Skip to main content
Category

Nyheter inom ekonomi

Ta del av nyheter och kunskap inom ekonomi.

Avdragsgilla julgåvor – Så fungerar det

avdragsgill julgåva

I juletidens glans strävar vi efter att sprida extra glädje till våra värdefulla kunder och anställda genom att ge omtänksamma julgåvor. Det är en tid då vi vill visa vår uppskattning för det gångna året och skapa en positiv atmosfär. Det är emellertid viktigt att vara medveten om hur dessa julgåvor kan påverka skatteavdraget, både för företag och dess mottagare. I detta inlägg berör vi de viktigaste delarna att ha koll på.

Representationsgåvor

Julgåvor är inte bara gåvor, de är kraftfulla verktyg för att bygga och stärka affärsrelationer. Två viktiga kategorier att överväga är representationsgåvor och reklamgåvor. 

När du väljer en julgåva för att skapa en positiv koppling till ditt företag och stärka affärsrelationer, kallas det en representationsgåva. Det kan vara allt från elegant förpackade presentkorgar till lyxiga produkter som sänder en omtanke och uppskattning. Dessa gåvor är avdragsgilla och anses hjälper till att smida långvariga band med dina kunder.

Förutom den skattemässiga fördelen kan representationsgåvor även ses som en investering i framtida affärsmöjligheter. När man noggrant väljer gåvor som speglar företagets värderingar och uppmärksammar kundens eller partnerns preferenser ökar chanserna för att skapa en varaktig och ömsesidigt givande relation. Så, när du överväger vilka representationsgåvor som bäst passar din verksamhet, tänk inte bara på det kortsiktiga skatteavdraget utan även på det långsiktiga värdet av att bygga och bevara starka företagsrelationer.

Reklamgåvor

Gåvor som har en direkt koppling till marknadsföring och reklam kallas reklamgåvor. Dessa gåvor är generellt avdragsgilla och inkluderar ofta personliga eller företagsvarumärkta produkter. Det kan vara allt från praktiska kontorsartiklar till stilfulla klädesplagg med ditt företags logotyp. Reklamgåvor sprider inte bara ditt budskap utan skapar också en varaktig närvaro i kundens sinne.

När det gäller både representationsgåvor och reklamgåvor så måste du se till att dokumentera syftet noggrant för att den ska vara avdragsgill. Ange tydligt hur gåvan stärker företagsrelationen eller fungerar som en reklamstrategi. 

Viktigt att notera är också att dessa gåvor inte får överstiga 300 kr ex moms för att få vara avdragsgill.

Julgåvor till anställda

Att ge julgåvor till anställda är en vacker gest som kan bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö och stärka arbetsrelationer. 
Trots den allmänna skattepliktiga naturen hos gåvor från arbetsgivare till anställda finns det undantagsfall som gör julgåvor skattefria, förutsatt att vissa specifika kriterier uppfylls. 

För det första är det avgörande att hålla julgåvans marknadsvärde under 500 kr, inklusive moms. Detta innebär att om arbetsgivaren köper julgåvor i bulk från en grossist, ska värdet mätas utifrån det pris en vanlig konsument skulle betala för varje gåva. Överskrider det totala värdet 500 kr blir hela beloppet skattepliktigt, och inte bara den överstigande summan. Det är viktigt att notera att eventuella frakt- eller andra kringkostnader inte räknas med i det här värdet. 

För det andra bör julgåvan inte vara kontant eller möjlig att byta ut mot pengar. En genuin julgåva bör vara en fysisk present eller en upplevelse och inte ses som en form av kontantbonus. Presentkort kan vara en lämplig julgåva, förutsatt att de inte kan konverteras till kontanter. 

Slutligen bör julgåvan erbjudas till en större grupp anställda för att kvalificera sig som skattefri. Att rikta gåvor till en bredare mottagargrupp undanröjer risken för att det betraktas som en individuell förmån. På detta sätt blir julgåvan en gemensam gest av uppskattning till hela arbetsstyrkan. 

