Skip to main content
Category

Nyheter inom HR

Ta del av nyheter och kunskap inom HR.

Behålla och boosta medarbetare med Stanna-samtal

Stamtal mellan två personer

I höstas höll vi på UCS One Business frukostseminarium på temat “Stanna-samtal och hur du…. “? Vi har sammanfattat allt du behöver veta och hur du kan börja använda dem i din organisation! 

Vi är alla bekanta med utvecklingssamtal, lönesamtal och exit-samtal, men okänt för många är stanna-samtal. I ett exit-samtal undersöker arbetsgivaren varför medarbetare väljer att sluta och få feedback gällande vad organisationen hade kunnat göra bättre för att behålla personen. Men varför väntar vi tills efter uppsägningsblanketten är ifylld för att ta reda på vad vi hade kunnat göra annorlunda?  

Vad är stanna-samtal?

Stanna-samtalet är en metod för att lära av de medarbetare som är positiva, leveranssäkra och som motiverar sina kollegor. Dessa personer som presterar över förväntan och är självgående glöms ofta bort när fokus hamnar på de som kanske kräver lite extra stöd eller tillsyn. Att ta reda på just faktorerna till varför den högpresterande medarbetaren väljer att stanna kan hjälpa arbetsgivare att identifiera vad som görs bra och vad som kan göras bättre.  

I strategiska frågor kring personalomsättning går stort fokus åt att kartlägga varför medarbetare väljer att sluta, men mindre tid går åt till att förstå varför medarbetare väljer att stanna. Ett stanna-samtal är ett tillvägagångssätt för att undersöka dessa aspekter i kombination med att kunna visa uppskattning för våra högpresterande medarbetare.  

Varför bör man tillämpa stanna-samtal? 

 • För att ta vara på våra medarbetare och deras åsikter medan de är kvar i organisationen, och inte när de är på väg bort. Vem är egentligen bättre att fråga när det kommer till sin arbetsplats än någon som faktiskt trivs med att arbeta där? 

Hur använder man stanna-samtal?

 • Det finns inget rätt eller fel på hur samtalen genomförs. De kan bokas in systematiskt och kontinuerligt med medarbetarna eller bokas in spontant när det passar! Det viktigaste är att som chef faktiskt lyssna på vad medarbetaren har att säga. 
 • Agera på feedbacken som tas emot i den mån det är möjligt!  

När ska jag använda stanna-samtal? 

 • Närsomhelst!  

Vilka frågor kan ingå i ett stanna-samtal? 

 • Vad skapar förutsättningar för att du tycker det är kul att gå till jobbet varje dag?  
 • Vad skulle du vilja ändra på när det gäller feedbacken du får i dag? 
 • Hur kan vi skapa en arbetsmiljö där du känner dig ännu mer motiverad och produktiv? 
 • Finns det något du skulle vilja ändra eller förbättra i din nuvarande arbetsroll? 
 • Finns det något område där du känner att du vill utvecklas mer inom? 

Mer information kring stanna-samtal och fler HR-relaterade frågor?

Vi är din trygga HR-partner. Välkommen att kontakta oss!

Philip Malm
Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se

Lär känna vårt drivna HR-team

Vad är det som driver vårt grymma HR-team?

“Det kryllar av HR-personer i korridorerna nu”, är något som ofta nämns sedan vårt affärsområde HR förstärktes i september 2023 med två nya konsulter. Nu har det blivit hög tid att presentera affärsområde HR och de kollegor som arbetar där.

De bidrar alla med olika erfarenheter, styrkor och kompetenser, vilket är något som möjliggör för ett heltäckande HR-erbjudande och något som uppskattas internt i teamet. De tar in varandras erfarenheter in i rollen som konsult, även när de befinner sig hos olika kunder. 

Lotta Svantesson, HR-konsult

Innan Lottas anställning hos oss arbetade hon som HR-ansvarig på MSI-EL AB där hon spelade en viktig roll i arbetet med HR. Lotta har under sin inledande tid hos oss varit en frisk fläkt och bidragit med sin erfarenhet och kompetens. 

