Skip to main content
Category

Lön

Nyheter inom område lön

7 tips för att optimera ditt systembyte

Optimera ditt byte av lönesystem

Vi har samlat våra 7 viktigaste tips för att optimera din chans att välja rätt lönesystem.

Hösten är nu i antågande och för många kan det betyda en nystart efter att ha laddat med ny energi under semestern. För många verksamheter betyder även detta starten på ett nytt räkenskapsår – och kanske ett nytt affärssystem. Något annat som hösten kan vara början på? Jo, starten på bytet av ditt lönesystem!

Det kan dock kännas som en övermäktig uppgift att byta system. Att navigera och söka efter det mest optimala systemet för verksamheten kan upplevas krångligt och tidsödande. Var börjar man och vilka är de viktigaste funktionerna som det nya lönesystemet behöver ha?

Nedan ger våra löne- och systemexperter sina 7 främsta tips kring hur du optimerar systembytet:

1. Vad har ni idag och vad behöver ni i framtiden?

Gå igenom och granska nuläget. Ställ upp de skallkrav ni har på det nya lönesystemet. Genom att först specificera vilka systemtekniska krav som behövs i det nya systemet är det lättare att sålla bland den mängd av system som finns på marknaden. Kravspecifikationen får gärna vara detaljerad och vara en utgångspunkt vid kontakt av systemleverantörer. Efter att skallkraven är uppställda kan demos bokas in med de systemleverantörer som uppfyller era krav.

2. Vilka stödfunktioner erbjuds?

Andra viktiga faktorer som bör vara en del av skallkraven är bland annat underhåll, drift, support och utbildning i systemet. Vill ni själva ansvara för uppdateringar och systemförändringar eller vill ni leja ut driften? Ni behöver se nämligen se till så att er verksamhet den tekniska kapacitet som krävs när det kommer till installation och säkerhet.

3. Komplexa processer – made simple?

De moderna löne- och personalsystem som erbjuds idag har flertalet förenklade och automatiserade funktioner. Detta betyder att många tidsödande manuella processer blir allt färre och tid är ju pengar, visst? Vilka funktioner är viktiga för er? Har ni i dagsläget flera system där exempelvis person- och anställningsuppgifter lagras? Erbjuder systemleverantören en helhetslösning så personuppgifter endast behöver lagras på ett ställe? Har löneprogrammet enkla och fullständiga rapportfunktioner? Har systemet möjlighet till smidig hantering av semesterberäkning, lönerevision och retroaktiva löner? Har lönesystemet en inbyggd kontrollfunktion som loggar och flaggar för avvikelser i lönebredningen? Ställ systemleverantören hellre två frågor för mycket än för lite så att viktiga delar i löneprocessen inte går förlorade.

4. Lokalt installerat eller i molnet?

Flexibilitet är A och O i arbetslivet idag. Ska din lönehantering vara lika flexibel som din arbetstid? Då ska du satsa på ett molnbaserat lönesystem på webben. Ett molnbaserat lönesystem ger dessutom också mindre bekymmer med uppdateringar och dylikt eftersom många stödfunktioner likt uppdateringar sker på automatik av systemleverantören. Kan bytet av lönesystem också bidra till att ni skippar manuella löneunderlag och blir fullt ut digitala?

5. Hur ser det ut med integrationer?

I dagsläget erbjuder många systemleverantörer helhetsintegrationer av för-, personal- och lönesystem för att automatisera processen. Har ni skilda för- och lönesystem som ska ”prata med varandra”? Se då till att det går att integrera de med varandra. En viktig aspekt att också ta ställning till att se till så ert nya lönesystem kan integreras med ert eftersystem för bokföring och fakturering.

6. Support och utbildning

Hur ser det ut med support, utbildning och flexibilitet hos systemleverantören? Erbjuder de en supportfunktion i licensen eller debiteras det extra? Erbjuder de webbinar och/eller utbildningar? Gör det tydligt för er själva vilken support och säkerhet ni får tillgång till innan ni ingår partnerskapet.

