Skip to main content
Nyheter & kunskap

Tillfälligt sänkt skatt för investeringar i inventarier 2021

By 23 november, 2021oktober 19th, 2023No Comments
pexels skrivbord

I oktober 2021 beslutade Riksdagen att införa en ny, tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under år 2021 (SkU3).

Som mycket annat har detta sin koppling till Covid-19pandemin. I och med pandemin har investeringstakten i företag minskat. Den nya lagen ska hjälpa till att öka (och tidigarelägga) investeringar i maskiner och andra inventarier, vilket därigenom ska bidra till att ekonomin återhämtar sig.

Den nya lagen gäller från 1 januari 2022 till år 2024. Skattereduktionen är 3,9 % av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Vad gäller kring skattereduktionen för investeringar i inventarier?
  • Skatteavdraget får göras av juridiska och fysiska personer, som redovisar inkomst av näringsverksamhet och investerar i sitt företag genom att köpa inventarier under 2021.
  • Reduktionen avser inventarier som ger rätt till värdeminskning. Alltså inte korttidsinventarier och inventarier av mindre värde.
  • Inventarierna ska förvärvas genom köp, byte eller egen tillverkning.
  • I underlaget får inte t ex försäkringsersättning ingå.
  • Anskaffad inventarie måste finnas kvar i näringsverksamheten vid utgången av 2022 (eller vid räkenskapsårets slut om aktuellt företag inte har kalenderår).
  • Förvärv av inventarier inom samma intressegemenskap kommer i vissa fall inte ge skattereduktion.
  • Skattereduktionen räknas bort från skatten som avser det räkenskapsår som avslutas 2022-12-31 (eller senare om bolaget har brutet räkenskapsår).
  • Outnyttjad skattereduktion får sparas till kommande år.

Vi hjälper dig med företagets redovisning, skatt och moms.
Välkommen att kontakta oss!

Mer om våra tjänster