Varför HR?

Vilken nivå man än befinner sig på, i företaget eller som individ så kan man alltid stärka eller starta processer som ger en förbättrad arbetsmiljö. Därmed ger man verksamheten bättre förutsättningar till att utvecklas och nå framgång. Att få vara en del av denna process är en av orsakerna att jag trivs att jobba inom området HR. 

Mina nuvarande uppdrag spänner över många olika branscher och uppdragen är varierande men en gemensam faktor i alla uppdragen är förtroende och samspel. Det är nyckeln till att nå utveckling tillsammans i små som stora personal- och verksamhetsfrågor.

Sofia Regnander, HR-konsult

Innan Sofia påbörjade sin anställning på UCS One Business arbetade hon i olika ledande befattningar inom hotell- och restaurang samt detaljhandelsbranschen. Med sina breda kunskap har Sofia tillfört massor till vårt HR-utbud och vi ser fram emot vad framtiden har att erbjuda. 

Varför HR?

Under mina yrkesår har jag arbetat mycket i frågor relaterade till HR och jag trivs verkligen med det. Min tidigare yrkeserfarenhet samt en utbildning inom HR gör mig nu trygg i min roll som konsult. Det som driver mig inom HR är att kunna bidra med tryggheten om kunskap till våra kunder och även som bollplank till mina kollegor.    

Mitt nuvarande uppdrag är som konsult i olika små och medelstora bolag där jag får vägleda på bred front samt arbeta både strategiskt och operativt i HRfrågor.

Philip Malm, Affärsområdesansvarig HR

Philip är den som av vårt nuvarande HR-team arbetat längst på UCS One Business. Innan sin tid hos oss arbetade Philip i många år inom rekrytering och bemanningsbranschen i olika tjänster, och innan dess med ekonomi och försäljning. 

Varför HR?

Det finns få områden inom företag som har så stor påverkan på lönsamhet och tillväxt som personalarbetet. Det handlar om att få verksamhetsledare att förstå hur man genom ett hållbart personalarbete också kan få en hållbar och mer långsiktig verksamhet. Det som driver mig inom HR är att ta kål på myten om att HR endast handlar om mjuka värden och att som funktion endast handla om att de anställda “ska må bra på jobbet”.   

Mitt nuvarande uppdrag som affärsområdesansvarig innebär mycket kunddialoger, samarbete med övriga affärsområdeschefer, rekrytering, planering samt strategiarbete för vårt HR-team.

Clara Holmberg, HR-konsult

Clara som varit anställd hos oss sedan september 2023 arbetade innan som HR-partner på Folktandvården i Region Jönköpings län.

Varför HR?

Jag uppskattar bredden i min roll som HR, ingen dag är den andra lik. Det som driver mig inom HR är att stötta organisationer och chefer i deras utveckling med fokus på personal och kompetens. Jag tror starkt på att medarbetaren är organisationens viktigaste resurs och drivs av att skapa rätt förutsättningar för framgång. 

Mitt nuvarande uppdrag är som interim HR på ett globalt företag med fokus på R&D. Då vi på UCS One Business även hanterar det företagets löner arbetar jag tätt med mina kollegor internt.

Vill du veta mer om vårt heltäckande HR-erbjudande och hur vi kan hjälpa just dig? Kontakta Philip eller fyll i formuläret nedan!


Philip Malm

Philip Malm

Affärsområdesansvarig HR
Telefon: 070-812 37 63
E-post: philip.malm@ucsone.se

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i små företag 

Personer vid datorskärm

Är du förberedd inför inspektion?

Arbetsmiljöverket har från oktober 2023 till och med mars 2024 fokus på att inspektera hur små företag med 1–49 anställda jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).  

