Skip to main content
Nyheter & kunskap

Vad är en resultatbudget?

Resultatbduget papper

Att skapa en resultatbudget är ett sätt för företag att beräkna sina intäkter och kostnader för en viss period och därmed få en uppfattning om förväntat resultat. Att upprätta en resultatbudget är en av de viktigaste sakerna ett företag kan göra för att planerna och följa upp den ekonomiska verksamheten.

Därför ska man göra en resultatbudget

En resultatbudget är avgörande för att företag ska få en klar bild över ekonomin på sikt, oftast ett år. Den skapar förutsättningar för att identifiera eventuella framtida problem eller utmaningar. Genom att sammanställa en tydlig översikt av förväntade intäkter och kostnader kan företag fatta informerade beslut, minska risken för dessa oväntade problem och säkerställa att de är på rätt väg mot ekonomisk framgång. En resultatbudget är alltså en central del i alla företag för att kunna fortsätta med sin kärnverksamhet.

Hur gör man en resultatbudget?

En resultatbudget innehåller ofta flera steg och kan skilja sig något mellan företag. Vi har nedan samlat fyra viktiga steg hur man gör en utförlig resultatbudget.

  1. Först uppskattar man företagets intäkter baserat på tidigare försäljningsdata, marknadsanalyser och försäljningsmål. Det är viktigt att vara realistisk och ta hänsyn till marknadsförhållanden och konkurrenter.
  2. Därefter beräknar man de fasta och rörliga kostnaderna. Fasta kostnader inkluderar hyror, löner och avskrivningar, medan rörliga kostnader kan vara materialkostnader och försäljningsprovisioner.
  3. Efter att ha sammanställt intäkter och kostnader jämför man dessa för att se om budgeten balanserar eller om det krävs justeringar. Målet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna för att uppnå ett positivt resultat.
  4. En resultatbudget är inte statisk. Det är viktigt att regelbundet följa upp och jämföra budgeterade siffror med faktiska utfall, justera vid behov och använda denna information för framtida budgetar.
Resultatbudget dator

Exempel på budget

Innan man gör en resultatbudget är det viktigt att ha koll på förväntade intäkter och kostnader. Här nedan följer ett förenklat exempel på hur en resultatbudget skulle kunna se ut:

Intäkter:

Försäljning av produkt 1: 350 000 kr
Försäljning av produkt 2: 150 000 kr
Totala intäkter: 500 000 kr

Kostnader:

Personalkostnader: 100 000 kr
Marknadsföring: 30 000 kr
Inköpskostnader: 200 000 kr
Hyra: 70 000 kr
Totala kostnader: 400 000 kr

Beräknad vinst: 

500 000 kr – 400 000 kr = 100 000 kr beräknad vinst före skatt

Skillnaden mellan likviditetsbudget och resultatbudget

En likviditetsbudget och en resultatbudget är båda verktyg som används för att planera och följa upp ett företags ekonomiska status, men de fokuserar på olika aspekter.

Likviditetsbudget fokuserar på ett företags likvida tillgångar – inbetalningar och utbetalningar. Det hjälper företag att få koll på sin likviditet och att täcka omedelbara betalningsförpliktelser. En resultatbudget handlar istället om intäkter och kostnader för att visa förväntad vinst eller förlust över en längre period, ofta ett år, och hjälper till att hålla koll på företagets lönsamhet.

Har du frågor gällande resultatbudget? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!