Skip to main content
Nyheter & kunskap

Regeringens nya förslag gällande elstödet till företag

By 27 februari, 2023december 29th, 2023No Comments
Elstöd till företag

Elstöd till företag 

Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera elstöd till företag. Företag kommer att kunna ansöka om elstöd via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj 2023. Företag som har verksamhet i elområde 3 och 4 kommer att kunna ansöka om elstöd. Förslaget är att ansökningsperioden ska löpa från 30 maj till 25 september 2023. Ett företag eller koncern kan få maximalt 20 miljoner kronor och stödet ska betalas ut via skattekontot. 

Efter att EU-kommissionen den 15 februari 2023 beslutade att godkänna stödet till elintensiva företag fattade regeringen den 16 februari beslut om en förordning för stödet som träder i kraft den 6 mars 2023. Stödet kommer att hanteras av Statens Energimyndighet och föreslås kunna ansökas i anslutning till att förordningen träder i kraft.   

Hur ska elstödet redovisas? 

Bokföringsnämnden (BFN) har uttalat att elstöd inte kan redovisas som intäkt ännu. Eftersom det inte finns någon utformad författning gällande villkoren för detta så får man vänta med att bokföra dessa som en intäkt. BFN återkommer med regler så fort detta är på plats. 

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer. 

Vill du få hjälp med att ansöka om elstöd?

Vi hjälper dig och sköter ansökan av stödet eller om du har övriga frågor gällande detta. Vänligen kontakta oss!

 

Jenny Lindegren

Affärsområdesansvarig Större bolag/ Ekonomikonsult

076-608 33 78, jenny.lindegren@ucsone.se