Skip to main content
Nyheter & kunskap

Nyheter och viktiga förändringar inom lön 2024

By 18 december, 2023No Comments
Optimera ditt byte av lönesystem

Nytt år och nya utmaningar! Det händer mycket inom löneområdet år 2024. Nedan har vi samlat information om några nyheter och belopp.

Nya belopp inom lön inför 2024

 • För 2024 har SCB beräknat prisbasbeloppet till 57 300 kr, en höjning med 4 800 kr jämfört med 2023. Prisbasbeloppet påverkar bland annat värdet av bilförmån, storleken på jobbskatteavdraget och grundavdraget, föräldralön samt sjuklön fr o m dag 15.
 • Även schablonvärdet för fria måltider påverkas. Förmånsvärdet för frukost är satt till 60 kr och förmånen för en fri lunch eller middag kommer att uppgå till 120 kr under 2024.
 • Det skattefria dagtraktamentet kommer att höjas till 290 kr för heldag.
 • Det förhöjda prisbasbeloppet för 2024 har beräknats till 58 500 kr. Även här är det en höjning jämfört med motsvarande belopp för 2023, men då med 5 000 kr.
 • Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst och vid tillgodoräknande av pensionspoäng.
 • Inkomstbasbeloppet har för 2024 fastställts till 76 200kr. Inkomstbasbeloppet styr hur stor inkomst som försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet. För 2024 uppgår den inkomsten till 51 208 kronor per månad.

Uppgift om födelseort för anställda som saknar personnummer eller samordningsnummer

Har du anställda som saknar personnummer eller samordningsnummer? Från och med januari 2024 är det krav på att du då ska redovisa ytterligare uppgifter i arbetsgivardeklarationen.

Uppgifterna som ska redovisas hittar du enklast i den anställdes pass:

Fält 222: Födelsetid
Fält 077: Födelseort
Fält 078: Landskod födelseort

Fora – månadsrapportering

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att gå från årlig till månatlig hantering av arbetarnas tjänstepension Avtalspension SAF-LO. För att underlätta för kunderna har Fora därför beslutat att gå över till månatlig hanteringen även av övriga försäkringar arbetare omfattas av. I stället för att, som tidigare, ske årsvis så kommer från och med 2024 lönerapportering, faktura samt beräkning och överföring av anställdas pensionspremier till valt pensionsbolag ske varje månad. Denna förändring ger medarbetarna ökade möjligheter till avkastning på tjänstepensionen, samtidigt som företagen får fakturor baserade på verkliga kostnader varje månad i stället för schablonbelopp som tidigare.

Slutliga löneuppgifter för löner som betalats ut under 2023 ska precis som tidigare rapporteras senast 31 januari 2024. Detta gäller både tjänstemän och arbetare.

Det ska sedan göras en uppmärkning av samtliga medarbetare och senast 31 mars 2024 ska rapportering avseende löner för januari och februari göras. E-tjänsterna för uppmärkning och rapportering beräknas öppna i februari.

Från och med januari 2024 ska alltså lönerapportering av kontant utbetalad bruttolön per individ ske varje månad för anställda med Avtalspension SAF-LO (i regel personalkategori arbetare). Alla arbetare oavsett anställningsform som fått lön utbetald under månaden ska tas med i rapporteringen.

Varför inte hämta uppgifterna direkt från Skatteverket? Jo på grund av att Skatteverket bara har rätt att dela uppgifter med andra myndigheter. Fora är ingen myndighet.

Månadsrapportering – Vad behöver jag göra nu?

 • Kontrollera att företaget har anmält en huvudadministratör.
  Extra viktigt då det är till den personens e-post Fora kommer skicka all viktig information.
 • Säkerställ kategoriseringen av företagets anställda.
  Det är endast lönerna för anställda med Avtals­pension SAF-LO som ska rapporteras månatligen. Det är i regel anställda som ingår i personalkategorin arbetare.
 • Se till att företagets arbetare har korrekt uppmärkning
  I samband med övergången till månatlig löne­rapportering ska arbetare tilldelas ny upp­märkning. Rätt uppmärkning är grunden för att anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension.

Vad är oförändrat?

 • Löne­­rapportering för anställda utan Avtals­pension SAF-LO (i regel personalkategori tjänste­män). Dessa rapporteras på samma sätt som tidigare det vill säga att slutlig kontant utbetald bruttolön för samtliga tjänste­män rapporteras i januari efterföljande år.
 • Premier för Livsarbetstids­pension, Arbetstids­pension och extra pensions­premier. Beräknad premie rapporteras årligen alternativt vid behov (extra pensions­premie).
 • Företagares egen försäkring. Slutlig inkomst rapporteras årligen från och med januari och senast i april efterföljande år.

Vi hjälper dig med lönehanteringen!

Tycker du att det låter svårt? Våra löneexperter hjälper dig. Välkommen att kontakta Lina Hoff eller läs mer om våra lönetjänster här!

Lina hoff

Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se