Skip to main content
Nyheter & kunskap

Skatteändringar för 2024

By 30 januari, 2024No Comments

Nu är vi inne på nytt år och med det kommer nya ändringar i skattereglerna! Det är viktigt att vara medveten om dessa skatteändringar för att anpassa sig till det nya skattelandskapet från och med årsskiftet 2023/2024. 

Nedan har vi samlat ett urval kring skatteändringar som gäller från 1 januari 2024:


Skiktgräns för Statlig Inkomstskatt 

Från och med beskattningsåret 2024 görs ingen uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Skiktgränsen för detta år är därmed 598 500 kronor. 

Sänkt Skatt på Arbetsinkomster och Pension 

– Det ordinarie jobbskatteavdraget förstärks med 11,04 miljarder kronor. 

– Indexering införs vid beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre. 

– Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 till 66 år. 

– Skatten för pensionärer sänks med 2,18 miljarder kronor genom förhöjt grundavdrag för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år. 

Lagen om Tilläggsskatt 

En ny lag införs för tilläggsskatt för enheter i stora nationella eller multinationella koncerner med årlig intäkt överstigande 750 miljoner euro. Skatten blir minst 15 procent på en särskilt definierad skattebas. Vissa enheter är undantagna. 

Sänkt Skatt på Bensin och Diesel  

– Energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks med 1,31 kronor per liter. 

– Energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kronor per kubikmeter. 

– Skatt på alkylatbensin höjs för att uppfylla EU:s minimiskattenivå. 

Höjd Skatt på Alkohol, Tobak, och Nikotinprodukter 

– Skatten på öl, vin, andra jästa drycker, mellanklassprodukter och sprit höjs med cirka 8 respektive 1 procent. 

– Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak, övrig tobak, e-vätskor, och nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent. 

Önskar du hjälp med skattefrågorna? Välkommen att kontakta oss!

Läs mer om våra tjänster här, eller kontakta vår ekonom Lina Åhman för mer information:

Lina Åhman
Lina Åhman
Vice affärsområdesansvarig Ekonomi-Större bolag/ Ekonomikonsult
Telefon:  073-525 73 97
E-post:  lina.ahman@ucsone.se