Att följa dessa kriterier säkerställer inte bara att julgåvor förblir skattefria utan skapar också en atmosfär av gemenskap och uppskattning under den festliga säsongen. Som alltid är det klokt att rådfråga skatteexperter för att försäkra sig om att man överensstämmer med gällande lagar och regler. Så när du väljer den perfekta julgåvan till dina kunder & anställda, se till att den inte bara sprider julglädje utan också maximerar ditt företags skatteförmåner. Omtanke och avdragsgillhet går hand i hand!

 

Är du osäker på vad som gäller för dina julgåvor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Lina hoff

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön 
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se

jenny lindgren

Jenny Lindegren

Affärsområdesansvarig Större bolag
Telefon: 076-818 78 35
E-post: jenny.lindegren@ucsone.se

Utdelning i fåmansföretag

utdelning fåmansföretag

Vi närmar oss årsskiftet och det är därför hög tid att tänka på vilket löneuttag man gjort under 2023. Löneuttaget är viktigt om man är ägare med kvalificerade aktier i Fåmansföretag och vill beräkna hur mycket lågbeskattad utdelning, det s.k. gränsbeloppet, som man kan ta för sina aktier i bolaget enligt  3:12-reglerna. Skattesatsen på utdelning inom gränsbeloppet på kvalificerade andelar i Fåmansaktiebolag är 20%. 

I denna artikel beskriver vi hur dessa fungerar och vilka belopp som gäller.

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att man använder sig av bolagets totala kontanta löner dvs inga förmåner ska räknas med. Man ska också räkna bort ev. stöd man fått för löner, samt ha ägt minst 4% av bolaget. 

Det är lönerna året innan beskattningsåret som man använder sig av när man räknar. Exempelvis för utdelningsunderlag för 2024 använder man sig av lönerna 2023. Dessa regler är relaterade till Inkomstbasbeloppet (IBB) för de olika åren. 

Om ägaren, eller närstående till ägare som arbetar i bolaget, tagit ut tillräckligt med lön, minst 6 Inkomstbasbelopp (IBB)+ 5 % av de totala lönerna,) så får man använda 50% av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. Det finns dock ett tak för hur mycket lön man behöver ta ut och det är 9,6 IBB, så mer än detta behöver man aldrig ta ut för att vara berättigad till lönebaserad utdelning.  

Så blir utdelningen nästkommande år

Om vi tittar på lön till ägare (eller närstående) för att få använda huvudregeln under nästkommande år gäller följande. 

Utdelning 2024 (deklareras 2025):

 • Lön under 2023 på minst 445 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets kontanta löner. Max 9,6 IBB = 713 280 kr. 

Gränsbeloppets maxtak man kan få via huvudregeln är 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget. 

Enligt huvudregeln får man även räkna upp det omkostnadsbelopp man har för aktierna (vad man anskaffat dem för). För 2023 får man exempelvis räkna upp detta belopp med 10,94%. Denna regel är även bra att komma ihåg om man inte kan räkna på huvudregeln och inte heller får använda förenklingsregeln. 

Förenklingsregeln 

Förenklingsregeln innebär att man i stället för huvudregeln får ett fastställt schablonbelopp. Denna regel används om man inte kan använda huvudregeln eller om huvudregeln skulle ge ett lägre gränsbelopp. 

Schablonbeloppen de senaste åren och för nästa år är följande.

 • För 2022: 187 550 kr
 • För 2023: 195 250 kr
 • För 2024: 204 325 kr 

Observera att man bara får använda huvudregeln för ett bolag per år om man skulle äga flera. 

Vill du veta mer om hur detta påverkar dig och hur du bör agera? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig!


Sami Homsi - UCS One Economy

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag
Telefon: 070-910 14 29
E-post: sami.homsi@ucsone.se

Så förbereder du ditt bokslut inför årsavslutningen

årsslutets bokföring

När året närmar sig sitt slut är det dags att ta tag i bokslutsförberedelserna för att säkerställa att ditt företag går in i det nya året med en stark ekonomisk grund. Denna process är inte bara viktig för bokföring utan också för att forma framtiden och skapa en strategisk vision. Här nedan följer en detaljerad översikt av viktiga saker att tänka på inför ditt kommande bokslut.

