Skip to main content
Nyheter & kunskap

Lokalt installerat ekonomisystem eller ett molnbaserat?

By 24 februari, 2023december 29th, 2023No Comments
Lokalt eller molnbaserat ekonomisystem?

Vi reder ut begreppen samt för- och nackdelarna!

I takt med en ständig förändring både på marknaden och hur företag väljer att arbeta, tänka och kommunicera är det inte en fråga om utan när ditt företag kommer att implementera molntjänster. I valet och kvalet av ekonomisystem har vi märkt att det ofta uppstår förvirring kring begreppen och vad bör reflekteras över för att välja rätt lösning till just er verksamhet.  

Vad är molntjänster (SaaS/Software as a Service)?

Molntjänster är egentligen ett samlingsnamn för en datortjänst som körs online via internet.
Idag ser vi en stadig tillväxt vad gäller molnbaserade lösningar och det är med den enkla anledningen att molnlösningar ger en större anpassningsbar skalbarhet samt att den totala kostnaden blir mycket låg. Du betalar egentligen för det du använder samt att leverantören själv hanterar eventuella uppdateringar. Du sitter alltså alltid med den senaste versionen och slipper krångla med kommande uppgraderingar.
Skalbarheten och anpassningar sker med hjälp av öppna API:er. De öppna API:erna möjliggör integrationer med andra system samt automatiseringar.    

Är det mindre säkert? De flesta seriösa molnleverantörer investerar hårt i säkerhet- och backupmöjligheter som de dessutom sköter helt själva. Det kan vara fördelaktigt att se över sin egen IT-säkerhet i samband med byte till molnbaserat ekonomisystem. 

Exempel på bra och säkra molnbaserade ekonomisystem: 

  • Visma.net  
  • Fortnox 
  • Visma E-ekonomi 
Fördelar  Nackdelar 
Enklare att implementera   Internetanslutning är ett krav 
Lägre ingångskostnader   Säkerheten varierar beroende på leverantör 
Alltid tillgång till den senaste versionen av programmet.  Man tvingas alltid uppgradera till den senaste versionen 

 

Vad är lokalt installerad mjukvara (On-premises software/On-prem)? 

Lokalt installerad mjukvara är enkelt förklarat installerade program på din lokala dator eller server. Du ansvarar själv för installation, uppdateringar, licenser, serverutrymme mm. Detta är den mest traditionella lösningen för företag idag. Eftersom det finns både för- och nackdelar med molnbaserade tjänster och lokalt installerad mjukvara, har flertalet företag valt att kompromissa genom att köra med en hybridlösning. 

Exempel på lokalt installerade ekonomisystem: 

  • Visma Administration  
  • Pyramid 
  • Visma Business
Fördelar  Nackdelar 
Du har full kontroll över dina egna system och din egen affärsinformation  Uppdateringar eller funktionstillägg kan ta månader eller år och innebär oftast merkostnader 
Ofta goda integrationsmöjligheter med välkända program.  Du står själv för kostnader vad gäller serverhårdvara och IT-säkerhet 
Något anpassningsbar, beroende på mjukvaruleverantören  Ett måste att ha tillgång till din lokala installation för att jobba i systemet  

 

 

Vi hjälper dig!

Söker du hjälp eller stöd när det kommer till ditt ekonomisystem? Vi hjälper dig. Kontakta oss!