Sverige har lagar och regler för att ingen ska bli sjuk, skadas eller avlida av jobbet. För att uppnå detta behöver alla arbetsgivare följa dessa regler och arbeta med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt. 


Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i små företag 

Anledningen till att arbetsmiljöverket väljer att lägga fokus på att kontrollera hur mindre företag arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete är att företagen generellt inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Det är vanligt att arbetsmiljöarbetet blir reaktivt när en olycka väl sker eller när företaget får krav på sig att åtgärda problem.  

Syftet med inspektionerna är att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna, men också att öka kunskapen kring SAM och uppmärksamma vilka ansvar som vilar på arbetsgivaren. Om Arbetsmiljöverket upptäcker brister vid inspektionen ställer de krav på att företaget ska åtgärda dem samt följer upp att det blivit gjort. 

Mer information finner du på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Genom att följa SAM ska arbetsgivaren organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete och att göra det till en naturlig del av verksamheten. Målen med arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olyckshändelser samt att skapa en utvecklande och god arbetsmiljö för alla arbetstagare.  

Tag hjälp innan Arbetsmiljöverket knackar på 

Upplever ni att det finns brister i ert systematiska arbetsmiljöarbete eller rent av behöver komma i gång innan Arbetsmiljöverket står på tröskeln? Även om Arbetsmiljöverket inte gör ett nedslag hos just er denna gång gäller fortfarande lagarna och föreskrifterna.

Ibland behövs extra stöd i dessa frågor och finns kompetensen inte hos er kan vi bidra med vår. På UCS One Business kan vi erbjuda såväl sporadisk support inom specifika områden som längre lösningar för att tillgodose just ert behov. Vi kan underlätta i planeringen, implementeringen och uppföljningen av ert arbetsmiljöarbete för att ge er bättre förutsättningar och en inspektion utan anmärkningar.
 

Önskar du mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Välkommen att kontakta Philip Malm! 

Philip Malm - HR supoort

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se

Skapa förutsättningarna för återhämning i jul

kaffekopp framför julgran

Dagarna blir kortare och mörkare och tiden springer mot jul vilket innebär ledighet för många. Medarbetare jobbar med säkerhet i högt tempo för att slutföra sina arbetsuppgifter inför ledigheten, kombinerat med eventuell julhandel, matlagning och förberedelser inför jul. Är det en omöjlig ekvation att leverera på arbetet, leverera i hemmet inför jul och samtidigt hinna med att återhämta sig under ledigheten? Finns det sätt för dig som arbetsgivare att underlätta för medarbetarna och skapa förutsättningar för återhämtning?  

 

Så skapar du förutsättningar för återhämtning under julen

Åtta av tio personer upplever stress på jobbet och när tiden drar ihop sig inför frånvaro kan det sätta ännu högre press att slutföra arbetsuppgifter och projekt. Men faktum är att ju mer stressad man varit, desto svårare är det att varva ner. Tiden det då tar att just varva ner skapar försämrade förutsättningar för återhämtning. Det innebär att de personer som struntar i regelbunden återhämtning i vardagen och väntar på semester eller ledighet, till slut tappar förmågan att koppla av. I längden kan detta leda till flera arbetsrelaterade hälsobesvär som i värsta fall blir långa sjukskrivningar.  

Samtidigt som medarbetarna kanske stressar in i det sista inför ledigheten står arbetsgivare inför ännu en utmaning som också handlar om möjligheterna till återhämtning. Dagens 24/7-samhälle, där vi ständigt är uppkopplade och nåbara, har ökat möjligheterna för flexibilitet men också höjt kraven på tillgänglighet. Mail besvaras utanför arbetstider och notiser från teamschatten plingar från mobilen. För vissa organisationer funkar detta bra och medarbetare har möjlighet till frihet i sina arbetstider. För andra är ramarna otydliga och gränssnittet mellan jobb och privatliv diffust. Oavsett om medarbetarna uppfattar situationen som god eller inte behöver alla återhämtning och känna sig fria från arbetsansvar under sin ledighet. 

