Skip to main content
Nyheter & kunskap

Ny momslag träder i kraft 1 juli 2023

Miniräknaare hos en redovisningsbyrå i Linköping och Norrköping

Vad innebär den nya momslagen?

Den 1 juli 2023 träder en ny momslag i kraft. Syftet med den nya lagen är att strukturera och anpassa lagstiftningen efter momsdirektivet, med målet att göra den lättare att förstå och tillämpa. Den nuvarande lagen från 1994 anses vara svårförståelig och har svårigheter i vissa delar. Den nya lagen kommer att använda ett modernare språk och följa momsdirektivets indelning.

Den nya momslagen kommer att vara uppdelad i 24 kapitel, och det kommer att göras ändringar i andra lagar för att samla alla momsrelaterade frågor i en enda lag. Omfånget av momslagen kommer att öka avsevärt, mer än dubbelt så stort jämfört med den tidigare lagstiftningen. Särskilt kommer antalet paragrafer som behandlar undantag från momsplikt att öka från dagens 370 till cirka 760 i den nya lagen.

Trots den nya momslagen kommer det att bli ytterligare ändringar i framtiden, till exempel vad gäller frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler. Detta kommer att inkludera uthyrning till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet.

Vilka ändringar har skett?

  • Omsättning av vissa interna tjänster undantas från skatteplikt. Detta inom vissa grupper av juridiska och fysiska personer. 
  • Värdet för beräkning av årsomsättning för personer med liten omsättning ändras. Dock endast för dem som tillämpar vinstmarginalbeskattning. I tidigare lag har det varit vinstmarginalen exkl. moms som ska beaktas vid 80 000 kr regeln. Nu kommer det i stället att vara värdet av de sålda varorna exklusive moms. 
  • Blandad verksamhet, dvs när det finns både momspliktig och momsfri verksamhet, ska även verksamhet som inte medför någon omsättning få räknas med (s.k. icke ekonomisk verksamhet – gratis tjänster). Övrig fördelning vid blandad verksamhet ändras alltså inte utan är fortfarande efter skälig grund. 
  • Varor mot postförskott eller efterkrav. Enligt nya regler inträder skatteplikten vid utlämnandet av varan (enligt tidigare vid avsändandet). 

Detta har inte ändrats

  • Jämkning vid överlåtelse av fastighet ändras inte just nu men det kommer en ändring per 1 januari 2024. 
  • Frivillig skattskyldighet ändras inte men begreppet ändrar namn till frivillig beskattning. 
  • Sjukvård ändras inte så när det räknas som inhyrd personal så blir det inget undantag från momsplikt. 
  • Fortfarande undantag för bank – och finansieringstjänster. 
  • De reducerade skattesatserna med 12% respektive 6%. 

 

Har du frågor gällande denna lagändring eller söker rådgivning när det kommer till moms?

Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig!

Ekonomikonsult

Sami Homsi

Affärsområdesansvarig Mindre bolag/ Ekonomikonsult

070-910 14 29, sami.homsi@ucsone.se