7. En trygg hand under systembytet?

Har systemleverantören en väl beprövad implementationsprocess? Vad har leverantören och dess konsulter för erfarenheter? Hur väl samspelar systemleverantören med dig som kund under systembytet? Systemleverantören du väljer ska kännas trygg och ska hjälpa samt guida dig genom systembytet både med lägesuppdateringar, expertråd och tips i systemet för att effektivisera just era processer.

Känns det krångligt och invecklat?

Behöver du hjälp med att sålla bland uppsjön av lönesystem eller behöver du bara någon att bolla med? Vi på UCS One Economy har en bred erfarenhet av systemimplementationer i flertalet system och finns behjälpliga för uppsättningar i bland annat Fortnox Lön, Visma Lön 600, Flex HRM och Visma.Net Payroll SE. Dessutom har vi expertis inom lön, ekonomi och HR. Vi förstår dina behov och strävar alltid efter att hitta en systemlösning som passar din verksamhet på bästa möjliga sätt.

Läs mer om våra tjänster
Kontakta oss


Affärsområdesansvarig Lön
Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

Allt du behöver veta om sommarens semester

semseter - hängmatta

Vilka bestämmelser finns gällande sommarsemester? 

Nu när våren har anlänt på riktigt, är det troligt att många av er redan har börjat planera era sommarsemestrar. Men som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om vilka rättigheter dina anställda har, och vice versa.

För att få en tydlig förståelse för vad som gäller specifikt för din arbetsplats och dina medarbetare, behöver du själv ta reda på det. Om det inte finns några specifika regler om semester som har avtalats, till exempel genom kollektivavtal, är det semesterlagens regler som gäller. Nedan finner du de viktigaste punkterna från semesterlagen, som du bör vara medveten om.

När måste arbetsgivaren senast lämna besked om semesterns förläggning?

Om man inte kommer överens om förläggningen har arbetsgivaren den slutliga bestämmanderätten. Arbetsgivaren måste enligt huvudregeln i semesterlagen underrätta den anställde om sitt beslut senast två månader före ledighetens början. Endast om det föreligger särskilda skäl får underrättelsen lämnas senare än två månader före semestern, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början.

Rätt till semesterledighet i 25 dagar, med eller utan semesterlön

Semestern tas ut under semesteråret, 1 april till 31 mars, och tjänas in under föregående tolv månader om inget annat avtalats. Oavsett om man har tjänat in till betald semester har den som anställd ändå rätt att ha semester, men då som obetald semester, om inte företaget erbjuder förskottssemester. Förskottssemester är betald semester som tas ut innan den tjänats in och genererar en skuld för den anställde till företaget. Skulden avskrivs efter 5 år eller via slutlön om man slutar innan.

Rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti (huvudsemester)

När det gäller den huvudsakliga semestern har du som anställd rätt till fyra sammanhängande veckor under perioden juni till augusti. För att säkerställa en smidig planering och för att matcha både den anställdes och arbetsgivarens behov behöver beläggningen av dessa semesterveckor bestämmas i samråd mellan er. Det innebär att ni tillsammans kommer överens om vilka veckor som passar bäst för den anställda att ta sin huvudsemester.

Rätt att spara minst fem betalda semesterdagar

Enligt semesterlagen har man rätt till 25 semesterdagar per semesterår (1 april – 31 mars). Den anställde kan själv välja hur många av dessa man tar ut i ledighet, men endast fem betalda dagar får sparas för uttag vid ett senare tillfälle.

Rätten att avbryta en anställds semester 

Om något oförutsett händer och en anställd behöver avbryta sin semester har arbetsgivaren lagen på sin sida. Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med. Om du som anställd tvingas avbryta din semester och återgår till arbetet gäller ordinarie lön och ersättningar, samt att du får tillbaka de semesterdagar som du skulle ha tagit ut. Det står inget i lag eller avtal om att man har rätt till kompensation, till exempel för olägenheten av att avbryta semestern, men det finns inget som hindrar att anställd och arbetsgivare kommer överens om en sådan kompensation. Det är också viktigt att ni är överens om när de inställda semesterdagarna ska tas ut istället.

