Skip to main content
Nyheter & kunskap

Nytt år, nya procentsatser! Nyheter inom redovisning februari 2023

By 27 februari, 2023december 29th, 2023No Comments
Nyheter inom redovisning 2023

Ett nytt år innebär i ofta även nya ändringar inom redovisningsområdet. Nedan har vi samlat de nyheter som kan vara bra att känna till i februari 2023.

Möjligheter för anstånd med skatter och avgifter förlängs

Nu har möjligheterna för företag att få tillfälligt anstånd med skatteinbetalning förlängts.

Lagändringen gäller från den 13 februari 2023 och omfattar preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023.

Förutom detta ska det kunna beviljas för högst 12 månader mot tidigare 9 månader.

Som mest kan ett företag få anstånd med hela det belopp som företaget redovisar i sin arbetsgivardeklaration och i sin momsdeklaration för perioden som ansökan avser. På Skatteverkets hemsida besvaras de vanligaste frågorna runt skatteanstånd.

Reseavdraget har höjts

Från och med 1 januari 2023 avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 25 kronor per mil. Har du förmånsbil får du avdrag med 12 kronor per mil, förutom om du har en förmånsbil som drivs helt med el. För förmånsbilar som drivs helt med el är schablonbeloppet 9,50 kronor per mil.

Räntan på skattekontot har höjts

Under många år var räntan på skattekontot 1,25 %. I november 2022 höjdes den till 2,5% och nu gör Skatteverket ytterligare en höjning till 3,75%. Detta gör att man måste bli mer observant på underskott som kan uppkomma genom obetald skatt då räntekostnaderna kommer att bli väsentligt högre.

För ränta på kvarskatt för privatpersoner avseende inkomståret 2022 gäller följande:

  • Ränta på belopp upp till 30 000 kronor börjar löpa 4 maj 2023, så en fyllnads inbetalning bör vara bokförd på skattekontot senast 3 maj 2023.
  • På belopp över 30 000 kronor bör en fyllnadsinbetalning göras senast 12 februari för undvikande av ränta, så har man inte gjort det i dagsläget så ska man göra det så snart som möjligt om man vill minska räntekostnaden.

Skattereduktion för inventarier 2022

Företag som köpt in eller själv tillverkat materiella inventarier under kalenderåret 2021 kan få en skattereduktion. Detta gäller:

  • Skattereduktionen är 3,9 procent av ett underlag som består av anskaffningsvärdet för inventarierna.
  • Det finns även ett krav att inventarierna ska finnas kvar i verksamheten under en tid.
  • Skattereduktionen kan begäras av företag som har kalenderår som beskattningsår första gången för beskattningsår 2022.

Utredning förlängs gällande 3:12-reglerna

En utredning är tillsatt för att utreda förändrade regler i de s.k. 3:12 -reglerna. Det vill säga bestämmelser om hur ägare till fåmansbolag, som är verksamma i betydande omfattning i bolaget, ska beskattas för utdelning och kapitalvinst i bolaget. Tidpunkten för att presentera de nya reglerna var tidigare 30 november 2023, men har nu förlängts till 29 mars 2024. Förhoppningen är att de nya reglerna ska bli förenklade samt förbättra villkoren för små och medelstora företag.

Utredningen har bland annat i uppdrag att:

  • Analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bland annat utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras. Särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital.
  • Analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas.
  • Lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Hos Skatteverket hittar du även samlad information kring olika belopp och procentsatser för exempelvis skatter och avgifter, prisbasbelopp samt för olika avdrag som kommer att gälla under 2023. Läs mer här.

Önskar du rådgivning eller hjälp med företagets redovisning? Välkommen att kontakta oss!

Våra tjänster