expertråd och tips i systemet för att effektivisera just era processer.

Känns det krångligt och invecklat?

Behöver du hjälp med att sålla bland uppsjön av lönesystem eller behöver du bara någon att bolla med? Vi på UCS One Economy har en bred erfarenhet av systemimplementationer i flertalet system och finns behjälpliga för uppsättningar i bland annat Fortnox Lön, Visma Lön 600, Flex HRM och Visma.Net Payroll SE. Dessutom har vi expertis inom lön, ekonomi och HR. Vi förstår dina behov och strävar alltid efter att hitta en systemlösning som passar din verksamhet på bästa möjliga sätt.

Läs mer om våra tjänster
Kontakta oss


Affärsområdesansvarig Lön
Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

Allt du behöver veta om sommarens semester

semseter - hängmatta

Vilka bestämmelser finns gällande sommarsemester? 

Nu när våren har anlänt på riktigt, är det troligt att många av er redan har börjat planera era sommarsemestrar. Men som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om vilka rättigheter dina anställda har, och vice versa.

För att få en tydlig förståelse för vad som gäller specifikt för din arbetsplats och dina medarbetare, behöver du själv ta reda på det. Om det inte finns några specifika regler om semester som har avtalats, till exempel genom kollektivavtal, är det semesterlagens regler som gäller. Nedan finner du de viktigaste punkterna från semesterlagen, som du bör vara medveten om.

När måste arbetsgivaren senast lämna besked om semesterns förläggning?

Om man inte kommer överens om förläggningen har arbetsgivaren den slutliga bestämmanderätten. Arbetsgivaren måste enligt huvudregeln i semesterlagen underrätta den anställde om sitt beslut senast två månader före ledighetens början. Endast om det föreligger särskilda skäl får underrättelsen lämnas senare än två månader före semestern, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början.

Rätt till semesterledighet i 25 dagar, med eller utan semesterlön

Semestern tas ut under semesteråret, 1 april till 31 mars, och tjänas in under föregående tolv månader om inget annat avtalats. Oavsett om man har tjänat in till betald semester har den som anställd ändå rätt att ha semester, men då som obetald semester, om inte företaget erbjuder förskottssemester. Förskottssemester är betald semester som tas ut innan den tjänats in och genererar en skuld för den anställde till företaget. Skulden avskrivs efter 5 år eller via slutlön om man slutar innan.

Rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti (huvudsemester)

När det gäller den huvudsakliga semestern har du som anställd rätt till fyra sammanhängande veckor under perioden juni till augusti. För att säkerställa en smidig planering och för att matcha både den anställdes och arbetsgivarens behov behöver beläggningen av dessa semesterveckor bestämmas i samråd mellan er. Det innebär att ni tillsammans kommer överens om vilka veckor som passar bäst för den anställda att ta sin huvudsemester.

Rätt att spara minst fem betalda semesterdagar

Enligt semesterlagen har man rätt till 25 semesterdagar per semesterår (1 april – 31 mars). Den anställde kan själv välja hur många av dessa man tar ut i ledighet, men endast fem betalda dagar får sparas för uttag vid ett senare tillfälle.

Rätten att avbryta en anställds semester 

Om något oförutsett händer och en anställd behöver avbryta sin semester har arbetsgivaren lagen på sin sida. Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med. Om du som anställd tvingas avbryta din semester och återgår till arbetet gäller ordinarie lön och ersättningar, samt att du får tillbaka de semesterdagar som du skulle ha tagit ut. Det står inget i lag eller avtal om att man har rätt till kompensation, till exempel för olägenheten av att avbryta semestern, men det finns inget som hindrar att anställd och arbetsgivare kommer överens om en sådan kompensation. Det är också viktigt att ni är överens om när de inställda semesterdagarna ska tas ut istället.

Vad händer om en anställd blir sjuk under semestern? 

Den anställde ska omgående meddela sin arbetsgivare att hen är sjuk och samtidigt begära att sjukdagarna inte ska räknas som semesterdagar utan som sjukfrånvaro. De semesterdagar den anställde skulle haft ska förläggas i ett sammanhang vid senare tillfälle, om ni inte avtalar om annat.

Söker du rådgivning eller hjälp med lönerelaterade frågor? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön, Lönekonsult

070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se