Behovet av att tydliggöra kraven på tillgänglighet har nog aldrig varit så angeläget som idag, speciellt för att skapa förutsättningar för medarbetare att koppla av efter jobbet, på helgen eller under semestern. Som chef krävs det en tydlighet mot medarbetarna när man förväntas vara tillgänglig, men också direktiv i när man ska låta bli att svara på mail, i telefon eller i chatten. Även chefer behöver återhämtning och förväntas medarbetarna förhålla sig till riktlinjer kring tillgänglighet är det helt avgörande att chefen lever som hen lär.  

Finns det behov kan företaget upprätta en tillgänglighetspolicy. I denna tydliggör ni förväntan på respons på kommunikation eller reder ut andra oklarheter avseende tillgänglighet utanför arbetstid. Policyn kan exempelvis beröra utskick av mail utanför arbetstid. När och om man får ringa en kollega som är ledig. Den kan också innefatta hur ni hjälps åt för att upprätthålla policyn.   

Som chef finns också ett stort ansvar att kontinuerligt undersöka om medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning och att de har chans att återhämta sig i vardagen. Ett tips är att ha incheckningar individuellt eller i grupp där samtliga får dela med sig av vad som fyllt er med energi under veckan och vad som förbrukat den. Transparens i gruppen leder oftast till ett större ansvarstagande för det gemensamma måendet.  

Påminn medarbetarna att släppa arbetet om de ska vara lediga under jul och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas med det!  

 

Önskar du stöd av en HR-expert?

Vi hjälper dig! Välkommen att kontakta oss.

Philip Malm - HR supoort

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se

 

Så undviker du enkättrötthet hos medarbetarna

enkättrötthet

Som vi tidigare i höstas konstaterade är pulsmätningar en stigande trend för att löpande mäta medarbetares välmående och engagemang i organisationen. Detta som ett komplement till mer traditionella medarbetarundersökningar som ofta genomförs årligen. Att skicka ut en enkät är enkelt, oavsett om den är kort och med täta mellanrum, eller mer omfattande en gång om året. Desto svårare är det att säkerställa att syftet med verktyget uppfylls och att undvika enkättrötthet hos medarbetarna. 

Vad krävs för minskad enkättrötthet?

Sedan mitten av 1900-talet har ledningens intresse för medarbetarna, i andra termer än som humankapital, ökat. Medarbetarundersökningar har därför blivit ett vedertaget verktyg för att analysera organisationers styrkor och svagheter utifrån medarbetarnas perspektiv, öka kommunikationen mellan medarbetare och ledning samt bidra till organisationsutveckling. Medarbetarna är oftast de som har störst förståelse för organisationen och hur den funkar.  

För att en organisation framgångsrikt ska kunna lyckas med medarbetarundersökningar, krävs det att en uppföljning av resultatet sker. Denna uppgift är oftast ålagd ledningsgruppen som analyserar och formulerar en handlingsplan varav chefen förmedlar detta vidare till medarbetaren på golvet. Det är dock sällan som detta sker i praktiken. Att enkäter skickas ut för ofta eller att de inte följs upp väcker frustration och känslan av att det är “ännu en enkät” att besvara. Detta kan leda till att medarbetare inte tar enkäten på allvar eller helt enkelt väljer att inte svara alls, vilket då genererar missvisande resultat.  

Genomförs medarbetarundersökningen på rätt sätt, är det ett bra verktyg för att skapa medarbetarengagemang och organisationsutveckling på samma gång!     

4 steg för att undvika enkättrötthet hos medarbetarna

 • Analysera och utvärdera er nuvarande situation. Vad använder ni för metod? Är medarbetarna engagerade i frågorna? Behöver frekvensen öka eller minska?   