Se över budget för kommande år

En detaljerad budget är hjärtat i din ekonomiska planering. Genom att granska och uppdatera din budget för det kommande året kan du sätta tydliga mål. Detta innefattar att analysera kostnader och intäkter, identifiera potentiella investeringar och kostnadsbesparingar och se till att din budget är hållbar och realistisk. 

Se över din verksamhets löneuttag

Det är viktigt att du ser över dina löneuttag under det gångna året. Undersök då om det finns möjligheter till utdelning eller om löneuttagen ska gå max upp till brytpunkt. Vilken lönenivå ska just du ligga på för att ge den bästa möjliga effekt? Alla dessa frågor kan vi hjälpa dig att bolla, kontakta oss så hör någon av våra experter av sig till dig.

Påbörja städning inför årsslut

Städning och organisation är nyckelfaktorer för en smidig bokslutsprocess. Oavsett om du väljer att vara hands-on inför bokslutet eller delegerar uppgiften till någon annan, är det avgörande att ha ordning på dina dokument. Detta kommer att spara både tid och kostnader i längden.  
Ta dig tid att rensa upp din ekonomiska dokumentation, arkivera viktiga handlingar och organisera ditt material systematiskt.  

Kolla igenom leverantörsskulder och kundfordringar

Granskningen av leverantörsskulder och kundfordringar är av avgörande betydelse för att säkerställa att inget gammalt eller ouppklarat lämnas ogjort. Denna process utgör en central del av företagets ekonomiska förvaltning och har en betydande inverkan på företagets ekonomiska stabilitet och lönsamhet. Genom att noga övervaka och hantera dessa skulder och fordringar kan företaget undvika potentiella ekonomiska risker och förbättra sin likviditet.

Dessutom kan noga granskning av leverantörsskulder och kundfordringar hjälpa företaget att undvika att betala för saker som redan har täckts. Dubbelbetalningar kan leda till onödiga kostnader och administrativa besvär. Genom att ha tydliga rutiner och system för att spåra och granska betalningar kan företaget undvika sådana misstag och optimera sin ekonomiska effektivitet.

Inventera varulagret

För företag med varulager är det avgörande att inventera vad som finns på lager. Genom en noggrann inventering kan du undvika förluster, optimera din lagerhantering och förbättra ekonomin. 

Optimering av lagerhantering är en central fördel av inventering. Genom att ha en exakt översikt över varulager kan företaget göra bättre beslut gällande inköp, lagerrotation och distributionsplanering. Detta kan minska lagernivåer och därmed frigöra kapital som annars skulle vara bundet i lager.

Hur byter eller uppgraderar man sitt system?

Känner du dig begränsad eller missnöjd med det system du idag använder dig utav vid ekonomihanteringen? Vi på UCS One Business har en egen avdelning med systemexperter som står redo att guida dig genom djungeln av systemalternativ. Våra experter utvärderar ditt nuvarande system, identifierar förbättringsmöjligheter och implementerar smidiga och effektiva övergångar.

Att arbeta i ett system som uppfyller dina krav och förväntningar hjälper dig och din verksamhet att effektivisera diverse arbetsuppgifter och sparar därmed mängder av tid. Ett välfungerande system kan därför ses som grunden för din ekonomihantering och bör således prioriteras.

Förberedelser inför julen

Julen är en tid för firande och generositet. Om du planerar att bjuda dina anställda på julbord eller ge julklappar, är det viktigt att förstå skattekonsekvenserna och uppfylla ditt företags ansvar gentemot dina medarbetare. Detta inkluderar att följa skatteregler och säkerställa att du inte överskrider skattegränser för förmåner. Kontakta oss om du är osäker på hur du ska tänka kring detta.

 

I slutändan är bokslutsförberedelser mer än bara en administrativ uppgift. De är en möjlighet att sätta tonen för det kommande året och skapa en stark ekonomisk grund. Vi är här för att stödja dig i denna process och se till att du är redo för ett framgångsrik årsavslut och ett framgångsrikt nytt år. Kontakta oss när som helst för att få mer information och stöd i denna viktiga process. 

