Skip to main content
Nyheter & kunskap

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i små företag 

By 11 december, 2023december 29th, 2023No Comments
Personer vid datorskärm

Är du förberedd inför inspektion?

Arbetsmiljöverket har från oktober 2023 till och med mars 2024 fokus på att inspektera hur små företag med 1–49 anställda jobbar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).  

Sverige har lagar och regler för att ingen ska bli sjuk, skadas eller avlida av jobbet. För att uppnå detta behöver alla arbetsgivare följa dessa regler och arbeta med sin arbetsmiljö på ett systematiskt sätt. 


Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i små företag 

Anledningen till att arbetsmiljöverket väljer att lägga fokus på att kontrollera hur mindre företag arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete är att företagen generellt inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Det är vanligt att arbetsmiljöarbetet blir reaktivt när en olycka väl sker eller när företaget får krav på sig att åtgärda problem.  

Syftet med inspektionerna är att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna, men också att öka kunskapen kring SAM och uppmärksamma vilka ansvar som vilar på arbetsgivaren. Om Arbetsmiljöverket upptäcker brister vid inspektionen ställer de krav på att företaget ska åtgärda dem samt följer upp att det blivit gjort. 

Mer information finner du på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Genom att följa SAM ska arbetsgivaren organisera, genomföra och följa upp sitt arbetsmiljöarbete och att göra det till en naturlig del av verksamheten. Målen med arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olyckshändelser samt att skapa en utvecklande och god arbetsmiljö för alla arbetstagare.  

Tag hjälp innan Arbetsmiljöverket knackar på 

Upplever ni att det finns brister i ert systematiska arbetsmiljöarbete eller rent av behöver komma i gång innan Arbetsmiljöverket står på tröskeln? Även om Arbetsmiljöverket inte gör ett nedslag hos just er denna gång gäller fortfarande lagarna och föreskrifterna.

Ibland behövs extra stöd i dessa frågor och finns kompetensen inte hos er kan vi bidra med vår. På UCS One Business kan vi erbjuda såväl sporadisk support inom specifika områden som längre lösningar för att tillgodose just ert behov. Vi kan underlätta i planeringen, implementeringen och uppföljningen av ert arbetsmiljöarbete för att ge er bättre förutsättningar och en inspektion utan anmärkningar.
 

Önskar du mer information om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Välkommen att kontakta Philip Malm! 

Philip Malm - HR supoort

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se