 • Hantera resultatet: Gör en egen eller ta hjälp för att skapa en sammanfattning av resultatet. Vilka styrkor och svagheter framkommer? Skiljer det sig mellan olika avdelningar och grupper? När analysen är genomförd är det viktigt att skapa en handlingsplan för att kunna åtgärda problem och fortsätta med framgångsrika koncept.  
 • Redovisa resultatet: Glöm inte bort att sedan visa resultatet för medarbetarna och prata om handlingsplanen för att engagera medarbetarna i förbättringsarbetet. Skapa gärna utrymme för samtal för att få mer information kring specifika områden eller reda ut frågetecken.  
 • Följ upp: För att faktiskt kunna visa på att handlingsplanen ger effekt behöver resultatet följas upp. Sker förbättringar och är medarbetarna fortfarande engagerade i arbetet? Behöver något ändras?  

Sammanfattningsvis så kan pulsmätningar beskrivas som en stigande trend och som ett komplement till de traditionella årliga medarbetarundersökningarna. Denna utveckling har sitt ursprung i att se medarbetare inte bara som humankapital utan som nyckelspelare i att analysera organisationens styrkor och svagheter, förbättra kommunikationen mellan medarbetare och ledning, och främja organisationsutveckling.

Utmaningarna inkluderar ofta bristande uppföljning av resultaten, vilket kan leda till enkättrötthet och missvisande resultat. Men när medarbetarundersökningar genomförs korrekt, kan de vara kraftfulla verktyg för att skapa medarbetarengagemang och organisationsutveckling samtidigt.

För att undvika enkättrötthet och säkerställa effektivitet föreslås fyra nyckelsteg: analys och utvärdering av nuvarande situation, hantering av resultat, redovisning av resultaten för medarbetarna, och kontinuerlig uppföljning. På så sätt kan medarbetarundersökningar bli ett värdefullt inslag i att stärka er organisation och öka engagemanget bland era medarbetare.

Vill du veta mer om enkättrötthet och hur vi kan hjälpa din organisation att hantera detta? Hör gärna av dig till oss!


Philip Malm - HR supoort

Philip Malm

Affärsområdesansvarig HR
Telefon: 070-812 37 63
E-post: philip.malm@ucsone.se

Så bör du som arbetsgivare tänka vid lågkonjunktur

Löneadministration Lönekonsulter

Sverige befinner sig i en ekonomisk vinter, konstaterade finansministern Elisabeth Svantesson när budgeten presenterades i förra veckan. Inflationen och högre räntor pressar såväl företags som individers ekonomiska läge. Detta är något som även blir synligt i rapporter kring svenskarnas prioriteringar kring sin nuvarande och sin kommande arbetsplats.

Valet av ny arbetsgivare

Sedan 2017 har en god arbetsmiljö toppat listorna för vad som är det viktigaste kriteriet vid valet av en ny arbetsgivare. Detta inkluderar ett gott samarbete och kommunikation med kollegor såväl som chefer samt en tillfredsställande miljö. I år ser vi ett tydligt trendbrott när lön och förmåner klättrat sig upp till en förstaplacering. Denna kategori inkluderar en konkurrenskraftig lön, förmåner utöver denna samt den ansträngning som lagts ner på jobbet.

När faktorer som anställningstrygghet utmanas av orolig ekonomi och osäkert världsläge blir medarbetare mindre benägna att lämna sina jobb i linje med att tryggheten värderas högre. När människor väl byter jobb beror det främst på att lönen inte är tillräcklig för att möta inflationens påverkan på vardagen. Detta kommer göra det svårare för arbetsgivare att möta medarbetarnas ekonomiska krav, vilket gör det ännu viktigare att fokusera på övriga delar i sitt erbjudande.

Hur möter du som arbetsgivare olika krav från anställda?