Vad händer om en anställd blir sjuk under semestern? 

Den anställde ska omgående meddela sin arbetsgivare att hen är sjuk och samtidigt begära att sjukdagarna inte ska räknas som semesterdagar utan som sjukfrånvaro. De semesterdagar den anställde skulle haft ska förläggas i ett sammanhang vid senare tillfälle, om ni inte avtalar om annat.

Söker du rådgivning eller hjälp med lönerelaterade frågor? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön, Lönekonsult

070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se

Lönefrågor gällande sommarjobb

Sommarjobb

Ska ni anställa sommarjobbare?  

Sommaren närmar sig och många företag är i full gång med att anställa sommarjobbare. Det finns dock en hel del att ha koll på både som arbetsgivare och anställd vid sådana typer av tillfälliga anställningar. För att underlätta har vi sammanställt lite viktig information. 

Skatt 

Den anställde kan arbeta och tjäna sin lön skattefritt förutsatt att hen inte tjänar mer än 22 208 kr. Om så är fallet ska den anställde lämna in denna blankett till arbetsgivaren och löneadministratören. Observera att i det fall denna gräns passeras så dras skatt på hela beloppet. Är man osäker på denna gräns så kan de anställde tillsammans med sin arbetsgivare försöka estimera det intjänade beloppet och istället skicka en begäran om jämkning till skatteverket. 

Semesterersättning

För kortare anställningar än tre månader har den anställde också rätt till semesterersättning. Det måste tydligt framgå både i avtalet och på lönebeskedet om denna är inkluderad i timlönen eller ligger utöver. Finns inte kollektivavtal som reglerar denna gäller semesterlagens regler med 12%. Detta ska också räknas in i intjänandet. 

Sjuklön

Sommarjobbare har rätt till sjuklön vid sjukdom om anställningen är längre än en månad och hen har varit anställd i mer än 14 dagar. 

Personalförmåner

För att personalförmåner ska vara skattefria krävs att de erbjuds all personal, här inkluderas även sommarjobbare.  

 

Åldern på den anställde avgör hur mycket denne får arbeta. 

 

13 år till 15 år 

Ungdomar som har fyllt 13 år får ha ett lätt och ofarligt arbete. De får inte lov att utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. De får heller inte arbeta nattetid. För dessa löner betalas full arbetsgivaravgift, d.v.s. 31,42% 

Från 16 år 

Ungdomar som är 15 år och ska fylla 16 under kalenderåret får arbeta åtta timmar per dag. Om det krävs kan de jobba fler timmar per dag men arbetsveckan får inte överstiga 40 timmar och det ska vara minst 12 timmar mellan passen. 

För löner till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år (dvs för 2023 ungdomar födda 2005–2007) får arbetsgivaravgifterna sättas ned till 10,21%. Reglerna gäller löner och ersättningar upp till 25 000 kr per månad. 

18 och äldre 

För dessa personer gäller samma regler som för vuxna.  

Det innebär att den ordinarie arbetstiden får vara maximalt 40 timmar i veckan. Kräver arbetet mer än 40 timmar ger det rätt till övertidsersättning.  

Hjälper vi dig med lönerna idag? Tänk på att vi i så god tid som möjligt vill ha uppgifter på sommarjobbarna samt de eventuella blanketter som gäller för respektive anställd 

Hjälper vi dig inte med lönerna idag? Det skulle vi gärna göra! Men vi hjälper även till med support om du behöver. Tveka inte att höra av dig! 

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön, lönekonsult

070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se

Nya skattelättnader för förmånscykel

Nya regler för förmånscykel

Snart är det vår!

