Skip to main content
Nyheter & kunskap

Hur ombildar jag enskild firma till aktiebolag?

By 18 november, 2020april 9th, 2021No Comments
Ombilda till aktiebolag

Information från One Economys rådgivningsgrupp – Ombildning av enskild firma till aktiebolag

För dig som i dagsläget bedriver din verksamhet i en enskild firma går det att överlåta och ombilda denna till ett AB på ett bra sätt.

Ett överlåtelseavtal (inkråmsavtal) ska upprättas som dokumenterar överlåtelsen.

Överlåtelsen kan ske till skattemässiga värden i redovisningen och behöver inte vara marknadsvärdet. Viktigt är att det är hela verksamheten som går över. Om det bara är delar av den så måste det ske till marknadsvärde.

Viktigt är också att om AB:t förutom tillgångar tar över även skulder, så måste tillgångarna vara minst lika stora som skulderna. Är tillgångarna större får AB:t en skuld till aktieägaren, vilket är ok. Är dock skulderna större blir det en fordran på aktieägaren vilket inte är ok = förbjudet lån. Man måste då sätta in pengar själv så att tillgångar blir lika stora som skulderna.

Om tillgångarna överstiger skulderna och det blir en skuld till ägaren i AB:t så kan man reglera denna genom att AB:t tar över obeskattade reserver till så stor del att tillgångar och skulder balanserar. Det som avsatts till expansionsfond övertas av bolaget som beskattat kapital. Periodiseringsfonder övertas med samma antal år till återföring som den enskilda firman har. Om inte samtliga kan övertas så ska det göras i kronologisk ordning med den äldsta först. Ett litet obs ! för att Skatteverket kan tycka att de som inte förs över till bolaget ska återföras om de avsatta pengarna inte finns kvar i den enskilda firman.

Om skulderna överstiger tillgångarna blir det i så fall en fordran på aktieägaren i aktiebolaget = förbjudet lån. Aktieägaren måste reglera detta genom att tillskjuta medel till bolaget.

 

Låter det krångligt?

Vi vet att det är mycket att ta hänsyn till när det kommer till ombildning. Behöver du hjälp erbjuder vi rådgivning där vi ser över din verksamhet och hjälper dig med ombildningen. Läs mer här