Hör av dig till oss om du har frågor om eller söker stöttning i din bokföring!

jenny lindgren

Jenny Lindegren

Affärsområdesansvarig Större bolag
Telefon: 076-818 78 35
E-post: jenny.lindegren@ucsone.se

Vi hälsar Anna Stockborn välkommen till oss!

Anna stockborn citat

Hej Anna, kan du berätta lite kort om vad du gör på fritiden?

”På fritiden spenderar jag mycket tid med min familj och vänner. Jag tycker också om att vara ute i naturen så ofta jag har tid. Utöver det så har jag ett litet extra intresse för löpträning.”

Hur ser din roll ut hos oss idag?

“På UCS One Business arbetar jag på vårt område Mindre Bolag. Jag hjälper våra kunder med deras löpande bokföring och periodavstämningar. Jag utgår från vårt kontor i Linköping.”

Kan du till sist berätta lite mer om dina tidigare erfarenheter inom arbetslivet?

“Innan jag började på UCS One Business arbetade jag som personlig assistent i 10 år innan jag sadlade om till redovisningsekonom. De senaste två åren har jag läst till Affärsinriktad Redovisningsekonom på affärshögskolan. Det har varit en utmanande, lärorik och rolig tid och jag har utvecklats massor.”

 

Vi ser fram emot din fortsatta resa tillsammans med oss på UCS One Business, välkommen! 

Anna stockborn - Anställd
Anna Stockborn
Ekonomikonsult
anna.stockborn@ucsone.se, 076-301 03 64

Kombinationen Outsourcing och Visma.net – Framtiden?

Vi ser en stor efterfrågan på marknaden inom såväl systemkunskap som redovisning, samtidigt som fler och fler företag tar steget bort från en egen ekonomifunktion och istället väljer att outsourca den delen av verksamheten. 

När är det läge att outsourca ekonomihanteringen?

I er organisation har du kanske en grupp ekonomer som är kunniga inom sitt område vad gäller bokföring, och en avdelning med systemvetare med expertis och erfarenhet inom en rad olika system. Genom att outsourca till en helhetspartner frigör du resurser, samtidigt som du får in kompetens. Vi på UCS One Economy fokuserar på just denna kombination, för att kunna erbjuda den bästa lösningen för våra kunder.

Vilket ekonomisystem bör jag använda?

Valet av ekonomisystem kan vara svårt och beror helt på vilken verksamhet du bedriver och de behov som finns. Här kan du läsa mer om våra tips kring att välja system. Ett system som senaste åren gjort sig ett namn på marknaden för medelstora och stora bolag och blir allt mer aktuellt är Visma.Net.

Vad är Visma.net?

Visma.net är ett molnbaserat affärssystem som effektiviserar och integrerar administrativa processer. Det är ett system som går att anpassa efter varje enskilt företag för att kunna tidsoptimera den dagliga hanteringen av bokföringen. Visma.net har ett öppet API, vilket innebär att auktoriserade system kan kopplas på och skicka data mellan systemen – att systemen alltså kan “prata” med varandra. Det gör att du slipper föra över data via filer eller annan manuell hantering.

Läs mer om Visma.net i vårt blogginlägg “Visma.net och One Stop Reporting – det bästa av två världar”

UCS One Economy hjälper dig med outsourcing & Visma.net

Hos UCS One Economy har vi flertalet ekonomikonsulter som är väl insatta i Visma.net som system och ständigt håller sig a jour med nyheter och förändringar. Tillsammans med oss får du både system- och ekonomikompetens och kan fokusera på din kärnverksamhet medan vi ser till att allt sköts enligt befintliga lagar och regler.

Läs mer om våra tjänster


Välkommen att kontakta oss! 

Jenny Lindegren
Affärsområdesansvarig Större bolag/ Ekonomikonsult
Telefon: 076-818 78 35
E-post:  jenny.lindegren@ucsone.se

 

Ny momslag träder i kraft 1 juli 2023

Miniräknaare hos en redovisningsbyrå i Linköping och Norrköping

Vad innebär den nya momslagen?