Och vad passar då bättre än att ta vara på förra årets nya skattelättnader för förmånscykel? I kontrast till att ta bilen bidrar cyklandet både till bättre hälsa, bättre miljö och mer pengar kvar i plånboken – så det blir en riktigt bra deal för den anställde och arbetsgivaren. I korthet fungerar det så här:   

 • Tidigare beskattades hela förmånsvärdet, men med de ändrade reglerna beskattas den anställda endast för det belopp som överstiger 3000 kronor per beskattningsår – mer förmånligt än innan, alltså! 
 • Förmånsvärdet består av cykelpriset, kapitalkostnad och eventuella reparationer och utbyte av till exempel batteri till elcyklar. Avdraget gäller inte tillbehör som hjälm och skor, utan de förmånsbeskattas som tidigare. 
 • Gäller cyklar och elcyklar (ej elsparkcykel eller andra jämförbara produkter).
 • Betalas av den anställde med ett bruttolöneavdrag. 
 • Erbjudandet måste gå ut till alla anställda. 

För mer detaljer och beräkningsexempel. vänligen se skatteverkets hemsida.

 

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna med din lönehantering och /eller support! Vänligen kontakta oss så svarar vi så fort vi kan.

 

Lina Hoff 

Affärsområdesansvarig Lön/ Lönekonsult

070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se

Har du koll på allt gällande semesterårsskiftet?

Semesterårsskifte på ingång!

Datum för semesterårsskifte kan variera lite men de allra flesta företag har semesterår den 1/4 – 31/3 eller 1/1 – 31/12. Det är mycket att tänka på när man avslutar ett semesterår för att påbörja nästa och därför vållar det ofta stor oro bland landets löneadministratörer, särskilt om man inte har någon att rådfråga. 

 • Har alla anställda rätt semesterinställningar? 
 • Har all semesterlönegrundande- och icke semesterlönegrundande frånvaro registrerats korrekt?
 • Behöver den faktiska sysselsättningsgraden justeras?  
 • Har den anställde fått ändrad semesterrätt?  
 • Finns det dagar som passerat bäst-före-datum (som alltså är mer än 5 år gamla) som nu ska betalas ut? Vad gäller enligt ert kollektivavtal?  
 • Ska semestersättning på rörliga lönedelar betalas ut? Eller, när gör man det?  
 • Har den anställde fått information om att förskottsdagar och obetald semester försvinner i och med semesterårsskiftet?   

Känner du igen dig? 

Vi hjälper dig gärna! Oavsett om du har avtal med oss sedan tidigare eller inte så kan vi komma ut till just ditt företag och hjälpa dig med semesterårsskiftet. Men låt inte avståndet vara avgörande, vi kan även hjälpa till på distans. Tveka inte att höra av dig till oss så kan vi prata om hur det skulle fungera för just dig!  

 

Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön, lönekonsult

070-995 46 95,lina.hoff@ucsone.se

Kampanjerbjudande – Pensionsadministration

kostnadsfri pensionsadministration

Digitalisera din pensionsadministration tillsammans med oss!

Vi har många kunder som tycker att det här med pension både är svårt och tråkigt och därför helt har överlåtit all sådan administration till oss. Vi tycker tvärt om att pensioner är intressant och tar gärna hand om detta åt dig!

Har du dina lönetjänster hos oss idag och känner att du gärna skulle slippa den extra kostnaden för månatlig pensionsadministration? Bestäm dig då för att låta oss gör detta innan den 28:e februari så bakar vi in det i din ordinarie kostnad för lönehanteringen under ett halvår, helt utan bindningstid! Vi sparar dig tid och energi och dessutom är det gratis i 6 månader*. Självklart gäller detta erbjudande även nya lönekunder.

Om du redan är kund hos oss så kontaktar du din lönekonsult för att ta del av erbjudandet. Nya kunder tar enklast del av erbjudandet genom att följa kontaktuppgifterna nedan.

*Gäller administration som tar max 1 timme /månad, all tid utöver går mot ordinarie löpande taxa. Efter 6 månader sköts allt mot ordinarie löpande taxa.

Nya ITP-regler 

Visste du förresten att reglerna för intjänandet till ITP1 ändrades nu den 1/1 2023? Svenskt näringsliv och PTK har kommit överens om att höja högsta intjänandeåldern från 65 till 66 år, utan krav på särskild överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd.  Har man ITP2 däremot gäller fortsatt gränsen på 65 år och särskild överenskommelse krävs för fortsatt intjänande efter 65 års ålder. 

