Skip to main content
Nyheter & kunskap

Ska du anställa sommarjobbare? Detta ska du tänka på!

By 2 maj, 2024maj 3rd, 2024No Comments
Anställa sommarjobbare

Vad gäller när du ska anställa sommarjobbare? 

Snart är sommaren här och det är dags för många företag att anställa sommarjobbare. Det finns en hel del som både arbetsgivare och arbetstagare behöver ha koll på. Vad gäller när arbetstagaren nått en viss ålder och hur påverkas skatten i olika situationer? Nedan har vi samlat det du behöver veta för att ta rätt beslut när du ska anställa sommarjobbare och hantera deras löner.

Hur ska man tänka med skatten?

Den anställde kan arbeta och tjäna sin lön skattefritt förutsatt att hen inte tjänar mer än 24 238 kr. Om så är fallet ska den anställde lämna in denna blankett till arbetsgivaren och löneadministratören. Observera att i det fall denna gräns passeras så dras skatt på hela beloppet.

Är man däremot osäker på denna gräns så kan de anställde tillsammans med sin arbetsgivare försöka estimera det intjänade beloppet och istället skicka en begäran om jämkning till Skatteverket.

Semesterersättning för sommarjobbare

För anställningar som är kortare än tre månader har den anställde också rätt till semesterersättning enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter angående semesterersättning.

En klar och tydlig kommunikation bör finnas i anställningsavtalet och på lönebeskedet för att klargöra om semesterersättningen är inkluderad i timlönen eller tillkommer utöver den vanliga lönen. Om det inte finns något kollektivavtal som reglerar detta, tillämpas semesterlagens regler med en semesterersättning på 12% av den intjänade lönen. Detta belopp ska också beaktas vid beräkningen av intjänad semester.

Sjuklön & personalförmåner

Har du anställt sommarjobbare så har denne rätt till sjuklön vid sjukdom om anställningen är längre än en månad och arbetstagaren har varit anställd i mer än 14 dagar. Klara och tydliga instruktioner bör inkluderas i anställningsavtalet eller i företagets policydokument för att säkerställa att både arbetsgivare och arbetstagare är informerade om sina skyldigheter och rättigheter vid sjukdom under anställningen.

För att personalförmåner ska vara skattefria krävs att de erbjuds till all personal. Här inkluderas även sommarjobbare, vilket kan vara lätt att missa. 

Vilka regler finns när det kommer till den anställdes ålder?

När det gäller åldersrelaterade regler för sommarjobbare, finns det några viktiga faktorer att beakta. Arbetsgivare är vanligtvis skyldiga att följa dessa åldersrelaterade regler för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för unga sommarjobbare. Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om och följer dessa regler för att undvika juridiska och säkerhetsmässiga problem.

Ungdomar som har fyllt 13 år får ha ett lätt och ofarligt arbete. De får exempelvis inte lov att utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. De får heller inte arbeta nattetid.

Ungdomar som är 15 år och ska fylla 16 under kalenderåret får arbeta åtta timmar per dag. Om det krävs kan de jobba fler timmar per dag men arbetsveckan får inte överstiga 40 timmar och det ska vara minst 12 timmar mellan passen. Den 1 januari 2024 slopades den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar. Det innebär att full arbetsgivaravgift ska betalas, d.v.s. 31,42%. 

För anställda sommarjobbare som är 18 år och äldre gäller samma regler som för vuxna. Det innebär att den ordinarie arbetstiden får vara maximalt 40 timmar i veckan. Kräver arbetet mer än 40 timmar ger det rätt till övertidsersättning.  

Ska du anställa sommarjobbare och har inte stenkoll på alla regler som finns? Kontakta oss så hjälper vi dig!


Lina Hoff

Lina Hoff

Affärsområdesansvarig Lön
070-995 46 95
lina.hoff@ucsone.se