 • Se över hela ert erbjudande som arbetsgivare: Vilka förmåner erbjuder ni till era medarbetare som kan väga upp för det monetära? Exempelvis distansarbete, flexibla arbetstider eller varför inte friskvårdstimmar!
 • Se över er organisationskultur: Vilka är styrkorna och svagheterna och vad kan ni göra ytterligare för att engagera era medarbetare och stärka det sociala sammanhanget? Exempelvis anordna temadagar eller sociala tillställningar på eller utanför jobbet.
 • Se över ert employer brand: I och med att fler väljer att stanna hos sin arbetsgivare på grund av dessa oroliga tider, utmanar detta möjligheterna att attrahera nya medarbetare och talang. Fundera över hur ni lyfter ert varumärke och positiva exempel i syfte att både behålla viktig kompetens men också att förvärva ny.

Har du funderingar gällande liknande HR-frågor? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!


Philip Malm - HR supoort

Philip Malm

Affärsområdesansvarig HR
Telefon: 070-812 37 63
E-post: philip.malm@ucsone.se

HR-trender att ha koll på hösten 2023

Intervjuteknik - Två personer skakar hand

Hösten är på ingång och våra HR-experter trendspanar 👀

Detta bör du som arbetsgivare känna till inför hösten 2023:

 

1. Hybrid arbetsplats

Pandemin är nästan ett minne blott. Har ni bestämt hur ni ska strukturera er arbetsplats och möjlighet till distansarbete? Om inte är det dags att ta tag i frågan och skapa en struktur som passar er verksamhet och samtidigt tar hänsyn till medarbetares önskemål. Många kandidater på arbetsmarknaden förespråkar möjligheten att arbeta hybrid. Fungerar det att applicera i din verksamhet? Är det värt att utforska?

2. Employee wellness

Dagarna blir kortare och kortare och höstmörkret är på intågande. Håller du ögon och öron öppna för dina anställdas mående? Fundera över hur ni som arbetsgivare kan skapa de bästa förutsättningarna för er personal att må bra och prestera som bäst.

3. HR-tech

Under 2023 är HR Tech-scenen hetare än någonsin. Tekniska system och tjänster hjälper HR i arbetet med företagskultur och att ta tillvara på medarbetares välmående och potential.  Idag finns en mängd olika leverantörer, och alltifrån digitala lösningar för HRM-system, rekrytering, onboarding, e-learning och pulsmätningar. Frågan du bör ställa dig är om du som arbetsgivare har rätt verktyg för att behandla alla HR-frågor i din verksamhet samt vilket av alla alternativ du ska välja.

4. Pulsmätningar

Har ni börjat med pulsmätningar? Om inte är det dags för det. “Det går fort i hockey” och det gäller att hänga med i svängarna i hur medarbetare upplever er organisation och arbetsvardag. Med mer frekventa och korta medarbetarundersökningar kommer möjligheten att som arbetsgivare se att de åtgärder man gör också ger resultat i relativ realtid.

Våra HR-experter stöttar företag i HR-ärenden av varierad karaktär, bland annat likt frågorna ovan. Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer!

Våra HR-tjänster
Kontakt
Philip Malm
Philip
 Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se

Vi hälsar Sofia välkommen till oss som ny HR-konsult

Kopia av One Inlägg - Linkedin 2022-09 (22)

Hej Sofia, kan du berätta lite kort om dig själv?

”Om jag skulle beskriva mig själv skulle jag säga att jag är en nyfiken person som uppskattar fart och fläkt med många intressen och aktiviteter igång samtidigt. Jag älskar att utforska livet och allt det har att erbjuda.

En aktiv livsstil är något jag värdesätter högt, jag gillar att röra på mig och jag spenderar gärna tid i naturen, på fotbollsplanen och i skärgården med min familj och mina vänner. Att vara omgiven av nära och kära ger mig energi och glädje, och tillsammans skapar vi minnen och upplevelser som berikar mitt liv.”

Hur ser din roll ut hos oss idag?

“Jag startade för en tid sedan som HR-konsult på UCS One Economy. Jag ser fram emot att mig an uppdraget här på bästa möjliga vis och vill med en genuin omtanke, kunskap och trygghet möta våra kunders frågor och behov, men även bidra till mina kollegors vardag på samma vis.”

