Skip to main content
Nyheter & kunskap

Så bör du som arbetsgivare tänka vid lågkonjunktur

By 4 oktober, 2023No Comments
Löneadministration Lönekonsulter

Sverige befinner sig i en ekonomisk vinter, konstaterade finansministern Elisabeth Svantesson när budgeten presenterades i förra veckan. Inflationen och högre räntor pressar såväl företags som individers ekonomiska läge. Detta är något som även blir synligt i rapporter kring svenskarnas prioriteringar kring sin nuvarande och sin kommande arbetsplats.

Valet av ny arbetsgivare

Sedan 2017 har en god arbetsmiljö toppat listorna för vad som är det viktigaste kriteriet vid valet av en ny arbetsgivare. Detta inkluderar ett gott samarbete och kommunikation med kollegor såväl som chefer samt en tillfredsställande miljö. I år ser vi ett tydligt trendbrott när lön och förmåner klättrat sig upp till en förstaplacering. Denna kategori inkluderar en konkurrenskraftig lön, förmåner utöver denna samt den ansträngning som lagts ner på jobbet.

När faktorer som anställningstrygghet utmanas av orolig ekonomi och osäkert världsläge blir medarbetare mindre benägna att lämna sina jobb i linje med att tryggheten värderas högre. När människor väl byter jobb beror det främst på att lönen inte är tillräcklig för att möta inflationens påverkan på vardagen. Detta kommer göra det svårare för arbetsgivare att möta medarbetarnas ekonomiska krav, vilket gör det ännu viktigare att fokusera på övriga delar i sitt erbjudande.

Hur möter du som arbetsgivare olika krav från anställda?

  • Se över hela ert erbjudande som arbetsgivare: Vilka förmåner erbjuder ni till era medarbetare som kan väga upp för det monetära? Exempelvis distansarbete, flexibla arbetstider eller varför inte friskvårdstimmar!
  • Se över er organisationskultur: Vilka är styrkorna och svagheterna och vad kan ni göra ytterligare för att engagera era medarbetare och stärka det sociala sammanhanget? Exempelvis anordna temadagar eller sociala tillställningar på eller utanför jobbet.
  • Se över ert employer brand: I och med att fler väljer att stanna hos sin arbetsgivare på grund av dessa oroliga tider, utmanar detta möjligheterna att attrahera nya medarbetare och talang. Fundera över hur ni lyfter ert varumärke och positiva exempel i syfte att både behålla viktig kompetens men också att förvärva ny.

Har du funderingar gällande liknande HR-frågor? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!


Philip Malm - HR supoort

Philip Malm

Affärsområdesansvarig HR
Telefon: 070-812 37 63
E-post: philip.malm@ucsone.se