Skip to main content
Nyheter & kunskap

Regeringens förslag: slopa fysiska kvitton och fakturor

By 29 januari, 2024maj 28th, 2024No Comments
Kvitton

Är fysisk kvittohantering snart ett minne blott!?

Det var för ett par år sedan som regeringen påbörjade utredningen kring att slopa hanteringen av fysiska kvitton och fakturor. Detta så länge underlagen finns tillgängliga i digital form. Regeringen lägger nu fram ett konkret förslag som kan innebära stora kostnadsbesparingar för dig och ditt företag. 

Nuvarande regelverk pekar på att all räkenskapsinformation behöver finnas tillgänglig i originalform i drygt tre år, trots att informationen finns i ett digitalt format – något som kan innebära krångel och onödig administration med tillhörande kostnader. 

Vad innebär regeringens nya förslag om kvittohantering?

Förslaget från regeringen innebär rent konkret att Bokföringslagen ska ändras så att all räkenskapsinformation enbart behöver sparas till dess att informationen förts över till digitalt format. Företag har ett egenansvar att se till så att överföringen av fysiska underlag till digitala görs på ett säkert sätt, så att ingen information försvinner. Det ställer krav på att samtliga företag innehar en teknisk lösning och stabila rutiner. 

När börjar de nya reglerna för kvittohantering att gälla?

Enligt tidsplan från regeringen kommer förslaget att läggas fram för behandling av riksdagen inför sommaren 2024. Det nya regelverket föreslås sedan att träda i kraft per den 1 juli 2024. 

Experter på lön

Behöver du eller ditt företag hjälp med att implementera nya rutiner? Eller att hitta ett nytt system för den nya digitala kvitto- och fakturahanteringen? Våra lönespecialister hjälper dig. Varmt välkommen att kontakta oss på UCS One Business!

Lina Hoff
Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön & Lönekonsult
Telefon: 070-995 46 95
E-post:  lina.hoff@ucsone.se