Skip to main content
Nyheter & kunskap

Känner du till N9-blanketten och varför du bör fylla i den?

By 26 mars, 2024No Comments
N9 blankett

Därför är N9-blanketten ett krav för vissa företag

Under det senaste året har räntorna varit höga om man ser till det senaste decenniets räntor. Detta har gjort att många företag belastats med högre räntekostnader än vanligt. Sedan år 2019 ska vissa företag lämna in en så kallad N9-blankett tillsammans med deklarationen för att beräkna och eventuellt återföra en del av räntenettot i skatteberäkningen. Detta är en del av skattepaketet från 2019 som sänkte bolagsskatten i två etapper, från 22% till 20,6%.  

Vad innebär N9-blanketten?

N9-blanketten visar en uträkning av företagets räntenetto. Det vill säga skillnaden mellan intäktsräntor och kostnadsräntor.

När behöver jag fylla i N9-blanketten?

Vissa företag kan göra avdrag för ett negativt räntenetto enligt EBITDA-regeln. De behöver då bifoga N9-bilagan till sin inkomstdeklaration. I skattepaketet som trädde i kraft 2019 begränsades avdrag för negativt räntenetto till 30% av justerat EBITDA eller 5 miljoner kronor (där det är valfritt vilken beräkning företaget vill använda sig av). Ett negativt räntenetto som överstiger detta underlag blir en avdragsgill aktuellt år och får sparas till kommande år om det finns utrymme för mer kostnadsräntor senare.

Vad händer om jag inte fyller i N9-blanketten?

Att inte upprätta en N9-blankett till sin deklaration eller att upprätta den fel innebär att bolaget eventuellt gör sig skyldigt till att lämna in felaktig uppgift (som är Skatteverkets beskrivning av en felaktig deklaration). Detta kan i förlängningen innebära skattebrott. Det är därför av stor vikt att deklarationen upprättas korrekt. Mer information om N9-blanketten hittar du hos Skatteverket.

Så tar du hjälp med N9-blanketten

Det kan vara krångligt att förstå sig på hur de olika blanketterna ska användas. Är du osäker kan det därför vara bra att ta hjälp av en expert. Vi på UCS One Business kan hjälpa dig att upprätta din och företagets deklarationer, så att beskattningen sker enligt konstens alla regler.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Rickard Nibell

Rickard Nibell
Tjänsteområdesansvarig Kvalificerade tjänster / Ekonomikonsult
Telefon: 073-312 35 58
E-post:  rickard.nibell@ucsone.se