Sjukpensionen ändras också till 66 års ålder både för ITP1 och ITP2 men gäller endast nya sjukfall efter 1/1 2023. Har man tidigare haft sjukpension gäller 65-årsgränsen.   

Åldersgränsen för familjeskydd och TGL ändras också från första januari. Familjeskydd kan ingå i din tjänstepension men är i så fall ett val du gör själv.  Familjeskydd innebär att din familj får del av din intjänade ITP månadsvis om du skulle gå bort innan du går i pension. TGL däremot ingår automatiskt i din ITP och innebär att ett engångsbelopp utbetalas till din familj om du avlider innan du går i pension.  

Vill du veta mer finns massor med information på Alecta och Collectum 

 

 


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95lina.hoff@ucsone.se

Semesterdagar 2022 – vad gäller?

Maximera julledighet - inlägg

Snart jul och dags för ledighet! Eller…? 

I år infaller julen på så sätt att det inte blir så många extra lediga dagar. Arbetsgivarna jublar förmodligen mer än arbetstagarna. Detta är ett perfekt tillfälle för både arbetsgivare och anställda att se över semesterdagarna för att om möjligt maxa sin ledighet. I den här texten utgår vi ifrån semesterlagen. Om man följer kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglerna se annorlunda ut.   

Vad bör arbetsgivare känna till gällande semesterdagar?

För arbetsgivare är det bra att själv se över eller få en sammanställning av hur många semesterdagar de anställda har kvar av årets dagar. Varför då? Jo, det är faktiskt arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar per år. Därför är just jul- och nyårshelgen ett perfekt tillfälle att uppmuntra till semesteruttag om verksamheten tillåter det. 

När man ändå tittar på detta kan det vara bra att gå igenom hur många och hur gamla de sparade semesterdagarna är. En anställd får spara de semester dagar som överstiger de 20 obligatoriska dagarna att ta ut. Sparade semesterdagar får sparas i fem år. Om en anställd inte plockat ut dessa inom fem år utbetalas de. Som arbetsgivare kan det vara bra att informera sina anställda om detta.  

Vad ska jag som anställd tänka på gällande mina semesterdagar?

Som arbetstagare är det bra att se över sitt semestersaldo, både med kvarvarande dagar för året men också de sparade dagarna.

 • Fundera först över om du tagit ut minst 20 semesterdagar?
  Om svaret är Nej – gör det!
 • Undersök sedan om du har sparade dagar som håller på att löpa ut.
  Har du det, se till att använda dem! Viktigt att känna till och vara medveten om är att de sparade dagarna inte kan användas förrän årets dagar är slut (läs: “använda”).  
   

 

Har du frågor om semester?

På vår hemsida finns en FAQmed massor av frågor och svar om semester och annat.
Du är också varmt välkommen att kontakta oss lönekonsulter på UCS One Economy! 


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95lina.hoff@ucsone.se

Allt du behöver veta om årets friskvårdsbidrag

Rosa golfboll

Du kommer väl ihåg att lämna in kvittona för friskvårdsbidraget innan det är försent?

Nu när året börjar gå mot sitt slut kommer många frågor till oss gällande den skattefria friskvårdsersättningen. Eftersom det finns lite att hålla reda på så kommer här en liten uppfräschning och påminnelse. 

För att dina friskvårdskostnader för året ska kunna räknas till 2022 års friskvårdsbidrag måste det utbetalas senast på decemberlönen. För friskvårdskostnader som gäller 2022 men lämnas in efter årsskiftet eller efter att decemberlönen skickats ut kan man få det utbetalt i januari men då dras det på 2023 års friskvårdsbidrag. Viktigt att tänka på är också att du enbart kan få utbetalt för friskvårdskostnader som är betalade under den tid som du varit anställd.

Friskvårdsbidraget är en skattefri förmån på maximalt 5000 kr per anställd och kalenderår. Men arbetsgivaren väljer själv vilken summa som de vill erbjuda sina medarbetare.   

Sedan en tid tillbaka har Skatteverket tagit bort listan över godkända aktiviteter för friskvårdsersättning. Dock finns det riktlinjer att ta hänsyn till: 

 • Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. 
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrustning. 
 • Du får inte använda friskvårdsbidraget för medlemsavgifter, teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. 

