Skip to main content
Nyheter & kunskap

Nya LAS-regler – Detta gäller nu

By 27 oktober, 2022juli 12th, 2023No Comments
kpi

Nya LAS-reglerna – har du koll på vad som gäller?

Den första oktober började den nya lagen om anställningsskydd att gälla i Sverige. Det är därför viktigt att uppdatera sig hur man påverkas av de nya reglerna. Vi är väl medvetna om att man har mycket att tänka på som arbetsgivare och sammanfattar därför några av de viktigaste förändringarna nedan.   

Anställningsavtal 

Det krävs nu mer skriftlig information till den anställde om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Kontrakt som trätt i kraft före den 1:a oktober behöver inte skrivas om. Däremot har de anställda rätt att kräva kompletterande information enligt de nya reglerna. Det är därför bra om man som arbetsgivare är medveten om vad som skiljer de gamla och nya reglerna samt ser över avtalsmallar 

Anställningsform 

Heltid har blivit den nya normen och om inget annat tydligt avtalats så är det heltid som gäller.  

Den nya anställningsformen “särskild visstidsanställning” (SÄVA) ersätter “allmän visstidsanställning” (ALVA) helt, men avtal om allmän visstidsanställning som tecknats innan den 1:a oktober gäller till avtalets slutdatum. Med den nya anställningsformen ändras också tiden för när anställningen övergår i en tillsvidareanställning. Tidigare hade man rätt till en tillsvidareanställning om man hade två års allmän visstidsanställning under en femårsperiod, nu gäller tolv månader under en femårsperiod.  

Uppsägning 

Tidigare krävdes saklig grund vid en uppsägning från arbetsgivarens sida, men nu byts saklig grund till sakliga skäl. Syftet med ändringen är att tydliggöra begreppet och göra det mer förutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare att bedöma om sakliga skäl för uppsägning finns. Förändringarna påverkar mest uppsägning av personliga skäl. 

Om man behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist kan man numera undanta tre anställda, i stället för två, som anses vara av särskild betydelse för verksamheten. Detta gäller oavsett hur många anställda som finns på företaget.  

Vi hjälper dig med allt som rör de nya LAS-regalerna och andra frågor!

Välkommen att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster!


Lina Hoff
Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95, lina.hoff@ucsone.se