Kan du till sist berätta lite mer om dina tidigare erfarenheter inom arbetslivet?

“Jag har i mina tidigare roller genom livet arbetat i olika ledande befattningar inom hotell -och restaurangvärlden och från detaljhandeln. I dessa roller har jag arbetat med både utveckling och tillväxt av verksamheter men också i ett stort fokus på team och utveckling av människor.

Dessa tidigare erfarenheter är något som kommer spela stor och betydelsefull roll i mitt arbete här på UCS One Economy.”

 

Vi ser fram emot din fortsatta resa tillsammans med oss på UCS One Economy, välkommen! 

Sofia HR-konsult
Sofia Regnander
HR-konsult
sofia.regnander@ucsone.se, 073-524 73 42

Vi har besökt HRD-konferensen på LiU

HR konferens på LIU

Grön omställning, arbetsplatslärande och elektroniska plattformar.

I slutet av januari hade vår HR-avdelning förmånen att besöka HRD-konferensen som anordnas av sistaårsstudenterna på HR-programmet vid Linköpings universitet. Under konferensen delar studenterna med sig av den senaste forskningen inom olika ämnen.

Årets ämnen var grön omställning, arbetsplatslärande och elektroniska plattformar. Vi fick ta del av härliga föreläsningar och diskussioner. Gröna kompetenser var något som var nytt för oss och något vi tror vi kommer se mer av framöver.

I bilden ovan ser ni vår HR-konsult Nathalie tillsammans med gruppen som pratade om just Grön kompetens.

Söker du hjälp inom HR?

Vi har helhetslösningar inom HR och kan hjälpa dig med allt såväl akut som strategiskt och långsiktigt stöd.

 

Philip Malm

Philip Malm

Affärsområdesansvarig HR

070-812 37 63, philip.malm@ucsone.se

Dags för medarbetarsamtal?

Så får du ett lyckat samtal!

Efter årsskiftet brukar många ha medarbetarsamtal och även följa upp föregående årsmål som senare kommer vara en del av underlaget för den kommande lönerevisionen under våren  

Traditionellt sätt så har man ett medarbetarsamtal om året. Man jobbar på med dessa mål och när det gått ett år gör man en utvärdering för att se hur måluppfyllelsen gått. Ett år är lång tid och studier har visat på att flera medarbetarsamtal under åretsgång är med framgångsrikt än ett om året.

För att medarbetarsamtalet ska ge något för både medarbetaren och organisationen så bör det finnas en mall som följs och som sedan följs upp under årets gång för att stämma av hur det går och vad som eventuellt kan behöva korrigeras eller ändras beroende på hur förutsättningar ser ut under åretsgång. Har man en bra grundmall som belyser olika områden som är viktiga för att utveckla medarbetaren såväl som organisationen så kan det komma väldigt bra saker genom medarbetarsamtal.

Det är också viktigt att låta medarbetaren prata och sätt sina egna mål inom ramarna för organisationen. Undvik att försöka ”lösa” de problem som medarbetaren presenterar. Lyssna och ställa frågor istället! Genom att medarbetaren själv får komma med lösningen ökar chansen att en förändring sker.

Så vår rekommendation till er är att:

 • Ha ett medarbetarsamtal som behandlar alla delar och där tydliga mål sätts upp för individen.
 • Följ sedan upp samtalet och målen under årets gång med 3-4 mindre och lite mer avslappnade samtal under året.
 • Lyssna aktivt och ställ följdfrågor.

 

Söker du hjälp?

Vill du ha hjälp att se över befintliga mallar, skapa nya eller kanske vill ha stöttning i att hålla medarbetarsamtal som inte alltid är så enkelt som man kan tro. Då är du välkommen att höra dig till oss så hjälper vi dig!

Philip Malm

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR

070-812 37 63, philip.malm@ucsone.se