Skip to main content
Nyheter & kunskap

Foras övergång till månadsrapportering

By 3 november, 2023No Comments
Övergång i fora

Från och med första kvartalet 2024 ska du som arbetsgivare, med arbetare som anställda, månadsvis börja rapportera in löneuppgifterna till Fora (detta gäller Avtalspension SAF-LO). Tanken med övergången är att du som arbetsgivare ska verklig kostnad för försäkringar och pensioner månadsvis, samt att du som anställd ska ges möjlighet till större avkastning på ditt kapital.  

Hur fungerar detta i praktiken?

Fram tills nu har avgiften till Fora betalats som en preliminär premie sex gånger om året, innan den slutgiltiga löneuppgiften har lämnats in i januari efterföljande år. Efter de slutgiltiga uppgifterna har lämnats in har den definitiva avgiften kunnat beräknas och debiteras till dig som arbetsgivare. Den nya månatliga rapporteringen kommer även att bli mer enhetlig och effektiv i och med att rapporteringen kommer göras lika ofta som rapporteringen till exempelvis Skatteverket och Collectum.  
 
Övergången till den månadsvisa rapporteringen kommer att genomföras stegvis. Under första kvartalet av 2024 kommer anställda som definieras som arbetare att påbörja sin förflyttning. Förflyttningen i sin tur leder till en ny uppmärkning av arbetaren som visar om arbetaren omfattas av ett kollektivavtal och i sådana fall vilket. Den nya uppmärkningen bidrar till att vi enklare kan säkerställa att arbetaren har rätt försäkringar samt att korrekta premier betalas in. Du som arbetsgivare kommer endast ha tillgång till de uppmärkningskoder som är aktuella för dig och din verksamhet. Detta betyder att alla företag kommer att behöva göra en uppmärkning i samband med den första månatliga lönerapporteringen till Fora.  

Tidsplan för dig med arbetare

Foras övergång

För dig med tjänstemän

Om du som arbetsgivare endast har tjänstemän i ditt bolag berörs du inte riktigt än av den månadsvisa rapporteringen. Det som är viktigt redan nu är att säkerhetsställa att inga anställda arbetare rapporteras in som tjänstemän av misstag. Under 2024 kommer Fora skicka ut mer information kring tjänstemännens övergång till månadsrapportering, vilket preliminärt ska vara genomförd under 2026.

Vill du veta mer om hur detta kommer att påverka dig och hur du bör agera? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig!


Lina hoff

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön / Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post: lina.hoff@ucsone.se