Skip to main content
Nyheter & kunskap

Lönefrågor gällande sommarjobb

By 28 april, 2023januari 11th, 2024No Comments
Sommarjobb

Ska ni anställa sommarjobbare?  

Sommaren närmar sig och många företag är i full gång med att anställa sommarjobbare. Det finns dock en hel del att ha koll på både som arbetsgivare och anställd vid sådana typer av tillfälliga anställningar. För att underlätta har vi sammanställt lite viktig information. 

Skatt 

Den anställde kan arbeta och tjäna sin lön skattefritt förutsatt att hen inte tjänar mer än 22 208 kr. Om så är fallet ska den anställde lämna in denna blankett till arbetsgivaren och löneadministratören. Observera att i det fall denna gräns passeras så dras skatt på hela beloppet. Är man osäker på denna gräns så kan de anställde tillsammans med sin arbetsgivare försöka estimera det intjänade beloppet och istället skicka en begäran om jämkning till skatteverket. 

Semesterersättning

För kortare anställningar än tre månader har den anställde också rätt till semesterersättning. Det måste tydligt framgå både i avtalet och på lönebeskedet om denna är inkluderad i timlönen eller ligger utöver. Finns inte kollektivavtal som reglerar denna gäller semesterlagens regler med 12%. Detta ska också räknas in i intjänandet. 

Sjuklön

Sommarjobbare har rätt till sjuklön vid sjukdom om anställningen är längre än en månad och hen har varit anställd i mer än 14 dagar. 

Personalförmåner

För att personalförmåner ska vara skattefria krävs att de erbjuds all personal, här inkluderas även sommarjobbare.  

 

Åldern på den anställde avgör hur mycket denne får arbeta. 

 

13 år till 15 år 

Ungdomar som har fyllt 13 år får ha ett lätt och ofarligt arbete. De får inte lov att utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. De får heller inte arbeta nattetid. För dessa löner betalas full arbetsgivaravgift, d.v.s. 31,42% 

Från 16 år 

Ungdomar som är 15 år och ska fylla 16 under kalenderåret får arbeta åtta timmar per dag. Om det krävs kan de jobba fler timmar per dag men arbetsveckan får inte överstiga 40 timmar och det ska vara minst 12 timmar mellan passen. 

För löner till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år (dvs för 2023 ungdomar födda 2005–2007) får arbetsgivaravgifterna sättas ned till 10,21%. Reglerna gäller löner och ersättningar upp till 25 000 kr per månad. 

18 och äldre 

För dessa personer gäller samma regler som för vuxna.  

Det innebär att den ordinarie arbetstiden får vara maximalt 40 timmar i veckan. Kräver arbetet mer än 40 timmar ger det rätt till övertidsersättning.  

Hjälper vi dig med lönerna idag? Tänk på att vi i så god tid som möjligt vill ha uppgifter på sommarjobbarna samt de eventuella blanketter som gäller för respektive anställd 

Hjälper vi dig inte med lönerna idag? Det skulle vi gärna göra! Men vi hjälper även till med support om du behöver. Tveka inte att höra av dig! 

Lina hoff lön anställd

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön, lönekonsult

070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se