Den 1 juli 2023 träder en ny momslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att strukturera och anpassa lagstiftningen efter momsdirektivet, med målet att göra den lättare att förstå och tillämpa. Den nuvarande lagen från 1994 anses vara svårförståelig och har svårigheter i vissa delar. Den nya lagen kommer att använda ett modernare språk och följa momsdirektivets indelning.

Den nya momslagen kommer att vara uppdelad i 24 kapitel, och det kommer att göras ändringar i andra lagar för att samla alla momsrelaterade frågor i en enda lag. Omfånget av momslagen kommer att öka avsevärt, mer än dubbelt så stort jämfört med den tidigare lagstiftningen. Särskilt kommer antalet paragrafer som behandlar undantag från momsplikt att öka från dagens 370 till cirka 760 i den nya lagen.

Trots den nya momslagen kommer det att bli ytterligare ändringar i framtiden, till exempel vad gäller frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler. Detta kommer att inkludera uthyrning till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet.

Vilka ändringar har skett?

 • Omsättning av vissa interna tjänster undantas från skatteplikt. Detta inom vissa grupper av juridiska och fysiska personer. 
 • Värdet för beräkning av årsomsättning för personer med liten omsättning ändras. Dock endast för dem som tillämpar vinstmarginalbeskattning. I tidigare lag har det varit vinstmarginalen exkl. moms som ska beaktas vid 80 000 kr regeln. Nu kommer det i stället att vara värdet av de sålda varorna exklusive moms. 
 • Blandad verksamhet, dvs när det finns både momspliktig och momsfri verksamhet, ska även verksamhet som inte medför någon omsättning få räknas med (s.k. icke ekonomisk verksamhet – gratis tjänster). Övrig fördelning vid blandad verksamhet ändras alltså inte utan är fortfarande efter skälig grund. 
 • Varor mot postförskott eller efterkrav. Enligt nya regler inträder skatteplikten vid utlämnandet av varan (enligt tidigare vid avsändandet). 

Detta har inte ändrats

 • Jämkning vid överlåtelse av fastighet ändras inte just nu men det kommer en ändring per 1 januari 2024. 
 • Frivillig skattskyldighet ändras inte men begreppet ändrar namn till frivillig beskattning. 
 • Sjukvård ändras inte så när det räknas som inhyrd personal så blir det inget undantag från momsplikt. 
 • Fortfarande undantag för bank – och finansieringstjänster. 
 • De reducerade skattesatserna med 12% respektive 6%. 

 

Har du frågor gällande denna lagändring eller söker rådgivning när det kommer till moms?

Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Rapportering av betalningstider

Rapportering av betalningstider

Under 2022 beslutade riksdagen om en ny lag (2022:70) gällande rapportering av betalningstider. Lagen innehåller bestämmelser om att vissa företag har skyldighet att rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor och tjänster. 

De verksamheter som berörs av detta är svenska företag med över 250 anställda. Dessa bolag måste rapportera information om köp av varor och tjänster som gjorts från svenska företag som har färre än 250 anställda.

Vad innebär rapportering av betaltider? 

Företag som berörs av lagkravet ska rapportera den avtalade betalningstiden. Det vill säga den faktiska betalningstiden och andelen fakturor som betalas efter den avtalade betalningstiden. Du behöver redovisa uppgifterna separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda samt 50-249 anställda. Informationen du rapporterar kommer sedan att bli offentlig. 

När måste rapporteringen av betaltider vara gjord?

Lagen trädde i kraft 1 mars 2022. Senast den 30 september 2023 måste företag ha rapporterat in sina betaltider till Bolagsverket för det första året. Perioden du rapporterar för är 1 juli – 30 juni. Rapportering ska sedan ske 1 gång per år och görs via en e-tjänst hos Bolagsverket. 

Önskar du och ditt företag rådgivning eller stöttning kring rapportering av betalningstider?

Välkommen att kontakta oss!

