Skip to main content
Nyheter & kunskap

Skapa förutsättningarna för återhämning i jul

By 7 december, 2023No Comments
kaffekopp framför julgran

Dagarna blir kortare och mörkare och tiden springer mot jul vilket innebär ledighet för många. Medarbetare jobbar med säkerhet i högt tempo för att slutföra sina arbetsuppgifter inför ledigheten, kombinerat med eventuell julhandel, matlagning och förberedelser inför jul. Är det en omöjlig ekvation att leverera på arbetet, leverera i hemmet inför jul och samtidigt hinna med att återhämta sig under ledigheten? Finns det sätt för dig som arbetsgivare att underlätta för medarbetarna och skapa förutsättningar för återhämtning?  

 

Så skapar du förutsättningar för återhämtning under julen

Åtta av tio personer upplever stress på jobbet och när tiden drar ihop sig inför frånvaro kan det sätta ännu högre press att slutföra arbetsuppgifter och projekt. Men faktum är att ju mer stressad man varit, desto svårare är det att varva ner. Tiden det då tar att just varva ner skapar försämrade förutsättningar för återhämtning. Det innebär att de personer som struntar i regelbunden återhämtning i vardagen och väntar på semester eller ledighet, till slut tappar förmågan att koppla av. I längden kan detta leda till flera arbetsrelaterade hälsobesvär som i värsta fall blir långa sjukskrivningar.  

Samtidigt som medarbetarna kanske stressar in i det sista inför ledigheten står arbetsgivare inför ännu en utmaning som också handlar om möjligheterna till återhämtning. Dagens 24/7-samhälle, där vi ständigt är uppkopplade och nåbara, har ökat möjligheterna för flexibilitet men också höjt kraven på tillgänglighet. Mail besvaras utanför arbetstider och notiser från teamschatten plingar från mobilen. För vissa organisationer funkar detta bra och medarbetare har möjlighet till frihet i sina arbetstider. För andra är ramarna otydliga och gränssnittet mellan jobb och privatliv diffust. Oavsett om medarbetarna uppfattar situationen som god eller inte behöver alla återhämtning och känna sig fria från arbetsansvar under sin ledighet. 

Behovet av att tydliggöra kraven på tillgänglighet har nog aldrig varit så angeläget som idag, speciellt för att skapa förutsättningar för medarbetare att koppla av efter jobbet, på helgen eller under semestern. Som chef krävs det en tydlighet mot medarbetarna när man förväntas vara tillgänglig, men också direktiv i när man ska låta bli att svara på mail, i telefon eller i chatten. Även chefer behöver återhämtning och förväntas medarbetarna förhålla sig till riktlinjer kring tillgänglighet är det helt avgörande att chefen lever som hen lär.  

Finns det behov kan företaget upprätta en tillgänglighetspolicy. I denna tydliggör ni förväntan på respons på kommunikation eller reder ut andra oklarheter avseende tillgänglighet utanför arbetstid. Policyn kan exempelvis beröra utskick av mail utanför arbetstid. När och om man får ringa en kollega som är ledig. Den kan också innefatta hur ni hjälps åt för att upprätthålla policyn.   

Som chef finns också ett stort ansvar att kontinuerligt undersöka om medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning och att de har chans att återhämta sig i vardagen. Ett tips är att ha incheckningar individuellt eller i grupp där samtliga får dela med sig av vad som fyllt er med energi under veckan och vad som förbrukat den. Transparens i gruppen leder oftast till ett större ansvarstagande för det gemensamma måendet.  

Påminn medarbetarna att släppa arbetet om de ska vara lediga under jul och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas med det!  

 

Önskar du stöd av en HR-expert?

Vi hjälper dig! Välkommen att kontakta oss.

Philip Malm - HR supoort

Philip Malm
Affärsområdesansvarig HR
Telefon:  070-812 37 63
E-post:  philip.malm@ucsone.se