Grundläggande för bidraget är att det riktar sig till samtliga medarbetare och att de blir erbjudna samma summa i friskvårdsbidrag för att förmånen ska förbli skattefri. Friskvårdsbidraget blir inte bara skattepliktigt för personen med det avvikande friskvårdsbidraget, utan för samtliga medarbetare i företaget.För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle.

Har du frågor angående årets friskvårdsbidrag? 

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se

Vad gör en lönekonsult? 

Löneadministration Lönekonsulter

Om man jobbar med lönehantering får man ofta frågan “Vad gör man egentligen som lönekonsult”?

Eftersom de allra flesta företag idag har någon typ av försystem där de anställda själva rapporterar sin tid tror många att lönekonsultens roll är utspelad. Tvärt om!

Däremot har lönekonsultens arbete förändrats otroligt mycket under de senaste åren. Från att som tidigare nästan enbart knappa in löner och avvikelser i lönesystemet läggs idag dessutom mycket tid på rådgivning, rapportering, analyser och kontroller. Lönekonsultens arbete ligger ofta till grund för processer och beslut på HR-avdelningar och i företagsledningar.

Här följer en lista med exempel på vad våra lönekonsulter hjälper företag med: 

 • Lönehantering 
 • Implementeringar av system och försystem 
 • Support och rådgivning 
 • Pensioner 
 • Förmåner: 
  • Bilar
  • Drivmedel 
  • Cyklar
  • Friskvård
  • Sjukvårdsförsäkringar
 • Utlägg, traktamenten och representationer 
 • Kollektivavtal 
 • Sjukfrånvarostatistik 
 • Semesterkontroller 
 • Rapporter till: 
  • Försäkringskassan 
  • SCB 
  • Svenskt Näringsliv 
 • Fora och Collectum 
 • Anställningsavtal 
 • Arbetsgivarintyg 
 • Lagar och regler kring personal och lön 
 • Utbildning 

Vi berättar gärna mer om våra lönetjänster och hur vi kan underlätta för ditt företag.

Har du funderat på att överlåta företagets lönehantering till en löneexpert? Outsourcar du redan idag? Kanske finns det saker som du inte vet att vi kan göra för dig?  Välkommen att kontakta oss!


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
0709-95 46 95,
lina.hoff@ucsone.se 

Regeringen föreslår höjd milersättning 1 jan 2023

Höjd milersättning

Behöver du köra bil i tjänsten?

Då har du kanske tänkt både en och två gånger att ersättningarna vi har idag, inte riktigt följt med verkligheten. 

De skattefria milersättningar som finns i dagsläget har vi haft sedan 2007 och på dessa 15 år har våra omkostnader och drivmedelspriser ändrats markant, uppåt.

Nu kan vi berätta att Regeringen nyligen överlämnade en proposition till riksdagen med förslag på ett nytt och förenklat reseavdrag. Finansdepartementet har i sin tur skickat in en promemoria på remiss med förslag på höjda nivåer i det nya reseavdraget och även justeringar för de skattefria schablonbeloppen för tjänsteresor med både egen bil och förmånsbil.

De belopp som föreslås när det gäller resa med egen bil i tjänst är en höjning med 6,50 kr per mil, från dagens 18,50 milen till 25 kronor milen.

Kör du en förmånsbil i tjänsten är förslaget 12 kr milen. Detta gäller alla biltyper, förutom rena elbilar där beloppet kommer att sänkas till 6 kr milen. Dagens ersättningar är 6,50 milen för dieselbil och 9,50 milen för övriga bilar.

Regeringen vill även medverka till att de som har långa pendlingsavstånd ska få större skattelättnader. Mer om detta kan du läsa på regeringen.se.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Har du frågor om milersättning?

Vi på One Economy hjälper er gärna både med löneadministration och/eller rådgivning. Låter det intressant eller har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Lina Hoff Affärsområdesansvarig Lön: 0709-95 46 95 eller lina.hoff@ucsone.se