Lina Åhman
Ekonomikonsult
073-525 73 97
lina.ahman@ucsone.se

Så ansöker företag om elstöd från 30 maj 2023

elstöd företag

Ansök om elstöd via Skatteverket

Från och med den 30 maj till den 25 september 2023 erbjuder Skatteverket möjligheten för företag att ansöka om elstöd. Efter att en ansökan har lämnats in och bedömts som komplett, kan företagen förvänta sig att få elstödet utbetalt inom bara några dagar till sitt skattekonto. För att underlätta ansökningsprocessen kan företag även välja att ansöka genom ombud. För detta krävs en särskild ombudsbehörighet som kan ansökas via Skatteverkets e-tjänst

Skatteverket betonar själva att de är väl förbereda inför ansökningsperiodens start den 30 maj och strävar efter att kunna hantera ansökningar snabbt och effektivt. De har satt upp ambitiösa mål att automatisera så mycket som möjligt, vilket kommer att påskynda processen. Vissa ansökningar kan dock kräva manuell hantering, vilket kan ta lite längre tid, men Skatteverket arbetar för att minimera sådana fall.

Hur stort blir elstödet?

Elstödet för företag varierar beroende på deras uttagspunkt inom elområde 4 eller elområde 3. Företag med uttagspunkt i elområde 4 kan förvänta sig att få 79 öre per förbrukad kilowattimme, medan företag med uttagspunkt i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Storleken på elstödet beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Ett företag kan som mest erhålla upp till 20 miljoner kronor i stöd. Om företaget är en del av en intressegemenskap, till exempel en koncern, kan hela intressegemenskapen tillsammans få högst 20 miljoner kronor. Inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna gäller specifika takbelopp. Dessutom påverkas det maximala stödet av om företaget eller något företag inom intressegemenskapen har mottagit vissa andra statliga stöd.

Vilka kan söka elstöd?

Här följer några av de kraven som finns för att få söka elstödet (mer detaljerad information finns i förordningen från riksdagen):

 • Elstödet är tillgängligt för företag med uttagspunkt i elområde 3 eller elområde 4.
 • Elkonsumtionen i uttagspunkten ägde rum någon gång mellan den 1 oktober 2021 och 30 september 2022.
 • Det finns ett giltigt elnätsavtal tecknat innan den 17 november.
 • Det finns inga skatteskulder och att alla deklarationer är inlämnade i tid. 
 • företaget måste vara godkänd för och/eller uppfylla kraven för F-skatt, alternativt vara undantaget för kravet på F-skatt.

Så får du elstödet utbetalt

För att underlätta betalningen av elstödet till företag, använder Skatteverket företagets skattekonto som utbetalningsmetod. Vi strävar efter att hantera ansökningar så snabbt som möjligt och genomföra betalningar utan dröjsmål.

Innan du ansöker om elstöd, vänligen vidta följande åtgärder:

 • Säkerställ att ditt företag har ett registrerat mottagarkonto hos Skatteverket. Du kan enkelt registrera ett konto genom att använda e-tjänsten Skattekonto.
 • Om du önskar behålla elstödet på ditt skattekonto, kan du begära en utbetalningsspärr via e-tjänsten Skattekonto. Detta gör att beloppet förblir på ditt skattekonto istället för att betalas ut.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa en smidig hantering av din ansökan och eventuella betalningar relaterade till elstödet.

Har du fler frågor angående ansökan om elstöd? Kontakta oss så hjälper vi dig direkt! 

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre Bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Föreslagna ändringar i K2 och K3-regelverket

K2 och K3 regeländringar

Remiss från bolagsnämnden 2023 angående K2 och K3 

Remiss från Bokföringsnämnden (BFN) avseende förslag på ändringar av vägledningar för årsredovisningar i mindre företag K2 (BFNAR 2016:10) samt om regler för bolag som tillämpar K3-regelverket (BFNAR 2012:1). 

Förslag på ändringar i K2-regelverket

En av de största förändringarna som föreslås är vilka företag som får redovisa enligt K2. Vissa typer av tillgångar som ett företag har kommer att medföra att man inte får tillämpa K2, exempelvis om man har en byggnad där det finns betydande värden i olika komponenter och som dessutom är de huvudsakliga tillgångarna i bolaget. Ett annat exempel är bolag som i sin redovisning har väsentliga värden för uppskjutna skatter. Det föreslås även att företag som har väsentliga transaktioner som inte direkt eller indirekt regleras i K2 regelverket inte ska få använda K2. 

