Skip to main content
Nyheter & kunskap

Allt du behöver veta om sommarens semester

By 14 maj, 2024maj 28th, 2024No Comments
semseter - hängmatta

Vilka bestämmelser finns gällande sommarsemester? 

Nu när våren har anlänt på riktigt, är det troligt att många av er redan har börjat planera era sommarsemestrar. Men som arbetsgivare är det viktigt att vara medveten om vilka rättigheter dina anställda har, och vice versa.

För att få en tydlig förståelse för vad som gäller specifikt för din arbetsplats och dina medarbetare, behöver du själv ta reda på det. Om det inte finns några specifika regler om semester som har avtalats, till exempel genom kollektivavtal, är det semesterlagens regler som gäller. Nedan finner du de viktigaste punkterna från semesterlagen, som du bör vara medveten om.

När måste arbetsgivaren senast lämna besked om semesterns förläggning?

Om man inte kommer överens om förläggningen har arbetsgivaren den slutliga bestämmanderätten. Arbetsgivaren måste enligt huvudregeln i semesterlagen underrätta den anställde om sitt beslut senast två månader före ledighetens början. Endast om det föreligger särskilda skäl får underrättelsen lämnas senare än två månader före semestern, dock om möjligt senast en månad före ledighetens början.

Rätt till semesterledighet i 25 dagar, med eller utan semesterlön

Semestern tas ut under semesteråret, 1 april till 31 mars, och tjänas in under föregående tolv månader om inget annat avtalats. Oavsett om man har tjänat in till betald semester har den som anställd ändå rätt att ha semester, men då som obetald semester, om inte företaget erbjuder förskottssemester. Förskottssemester är betald semester som tas ut innan den tjänats in och genererar en skuld för den anställde till företaget. Skulden avskrivs efter 5 år eller via slutlön om man slutar innan.

Rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti (huvudsemester)

När det gäller den huvudsakliga semestern har du som anställd rätt till fyra sammanhängande veckor under perioden juni till augusti. För att säkerställa en smidig planering och för att matcha både den anställdes och arbetsgivarens behov behöver beläggningen av dessa semesterveckor bestämmas i samråd mellan er. Det innebär att ni tillsammans kommer överens om vilka veckor som passar bäst för den anställda att ta sin huvudsemester.

Rätt att spara minst fem betalda semesterdagar

Enligt semesterlagen har man rätt till 25 semesterdagar per semesterår (1 april – 31 mars). Den anställde kan själv välja hur många av dessa man tar ut i ledighet, men endast fem betalda dagar får sparas för uttag vid ett senare tillfälle.

Rätten att avbryta en anställds semester 

Om något oförutsett händer och en anställd behöver avbryta sin semester har arbetsgivaren lagen på sin sida. Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med. Om du som anställd tvingas avbryta din semester och återgår till arbetet gäller ordinarie lön och ersättningar, samt att du får tillbaka de semesterdagar som du skulle ha tagit ut. Det står inget i lag eller avtal om att man har rätt till kompensation, till exempel för olägenheten av att avbryta semestern, men det finns inget som hindrar att anställd och arbetsgivare kommer överens om en sådan kompensation. Det är också viktigt att ni är överens om när de inställda semesterdagarna ska tas ut istället.

Vad händer om en anställd blir sjuk under semestern? 

Den anställde ska omgående meddela sin arbetsgivare att hen är sjuk och samtidigt begära att sjukdagarna inte ska räknas som semesterdagar utan som sjukfrånvaro. De semesterdagar den anställde skulle haft ska förläggas i ett sammanhang vid senare tillfälle, om ni inte avtalar om annat.

Söker du rådgivning eller hjälp med lönerelaterade frågor? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön, Lönekonsult

070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se