Skip to main content
Nyheter & kunskap

Revolutionera ditt ekonomiarbete med AI

By 13 oktober, 2023november 14th, 2023No Comments
AI med Rillion

AI är inte längre framtiden, det är nu. Tillsammans med Rillion vill vi vara i ledningen när det gäller att integrera avancerad AI-teknologi inom ekonomisektorn. Vi vill visa hur Rillions lösning kan förändra ditt ekonomiarbete till det bättre. Läs vidare om hur vi automatiserar och förenklar dina ekonomiprocesser.

Utmaningar inom ekonomi

Ekonomer möter ofta en mängd utmaningar i sitt arbete. Många av dessa är komplexa och tidskrävande. Här är några vanliga problem:

Datahantering och analys: Hanteringen av stora mängder finansiella data kan vara överväldigande. Arbetet kräver att man måste kunna extrahera relevant information och dra slutsatser från komplexa datasatser.

Prediktiv analys: Att förutsäga, framtida ekonomiska trender och marknadsrörelser är en central del av arbetet. Detta kräver avancerad analys och bearbetning av historiska data.

Riskhantering: Att identifiera och hantera ekonomiska risker är avgörande för företags framgång. Det kan vara svårt att bedöma olika riskfaktorer och utvärdera deras påverkan på verksamheten.

Automatisering av rutinuppgifter: Mycket tid spenderas på att hantera rutinuppgifter som bokföring, fakturering och rapportering. Det kan vara tidskrävande och lämnar mindre tid för strategiskt arbete.

Automatisera konteringen med AI

Sluta slösa tid på manuell kontering av fakturor. Med Rillion och deras AI-driven konteringslösning sker allt automatiskt i bakgrunden, tack vare maskininlärningsteknologi. AI-verktyget bygger gradvis upp en modell baserad på dina fakturor och konteringar, vilket gör att systemet lär sig att kontera fakturor korrekt och automatiskt över tid. Du styr också när och hur AI kan vara en hjälpande hand i arbetet utifrån just dina behov. Låt teknologin göra grovjobbet så att du kan fokusera på uppgifter på en mer företagsutvecklande nivå.

AI i ditt ekonomisystem

2021 gav regeringen Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket uppdraget att ta fram siffror på användandet av AI. De fick också utforska hur den offentliga sektorn kan använda AI och vilken samhällsnytta AI-lösningar kan bidra med.

SCB har släppt rapporter på att användningen 2019 var ca. 5,4% för att 2 år senare öka till ca. 26,6%. Sedan 2021 har användandet bara ökat. Det är därför viktigt att se AI som en hjälp, inte en ersättare. AI blir således ditt förstärkande verktyg. Registrering, bokföring och betalningar sker automatiskt med avancerad AI-teknik som redan finns inbyggd i dagens system. Med AI kan du fokusera på kvalificerade arbetsuppgifter och frigöra tid för att skapa bättre underlag.

För vem passar Rillions AI-lösningar?

Oavsett om du arbetar inom bygg och entreprenad eller fastighetsbolag och handeln, med mindre bolag eller större koncern, kan UCS One Business tillsammans med Rillions AI-teknologi anpassas för att effektivisera dina ekonomiprocesser. Det frigör din tid för mer värdeskapande arbete.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång med AI? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig!


Johannes Ålander - UCS One Economy

Johannes Ålander

Affärsutvecklare System
Telefon: 073-53 908 56
E-post: johannes.alander@ucsone.se