Dock kommer det att finnas en nedre gräns där företag alltid får använda K2-regelverket oavsett tillgångar eller transaktioner. Denna gräns föreslås vara 3 MSEK i omsättning, 1,5 MSEK i balansomslutning samt 3 anställda. Om företaget understiger två av dessa kriterier under de senaste två räkenskapsåren får K2-regelverket alltid tillämpas. 

Vidare föreslås det att bostadsrättsföreningar inte längre ska få tillämpa K2. Detta förslag grundar sig på att den främsta tillgången är byggnaden och att det därför är särskilt viktigt att få en rättvisande bild av denna. För att uppnå det behöver man använda K3-regelverkets regler för avskrivningar och det kan därför bli att man måste redovisa enligt K3. 

Förslag på ändringar i K3-regelverket

Det föreslås inte så mycket ändringar i detta regelverk. Det är bara egentligen en förändring som innebär att företag som inte är moderföretag och som är noterade utomlands inom EU inte ska följa K3 utan istället RFR 2. 

Övriga delar i förslaget är egentligen enbart förtydligande av hur vissa regler ska tillämpas. 

 

Ännu är inget beslutat. Remisstiden går ut den 2 oktober 2023. De ändringar som blir ska då tillämpas på räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024. 

Söker du rådgivning i frågor angående ditt bolag? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se

Snabbavveckling av aktiebolag

Snabbavveckling aktiebolag

Har du lagt ner din verksamhet? 

Om man har lagt ner sin verksamhet och vill avsluta sitt AB ska man likvidera det. Detta är en process som tar över 6 månader eftersom det först ska tas beslut om likvidation och utses en likvidator. Det ska sedan utfärdas en kallelse på okända borgenärer under 6 månader. Därefter tillkommer administrativt arbete som t.ex. slutredovisning och likvidators redogörelse, protokoll m.m. 

Det finns dock en snabbare lösning om man inte vill vänta så länge på att bli av med sitt bolag. Detta kallas snabbavveckling och innebär att man istället säljer sitt bolag till någon som har som verksamhet att mot arvode åta sig att genomföra likvidationen. 

Man skickar de senaste uppgifterna gällande bolagets redovisning (en balans- och resultatrapport) till den som ska köpa bolaget och får sedan en offert från dem vad de är villiga att betala (i offerten brukar även deras arvode ingå). Var noga med att det är en seriös aktör och att det i köpeavtalet står att man förbinder sig att likvidera bolaget och inte sälja det vidare. 

Innan man gör detta ska man dock se till att rensa balansräkningen och avsluta vissa poster. Köparen vill t.ex. inte lägga ner tid på att kräva in fordringar eller avyttra tillgångar.  

En rensad balansrapport innebär att det enda som får finnas kvar är: 

 • Pengar på banken
 • Eventuella skatteskulder/skattefordringar
 • Eventuellt kvarvarande arvode till redovisningskonsult/revisor 

Övriga poster

Om det finns kvar andra poster så behöver de tas bort. Hur det görs beror på vad det handlar om. Här kommer exempel på några poster som ibland finns kvar och vad man då gör med dem.

 • Materiella anläggningstillgångar: Dessa behöver säljas innan man kan ta över bolaget. Om det är så att tillgångarna saknar värde så kan de skrivas ner. 
 • Kundfordringar: Alla kundfordringar måste vara betalda innan man kan påbörja avvecklingen. Om det finns gamla osäkra kundfordringar som ni inte bedömer kommer bli betalda så måste de skrivas ner. 
 • Leverantörsskulder: Alla leverantörsskulder måste betalas innan man tar över aktiebolaget. 
 • Skuld till närstående: Det är inte ovanligt att det finns en skuld till någon av aktieägarna i bolaget. Dessa skulder ska betalas av innan man avvecklar bolaget. Finns det inte pengar att betala skulden så kan den göras om till ovillkorat aktieägartillskott. 

Söker du rådgivning i frågor angående ditt bolag? Tveka inte på att höra av dig till oss!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag, Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se