Skip to main content
Nyheter & kunskap

Behålla och boosta medarbetare med Stanna-samtal

By 26 februari, 2024maj 28th, 2024No Comments
Stamtal mellan två personer

I höstas höll vi på UCS One Business frukostseminarium på temat “Stanna-samtal och hur du…. “? Vi har sammanfattat allt du behöver veta och hur du kan börja använda dem i din organisation! 

Vi är alla bekanta med utvecklingssamtal, lönesamtal och exit-samtal, men okänt för många är stanna-samtal. I ett exit-samtal undersöker arbetsgivaren varför medarbetare väljer att sluta och få feedback gällande vad organisationen hade kunnat göra bättre för att behålla personen. Men varför väntar vi tills efter uppsägningsblanketten är ifylld för att ta reda på vad vi hade kunnat göra annorlunda?  

Vad är stanna-samtal?

Stanna-samtalet är en metod för att lära av de medarbetare som är positiva, leveranssäkra och som motiverar sina kollegor. Dessa personer som presterar över förväntan och är självgående glöms ofta bort när fokus hamnar på de som kanske kräver lite extra stöd eller tillsyn. Att ta reda på just faktorerna till varför den högpresterande medarbetaren väljer att stanna kan hjälpa arbetsgivare att identifiera vad som görs bra och vad som kan göras bättre.  

I strategiska frågor kring personalomsättning går stort fokus åt att kartlägga varför medarbetare väljer att sluta, men mindre tid går åt till att förstå varför medarbetare väljer att stanna. Ett stanna-samtal är ett tillvägagångssätt för att undersöka dessa aspekter i kombination med att kunna visa uppskattning för våra högpresterande medarbetare.  

Varför bör man tillämpa stanna-samtal? 

  • För att ta vara på våra medarbetare och deras åsikter medan de är kvar i organisationen, och inte när de är på väg bort. Vem är egentligen bättre att fråga när det kommer till sin arbetsplats än någon som faktiskt trivs med att arbeta där? 

Hur använder man stanna-samtal?

  • Det finns inget rätt eller fel på hur samtalen genomförs. De kan bokas in systematiskt och kontinuerligt med medarbetarna eller bokas in spontant när det passar! Det viktigaste är att som chef faktiskt lyssna på vad medarbetaren har att säga. 
  • Agera på feedbacken som tas emot i den mån det är möjligt!  

När ska jag använda stanna-samtal? 

  • Närsomhelst!  

Vilka frågor kan ingå i ett stanna-samtal? 

  • Vad skapar förutsättningar för att du tycker det är kul att gå till jobbet varje dag?  
  • Vad skulle du vilja ändra på när det gäller feedbacken du får i dag? 
  • Hur kan vi skapa en arbetsmiljö där du känner dig ännu mer motiverad och produktiv? 
  • Finns det något du skulle vilja ändra eller förbättra i din nuvarande arbetsroll? 
  • Finns det något område där du känner att du vill utvecklas mer inom? 

Mer information kring stanna-samtal och fler HR-relaterade frågor?

Vi är din trygga HR-partner. Välkommen att kontakta oss!

Philip Malm
Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se